fredag 25. januar 2008

Ahus-styret la ned Stensby - venneforeningen vil prøve lovligheten

De ansattes representanter sloss til siste slutt, men tapte da resten av styret stemte for et innsparingsforslag som medfører at Stensbys tid er ute.

NEKTET
De ansattes representanter nektet å bøye seg for styreleder Peder Olsens innstendige oppfordring om å trekke tilbake forslaget om at styret skulle vedta et budsjett i minus, subsidiært stemme for et saldert budsjett når deres eget falt.
Både Olsen og andre styremedlemmer fryktet at styret skal framstå som splittet og uenig utad. Men Olsen ble møtt av en kald skulder. Representantene for de ansatte ga seg ikke og fikk det som de ville. De stemte for eget forslag og imot direktør Erik Kreybergs innstilling om å kutte 2008-budsjettet med rundt 170 millioner kroner.

STARTER TIL VÅREN
14. april går det første flyttelasset fra Stensby til Lørenskog. Da er det dagkirurgien som nedlegges på Minnesund. 5. mai er det indremedisinsk øyeblikkelig hjelp for alvorlig lunge- og hjertesyke sin tur, mens 2. juni er turen kommet til de øvrige øyeblikkelige hjelpefunksjonen innen indremedisin.
Tilbake på Stensby er da bare 25 senger som skal ta seg av pasienter som er blitt skrevet ut fra Ahus og som trenger ekstra oppfølging.
Nå er Ahus og ordførerne på Øvre Romerike i dialog for å finne ut av hva Stensby kan fylles med etter 2010.

FRUSTRASJON I STYREMØTET
Til tross for vedtaket om store innsparinger - styret ga tydelig uttrykk for frustrasjon over den vanskelige situasjonen. I vedtaket blir det påpekt at innsparingene vil få negative konsekvenser for både pasienter og ansatte.
Adressaten for kritikken om at eier ikke fullt ut tar økonomisk ansvar for sin beslutning om å bygge nye Ahus uten å følge opp med nødvendige midler, er helt klart helseminister Sylvia Brustad. Hun har konsekvent nektet å gi ekstrabevilgninger til flytting og økte driftsutgifter i et større sykehus.

LOVLIGHET?
Dagfinn Habberstad i venneforeningen for Stensby vil ha styrevedtaket under juridisk granskning.
— Vi vil få klarlagt om intensjonen i foretaksloven er fulgt. Hvis ikke, vil vi bringe saken til helse- og omsorgsministerens bord, sier han, og antyder at siste runde i kampen om Stensby kanskje ennå ikke har gått.

• Les hele reportasjen fra styremøtet i Eidsvoll Ullensaker Blad på nett ved å klikke på overskriften her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar