torsdag 24. oktober 2013

NORDFJORD: Legeforeningen lite imponert over «framtidens lokalsjukehus»FJORDENES TIDENDE 24. OKTOBER 2013 

Den norske legeforening mener det å kalle Nordfjord sjukehus, slik det framstår i dag, for et sykehus, er å forlede både befolkning, pasienter og fagfolk.
– Vi mener Nordfjordmodellen ikke kan fungere som nasjonal pilot for fremtidig organisering av lokalsykehusene, og at modellen er uegnet for utvikling av norsk spesialisthelsetjeneste, skriver Legeforeningen i sin høringsuttalelse til Helse Vests sluttrapport om utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus.
– Dette gir honnør til det vi har hevdet hele tiden, at det som har skjedd på Nordfjordeid ikke tjener befolkningen, sier leder for Sjukehusaksjonen Svein Hansen.
Det er spesielt manglende akuttfunksjoner og uklare ansvarsforhold mellom nivåene i helsetjenesten legene advarer mot i modellen. Så lenge ikke sykehuset har det de ser på som minimumskrav til et sykehus, mener de det er uforsvarlig å kalle det det.
– Legeforeningen mener at det må utarbeides gode alternative modeller for medisinske senter og andre sykehuslignende enheter. Men for ikke å forlede befolkning, pasienter og fagfolk, bør slike enheter ikke kalles for «sykehus», konkluderer de.
– Det er rådmenn og byråkrater som har tatt avgjørelsen. Hvorfor i all verden har en ikke hørt på dem som skal være i nærheten av pasientene, spør Svein Hansen.
Han peker på at både overlegene ved Nordfjord sjukehus – mange av dem er ikke der lenger – og primærlegene i Nordfjord, deriblant Trond Inselseth i Vågsøy, hele tiden har pekt på momentene som legeforeningen nå framsetter.
– Uttalelsen til Legeforeningen støtter opp om Sjukehusaksjonen, men det dokumenterer også klart det lokale leger har sagt gjennom hele prosessen. Men de har aldri fått gehør, sier Hansen.
Legeforeningen trekker i uttalelsen fram nærhet til sykehus som et viktig kriterium for overlevelse og behandling ved kritiske tilstander.
– Det er desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner – inkludert kirurgi – som gir bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår, skriver legene.
Les mer om hva legeforeningen peker på i papirutgaven fredag 25. oktober.
• LES SAKA I FJORDENES TIDENDE 24. OKTOBER 2013 VED Å KLIKKE HER