onsdag 30. april 2014

1. MAI: GÅ I TOG FOR AKER SYKEHUSAker sykehus venner oppfordrer deg: Bli med å gå for Aker sykehus 1. mai

Møt opp på Youngstorget 1. mai, i bakken ved Venstres hus.
Togavgang ca. 12.45.

LA AKER LEVE!
- Aker sykehus – hele Groruddalens lokalsykehus
- Gjenreis Aker som fullverdig sykehus
- Hele Aker-tomta til sykehus
- Ahus sliter – dropp prestisjen – gjenreis Aker

Ahus har ikke plass til pasientene sine. Groruddalens befolkning er blitt kasteballer og sendes nå til Diakonhjemmet, Lovisenberg, Kongsvinger eller Ski sykehus. Samtidig har Oslo Universitetssykehus store kapasitetsproblemer, og befolkningen i Oslo-området øker stadig.

Ledelsen ved Helse Sør-øst og Oslo Universitetssykehus har ennå ingen konkrete planer for å løse dette.

Men en løsning er nærliggende for alle som vil se:
Aker må gjenåpnes som fullverdig sykehus. Aker har lokaler som kan rehabiliteres. Aker-tomta er regulert til helseformål og har plass til nybygg.

Når OUS og Helse Sør-Øst ikke vil se dette, må helseministeren ta ansvar og gripe inn.

Helseminister Bent Høie: TA ANSVAR! Gjenreis Aker som fullverdig sykehus!


• Hentet fra Facebookgruppen til Aker sykehus venner, klikk HER for å se den

OMSTILLING OG UTILSTREKKELIG BEMANNING: Leger blir truet til taushet


DAGSAVISEN 28. APRIL 2014

– Leger blir truet til taushet

HELSE: Mange leger tør ikke varsle om dårlig pasientsikkerhet av frykt for å miste jobben.


– Leger blir truet til taushet. Det er fullstendig uakseptabelt med slike tilstander ved norske sykehus, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf), til Dagsavisen.

Ifølge Torgersen er det en fryktkultur i deler av Sykehus-Norge, der ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold, fordi resultatet kan bli en karriere lagt i grus.

– Jeg har fått titalls historier fra leger som er blitt truet med at de ikke får fortsette i jobben. Dette fordi de for eksempel har vært kritiske til omstillingsprosesser eller til en utilstrekkelig bemanningssituasjon, som de mener svekker pasientsikkerheten eller kvaliteten på behandlingen, sier Torgersen.

– Ledelsen burde bare være glad for at fagfolkene, som er tettest på pasientene, gir gode og klare tilbakemeldinger på ting de mener er skadelig. Men mange ledere ønsker ikke at «negativ informasjon» skal nå offentligheten, fortsetter han.


Torgersen mener problemet er veldig utbredt, men at det også varierer i omfang fra sykehus til sykehus.

– Noen sykehus kjører aktive prosesser mot ansatte som har ytret seg, og noen leger er blitt presset ut av jobben, sier Torgersen.


Midlertidige ansatte


Rundt halvparten av alle norske sykehusleger er midlertidig ansatt. Blant leger i spesialisering er tallet rundt 90 prosent. Dette er en viktig årsak til den lave takhøyden, ifølge Torgersen. En fersk undersøkelse blant norske leger tyder på at han har et poeng:

* Tre av ti svarer at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om kritikkverdige forhold ved helseforetakets drift.
* To av ti sier at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om utilfredsstillende eller uforsvarlig pasientsikkerhet.
* Fire av ti sier at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om utilfredsstillende eller uforsvarlig arbeidsmiljø.


– Dette viser en gjennomgående svakhet med systemet. Det å ha så mange på midlertidige ansettelser gir dårlige varslingsrutiner, sier Torgersen.


Lojalitetsplikt

Undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst blant medlemmene i Yngre legers forening (Ylf). Cirka 3.400 leger svarte, 90 prosent av dem er midlertidig ansatt.

En undersøkelse som ble publisert i fjor viser en lignende tendens. Der svarte nesten tre av ti leger bekreftende på påstanden om at «den som kritiserer, risikerer sanksjoner fra avdelingsledelsen».

– Mange blir fortalt at de bryter lojalitetsplikten hvis de prøver å varsle. Og jeg har selv snakket med leger som ikke tør å si ifra, selv om det ikke er den minste tvil om at de har retten på sin side.

– Helsepersonell har da en plikt, ifølge helsepersonelloven, om å varsle om forhold som kan true pasientsikkerheten?

– Ja, men de ansatte havner i en skvis mellom denne plikten og lojalitetsplikten til arbeidsgiver, der det å ikke følge arbeidsgiver får størst konsekvenser for dem. Da er det menneskelig og forståelig at man ikke varsler, sier Torgersen.


Ylf-lederen understreker at det er de enkelte helseforetakenes ansvar å sørge for at det er høyt under taket. Men han sender også en utfordring til helseminister Bent Høie (H).

– Situasjonen på sykehusene er til sjuende og sist hans ansvar. Det må bli tryggere og enklere å varsle enn det er i dag, sier Torgersen.

Selvsensur

«Jeg har trodd leger hadde gode ytringsmuligheter, men mer og mer slår det meg at det ikke er tilfellet.» Det skriver turnuslege Ole Kristian Losvik i en kommentarartikkel, som nylig ble publisert på tidsskriftet.no. Han forteller at han, på grunn av egne og andres erfaringer, er svært bekymret for legenes ytringsfrihet. I artikkelen viser han til flere eksempler der leger skal ha blitt forsøkt kneblet av ledelsen.


– Flere steder er det dessverre ikke rom for å være kritisk eller komme med forslag til forbedringer, sier Losvik til Dagsavisen.

Også han viser til den store andelen midlertidige ansatte, som en hovedgrunn til at mange ikke tør å ytre seg.

– Yngre leger har dårlig stillingsvern, og går ofte 10 til 15 år uten å få en fast jobb. Da er det ikke rart at mange ikke tør å varsle om feil, når konsekvensen kan være å miste jobben. Vi har en situasjon der legene driver selvsensur, og det er ganske alvorlig, sier Losvik.


• LES SAKEN I DAGSAVISEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER


.

lørdag 26. april 2014

AKER-AKSJONEN VIL HA FOLK MED I 1. MAI-TOG: VI NÆRMER OSS GJENÅPNING AV SYKEHUSETGRORUDDALEN.NO 25. APRIL 2014


– Vi nærmer oss gjenåpning av Aker

Klare for 1. mai-tog


Bodil Nordvik og Maren Rismyhr mener situasjonen for Groruddalens pasienter aldri har vært mer uavklart, men samtidig tror de gjenåpning av Aker sykehus nærmer seg. Nå vil de ha med hele Groruddalen i tog på 1. mai.


I dag sendes Groruddalens pasienter på ørkenvandring når vi trenger sykehustjenester. Ahus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og i noen tilfeller Kongsvinger sykehus er alle brukt som lokalsykehus for Groruddalen.

– Jeg tror aldri situasjonen har vært verre enn den er nå. Vi er kasteballer i et ikke-fungerende system. Samtidig må jeg få understreke at gjenåpning av Aker virker mer realistisk og sannsynlig for hver dag som går, sier Maren Rismyhr i Aker sykehus venner.

Hun har bakgrunn fra partiet Rødt, mens sykehus-venn Bodil Nordvik er trofast Høyre-velger. På 1. mai trosser de partifarge og ideologi for å gå sammen under parolen «Gjenåpning av Aker sykehus».

Bred støtte


De håper folk som aldri har gått i tog blir med.

– Vi vet jo at mange tusen mennesker støtter gjenåpning av Aker, men nå gjelder det å vise engasjement og bredde. Jo flere vi er, desto sterkere kommer budskapet vårt fram, mener de.

Rismyhr og Nordvik mener kravet om full gjenåpning av Aker er høyst betimelig. Sett i lys av korridor-marerittet på Ahus og ørken-vandringen, er de ikke i tvil om at noe må skje.

– Gjenåpning er den åpenbare løsningen. 1. mai er en kampdag og en flott anledning til å tale vår sak. Å kreve gjenåpning er et beskjedent og svært rettferdig krav, mener de.

Trenger trygghet


Toget begynner å gå 12.45 fra Venstres hus i sentrum. Etter en runde i bygatene løses toget opp på Youngstorget. Flere fra det som tidligere het Fagforbundet Aker, der blant annet Are Saastad var leder, skal være med i toget.

– Vi trenger mange hender som kan bære plakater og vise sin støtte til en utrolig viktig sak, sier Rismyhr.

I disse dager planlegger Oslo Universitetssykehus å bygge milliard-sykehuset Campus Gaustad. Nordvik og Rismyhr fnyser av planene.

– Hundretusener av mennesker har en uavklart sykehus-situasjon i Oslo. Sånn kan vi ikke ha det. Både pasienter og pårørende må vite hvor en hører til. Aker vil gi oss tryggheten tilbake, avslutter de.


• LES SAKEN PÅ GRORUDDALEN.NO VED Å KLIKKE HER


.

torsdag 24. april 2014

OSLO: Planlegger sykehus til 40 milliarder kroner

.

Slik kan kjempesykehuset Oslo Universitetssykehus bli hvis direktøren får drømmen oppfylt. Prislapp: 40 milliarder kroner.

• Les saken på vg.no ved å klikke HER.

STORTINGET Dagens høring overføres på nett-tv


Du kan følge dagens høring på nett-tv, klikk HER og velg Sal 1.


mandag 21. april 2014

STORTINGET: Høring om Nasjonal helse- og sjukehusplan i Helse- og omsorgskomitéen torsdag 24.4.2014

TIPS OSS GJERNE! (Send epost til lokalsykehus@hotmail.com)


Folkebevegelsen for lokalsykehusene skal delta på høring i Stortinget på torsdag vedrørende forslag om at "sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan". 

Forslaget lyder slik:
  • 1. Stortinget ber regjeringa sørgje for at vesentlege endringar i sjukehusstruktur og sjukehusoppgåver – spesielt endringar i eksisterande føde- og akuttberedskap – blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sjukehusplan.
  • 2. Stortinget ber regjeringa sørgje for at store sjukehusinvesteringar blir avgjort av Stortinget i nasjonal helse- og sjukehusplan.

Forslaget er fremmet av stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes og Geir Pollestad.

Dette er en viktig sak, og vi jobber med presentasjonen til komitéen nå. Vi vil prøve å begrunne og dokumentere behovet for en overordnet plan, i steden for budsjettstyrte og sentraliserende tiltak som vi ser for mange av.

Innspill, eksempler og tips kan sendes på epost til lokalsykehus@hotmail.com i løpet av mandag eller tirsdag. Spre gjerne denne oppfordringen!


HER er programmet for høringen.

HER finner leseren bakgrunnen for forslaget som skal drøftes.

Høringen er åpen for publikum og blir overført på nettet. Mer informasjon på Stortingets sider.