onsdag 4. juni 2008

Helse Vest rapporterer om fødetilbudet i Indre Sogn

Helse Vest har styremøte i dag og på sakskartet står blant annet rapportering til departementet om fødetilbudet i Indre Sogn. Helse Vest har i sakspapirene (på slutten av saken) valgt å gjennomgå 4 alternativ for fødetilbudet:

Alternativ I: Fødeavdeling ved Lærdal sjukehus
Alternativ II: Forsterka fødestove ved Lærdal sjukehus
Alternativ III: Vanleg jordmorstyrt fødestove (utan beredskap for naudkeisarsnitt) ved Lærdal sjukehus
Alternativ IV: Nedlegging av fødetilbod ved Lærdal sjukehus

• Du finner hele saksutgreiinga fra Helse Vest ved å klikke her
Klikk så på "Sak 065/08 B Fødetilbodet i Indre Sogn" og "Sak 065/08 B Vedlegg 1 Notat til Helse- og omsorgsdepartementet om fødetilbodet i Indre Sogn" for å laste ned dokumentene.

• Forsvar Lærdal sjukehus har på sin nyhetsblogg gjengitt notatet (lagt ut i dag), med egne kommentarer. Du kommer til denne bloggen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar