tirsdag 1. juli 2014

TELEMARK Tinn kommune: Tapet av Rjukan sjukehus er et hardt slag for TinnsamfunnetDette stykket ble lagt ut på Tinn kommunes sider den 26. juni 2014
Rjukan sykehus og Tinnsamfunnet

26.06.2014

Veien videre
Tapet av Rjukan sjukehus er et  hardt slag for  Tinnsamfunnet som er satt i en alvorlig omstillingssituasjon.
Kommunens politiske og administrative ledelse har helt til behandling av saken hos Bent Høie og i Stortinget 17. juni hatt forventning om at nedleggelsene ved Rjukan sykehus skulle bli stanset fram til den nye helse- og sykehusplanen foreligger. Derfor var det ikke aktuelt å gå i forhandlinger om andre løsninger før saken var behandlet i Stortinget. Slik gikk det ikke, Stortingsflertallet unnlot å gripe inn i saken og sykehusledelsen i Telemark har dermed fått klarsignal for iverksetting av Utviklingsplanen.

Tinn kommune må derfor nå arbeide videre med denne saken med sikte på å bevare kompetanse og sikre mest mulig arbeidsplasser ved sykehuset ved alternative driftsopplegg. Her må  arbeides bredt og det må ses på alle muligheter herunder offentlig – privat samarbeid. Det vises ordførerens uttalelser i Rjukan arbeiderblad i dag. Det er nødvendig at sykehusets ansatte trekkes med i dette arbeidet.

Vi forventer  at de myndighetene som har satt Tinnsamfunnet i denne vanskelige situasjonen bidrar til nye løsninger og omstillingstiltak. Her sikter vi både til Storting/ regjering og Helse Sør Øst/Sykehuset Telemark.
Kommunen er klar over at dette haster med det tempoet sykehusdirektør nå har for gjennomføring av nedleggelsene.

Det er  avtalt møter med departementet, HSØ og STHF første uka i august og kommunen vil rigge en organisasjon for kunne utarbeide  et mest mulig konkret grunnlag for de drøftingene/forhandlingene som kommer.

Rådmannen


• LES DENNE OG ANDRE SYKEHUSSAKER PÅ TINN KOMMUNES SIDER VED Å KLIKKE HER