mandag 6. mai 2013

LOFOTEN: Etterlyser ROS(-analyse) fra StøreLOFOTPOSTEN 17. APRIL 2013


Fødeaksjonsgruppa etterlyser risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for fødende.

Aksjonsgruppen for et fullverdig fødetilbud har i likhet med politikere og innbyggere i lengre tid etterspurt en risiko- og sårbarhetsanalyse for Lofoten.
Ifølge Anders Paulsen i aksjonsgruppen fikk de under lokalsykehuskonferansen i august 2012, et «tåkete» svar om når den skal utføres.
– Det er særdeles viktig å få denne utredningen, for den er bærebjelken for Helse-Norge og Helse Nord sin vurdering av fødetilbudet. Når vi ikke får tilbakemelding og tidfesting kommer vi ikke videre, sier Paulsen.
Derfor sendes det med hjelp av partiet Venstre, nå inn et skriftlig spørsmål til helseminister Jonas Gahr Støre om når utredningen kommer.
– Helseministeren må svare skriftlig på spørsmålet, sier Paulsen.
– Hvilke forventninger har dere til svaret?
– Vi forventer å få et konkret svar på når analysen skal utføres, samt at vi får svar på hvordan ministeren vil satse på kjernefunksjonene i Lofoten framover, sier han.
Gruppa har begrunnet spørsmålet med de kjente utfordringene, som vær, føre og avstander. Men ikke bare. Den nye seleksjonspraksisen skal oppleves utfordrende og tung.
– Den oppleves som et betydelig belastning og reduserer mulighetene for fars deltakelse, skriver gruppa.
De opplyser også i sitt brev til Støre, at det fortsatt ikke er opprettet følgetjeneste.
LES OGSÅ: – Fød på våren

• LES SAKEN I LOFOTPOSTEN VED Å KLIKKE HER