onsdag 31. juli 2013

ALTAPOSTEN 31. JULI 2013

– Føderapporten er et bestillingsverkTrine Noodt (V) mener Helse Nord har bestemt seg for konklusjonen på forhånd.


Altaposten omtalte mandag den nye rapporten, som konkluderer med at fødetilbudet i Alta er svært bra. Trine Noodt er ikke imponert over arbeidet.
– Fødetilbudet er bra i Alta, men det gjelder for de kvinnene som faktisk får føde i Alta. Det var i 2012 bare 36 prosent. 175 kvinner måtte fortsatt til Hammerfest, sier Noodt.
– Bestemt på forhånd
Hun mener rapporten som er laget av SKDE er laget kun for å passe inn i konklusjonen Helse Nord ønsker seg, i og med at helseforetaket allerede har bestemt seg for å bygge nytt sykehus i Hammerfest.
  – Det er rett og slett et bestillingsverk. Helse Nord har bestemt seg for hvordan de vil ha det, og lager en rapport som passer inn i det bildet, sier Noodt.
Hun peker også på at færre og færre vil få føde på fødestue, ettersom kravene skjerpes.
– Frem til 2007 var det nærmere 50 prosent, mens snittet fra 2007 ligger på litt over 30 prosent. Dette tallet vil bare gå ned, så flere og flere må over Sennalandet. De siste årene har over 170 kvinner måtte dra til Hammerfest for å føde hvert eneste år.
196 måtte til Hammerfest
– I 2011 måtte hele 196 ta turen til Hammerfest. Dermed blir det veldig misvisende av Helse Nord å ta med «fødestuekandidater». Det betyr ingenting, sier Venstre-politikeren, som nylig fikk med seg partiledelsen på kravet om sykehus til Alta.
– I tillegg måler ikke analysen noe om usikkerheten og frykten til de to tredjedeler som faktisk må til Hammerfest. Den sier ingenting om hvordan det føles for dem. De kommer også med en uforpliktende konklusjon, og en formulering om at det er «rimelig med fødeavdeling i Tromsø og Hammerfest», noe jeg tror er for å komme oppdragsgiver i møte, sier en provosert Noodt, som mener folkevett er noe som er totalt fraværende.

• LES SAKEN I ALTAPOSTEN VED Å KLIKKE HER

lørdag 13. juli 2013

BEKREFTET: LANDSSAMLING I FOLKEBEVEGELSEN, 17. – 18. AUGUST 2013
VI ER NÅ NOK PÅMELDTE, SÅ DET BLIR SAMLING DENNE HELGEN:

Folkebevegelsen for lokalsykehusene inviterer lokale aksjoner og andre interesserte til landssamling på Perminalen hotell i Oslo, lørdag 17. og søndag 18. august.


Blant innlederne er
• Are Saastad (forfatter av boka Feil medisin - historien om Norges største sykehusskandale),
• Marit Kirkevold (fra Helsetjenesteaksjonen) og
• Mads Gilbert (presentasjon overflødig).

Vi inviterer også
• Helse- og omsorgsdepartementet til å innlede om prosjektet Fremtidens lokalsykehus, som la frem en rapport fra pilotprosjektet på Nordfjordeid i mars 2013.

Endelig program blir lagt ut her senere, men vi begynner ca kl 12 lørdag og avslutter innen kl 14 søndag. Pris kr 1500, som inkluderer deltakeravgift, enkel lunsj, frukt, kaffe og vann begge dager.

Forhåndspåmelding til lokalsykehus@hotmail.com innen 30. juli.

Spørsmål kan rettes til samme epost eller til koordinator Bente Øien Hauge på mobil 90759624
(ikke 15.-22.7.).

NB! Det er tilstrekkelig antall påmeldte, så samlingen blir gjennomført. De som venter på å bestille billige, ikke-refuserbare flybilletter kan derfor sette i gang. ;-)

fredag 12. juli 2013

Helsetjenesteaksjonen med varslerbrev til det norske folk


Under finner du, i sin helhet, Helsetjenesteaksjonens første varslerbrev. 

Aksjonen har sendt ut ytterligere to brev, som du bør lese! De finnes her: Brev 2 og brev 3

Følg også med på nyheter, utspill og omtaler på nettsiden Helsetjenesteaksjonen.no


Varslerbrev til det norske folk


«Norsk helsetjeneste er blant de beste i verden», sier helseminister Støre. Dessverre ser vi at utviklingen går i feil retning. I verdens rikeste land burde vi ha tilstrekkelig personell til å ta vare på for tidlig fødte spebarn. Vi burde sikre at kreftpasienter slipper å vente i helsekøer. Det burde være en selvfølge at syke og gamle får verdig behandling og pleie.  Vi ser stadig flere tydelige tegn til at Norges helsetjeneste nå smuldrer gradvis. I dagens system blir vi helseansatte pålagt å bruke mer tid på byråkrati, møter og papirer enn på pasientene. Stadig rasjonaliseres stillinger bort i «effektivitetens» navn.  Norge og Tyrkia er de to landene i OECD som nå har færrest sykehussenger til rådighet. Norske pasienter har kortest gjennomsnittlig liggetid av alle OECD-land.  Det skyldes ikke at vi har så effektive behandlinger, men at vi er pålagt å skrive ut pasientene så fort som over hodet mulig. Så mange som tjue prosent må legges inn igjen akutt.

Vi kan ikke lenger tie om dette. Vi kan ikke lenger la det norske folk leve med den falske tryggheten som følger av politikernes og byråkratenes fagre ord. Kursen må endres - nå. Systemet må endres, slik at vi får tilstrekkelig med kompetente helsearbeidere som bruker mer tid til pasientene. 

I dag er sykehjem, sykehus og hjemmesykepleien pålagt å drives som helsefabrikker. De skal tjene penger på pasientene. Dette ble særlig tydelig for sykehusene da de ble omgjort til foretak i 2001, og for kommunene etter samhandlingsreformen i 2011. Nå omtales faktisk du som står i helsekø eller skal behandles, som "ordrereserve" og «biomasse» i systemene våre. Behandling heter "produksjon".

Helsetjenesteaksjonen mener dette er uverdig. For oss er en pasient et levende menneske, ikke en ordrereserve. Politikerne som styrer samfunnet, må tåle at det er en utgift å hjelpe folk til best mulig helse. Det er flott at helseministeren er opptatt av forebygging. Men når sykdommen har oppstått, må vi få lindre og hjelpe, selv om det er en ren utgift.  

Enkeltmennesker lider under dette. Konsekvensene av dagens pengestyrte helsesystem ser vi nesten daglig i media. Eksemplene er nærmest utallige. Her er noen flere hentet fra vår hverdag:

·        En sykepleier i hjemmetjenesten så at en pasient hadde begynt å hangle. Men pasienten hadde bare vedtak på at det skulle gis medisiner, ikke at pasientens skulle vurderes for andre behov. Hvis sykepleieren skulle gått nærmere inn i dette, ville hun sprengt tidsskjemaet - og dermed utgiftene. Pasienten fortsatte å hangle til hun ble innlagt i sykehus med alvorlige bivirkninger - men sykehusets "produktivitet" økte. Slik kan vi ikke ha det.

·        En sykepleier i kommunens bestillerkontor fikk beskjed fra sykehuset om at en pasient var "utskrivningsklar". Hun visste at pasienten absolutt trengte enerom på demensenhet, men en slik plass var ikke ledig før om to dager. Problemet var at hvis kommunen ventet i to dager, måtte den betalt bot til sykehuset. Derfor skaffet sykepleieren i hui og hast plass på et tomannsrom på en stor og bråkete avdeling. Pasienten ble urolig, redd og aggressiv, og de pårørende fortvilet. Men kommunen fikk berømmelse for god "samhandling". Slik kan vi ikke ha det

·        En sykehuslege vurderte at en døende kreftpasient burde bli i sykehuset. Men sengetallet var kuttet ned, og det strømmet på med nye pasienter. Flere lå i korridoren, og ledelsen presset stadig på for å redusere liggetiden. Sykehuset tjener lite penger på døende kreftpasienter. Pasienten og pårørende protesterte til ingen nytte. Pasienten ble skrevet ut som «ferdigbehandlet» og døde to dager senere. Slik kan vi ikke ha det.

·        En 85 år gammel dame som aldri hadde ligget i sykehus før, ble uklar og lagt inn til utredning. Man fant ikke noe galt ved undersøkelsen, så hun ble sendt til sykehjem. Dagen etter fikk de ikke kontakt med henne, og hun ble lagt inn igjen. I løpet av en uke var hun fem ganger i ambulanse på vei til og fra sykehus – erklært «ferdigbehandlet» hver gang.  Helseforetaket bokførte fem innleggelser i stedet for én, som hun ville hatt om hun hadde fått litt mer tid på sykehuset første gang. Slik kan vi ikke ha det.

Vi vet at dagens situasjon har ført til flere dødsfall. Dette må stoppe. Nå! Økonomifokuset går ut over pleie og behandling. Pasientenes lidelser kan ikke utgiftføres i noe regnskap. 

Vi sier likevel ikke at alt er feil eller elendig. Det er fortsatt mye bra i norsk helsetjeneste. Men de siste årene har vi dessverre tapt når det gjelder verdighet og kvalitet. Dersom utviklingen ikke snus, vil vi tape enda mer.

Vi har fortsatt mye å slåss for. Det er ikke for sent, men politikerne må forstå at vi trenger stø kurs ut av uføret. Helsetjenesteaksjonen ønsker å erstatte dagens markedsmekanisme, der fokuset er på økonomien. I stedet vil vi ha tilbake helsefagenes historiske verdigrunnlag. Den setter omsorgen for enkeltmennesket i sentrum. Vi vil ha tilbake tiden vi trenger til å diagnostisere, behandle, pleie og å gi omsorg til pasientene. Neste gang kan det bli meg som trenger hjelp. Eller deg...

·        Vi oppfordrer deg til å lese mer om vårt varsku. Her kan du lese mer om helsetjenesten, HTA og hva tallene viser: http://helsetjenesteaksjonen.no

·       Les også vårt neste varslerbrev i media.

·       Støtt vår kamp for et bedre og mer humant helsevesen med ditt klikk på "Helsetjenesteaksjonen" på Facebook.torsdag 11. juli 2013

NARVIK: Krever tidligere byggestart og økt aktivitetsnivå!ÅPENT BREV TIL HELSEMINISTEREN FRA AKSJONSKOMITEEN FOR NARVIK SYKEHUS

Til Helseminister Jonas Gahr Støre


                                                                               Narvik 24.juni 2013

KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus krever:

-       økt aktivitetsnivå ved UNN Narvik
-       tidligere byggestart for Nye Narvik sykehus

UNN Narvik skal være et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Ofoten og deler av Midt-Troms, og betjene ei befolkning på 30-40.000.  På somatisk side omfatter tilbudet generell kirurgi/ortopedi, indremedisin, intensivmedisin, gynekologisk tilbud /fødeavdeling, røntgenavdeling og laboratorium.

UNN Narvik har de siste årene lykkes i å rekruttere mange kompetente og entusiastiske overleger.  Paradoksalt nok erfarer vi at ambisjonsnivået for Narvik sykehus senkes og er i ferd med å bli så lavt at vi frykter for sykehusets fremtid.

UNN-styrets vedtak i sak 29/2011 uttrykker klart at UNN Narvik kun skal ha en minimumsbemanning for å ivareta kirurgisk vaktberedskap. Det faktum at UNN Narvik kun er tiltenkt en minimumsfunksjon på kirurgisk side er, etter vår vurdering, en klar trussel mot sykehusets fremtidige eksistens.
Når forventinger og ambisjonsnivå legges så lavt, er det vanskelig å rekruttere og beholde dyktige fagfolk og opprettholde faglig standard.  Som eksempler på problemområder vil vi nevne:

  • Sykehuset har to ortopedistillinger, men ikke lenger vaktberedskap i ortopedi selv om mer enn tre fjerdedeler av all kirurgisk øyeblikkelig hjelp er nettopp dette.
  • Kirurgisk seksjon har fire utdanningsstillinger for leger, men får bare ansette tre. Dette fører blant annet til at Helseministerens pålegg om tredelt vaktsjikt ikke kan gjennomføres. Dette fører videre til en uholdbar vaktbelastning for overlegene.
  • Sykehuset oppfyller i dag alle krav til nest høyeste nivå (nivå 2) innen intensivmedisinsk behandling. Likevel har Helse Nord bestemt at UNN Narvik skal skaleres ned på laveste nivå. Intensivpasientene må da oftere kjøres til Harstad eller flys til Tromsø. Et slikt vedtak gjør det mer strevsomt å være pasient og mindre interessant å være anestesilege i Narvik. I tillegg er slik transport meget kostbar.
  • Operasjonsavdelingen er allerede nedbemannet for å imøtekomme kravet til minimumsbemanning. 
  • Medisinsk poliklinikk har i dag den laveste behandlingsandel av egne pasienter i hele Helse Nord. Dekningsgrad poliklinisk behandling: Unn Tromsø har 95 % dekning for sine pasienter, UNN Harstad har 82 %, mens UNN Narvik bare har 58 % dekning på poliklinisk behandling. Det betyr at 42 % av ”våre pasienter” må reise til andre sykehus.
  • Helse Nord vedtok tidligere at de skulle utdanne gynekologer i nord for å sikre rekrutteringen til denne faggruppen. Det er ikke blitt gjort.
  • Kirurgisk- og medisinsk sengepost er slått sammen. Antall pasientsenger er redusert fra 43 til 35, mot de ansattes tydelige råd. SINTEF Helse har beregnet behovet i Nye Narvik sykehus til 44 somatiske senger.
Et gledelig unntak er røntgenavdelingen, som rustes opp og styrkes.

Ambisjonsnivået for UNN Narvik i dag er for lavt til å opprettholde et faglig godt tilbud. Vi ønsker at lokalsykehuset vårt skal utrede og behandle en større del av pasientene i vår region.
For lav aktivitet gir lite faglige utfordringer, noe som fører til at dyktige leger søker seg til andre og mer aktive sykehus. Vi ser at UNN Harstad har helt andre vilkår for sin drift. Antall stillinger og størrelse på budsjettene er svært forskjellige.

UNN Narvik har nå ca. halvparten så mange pasienter, halvparten så mange overleger,
og halve budsjettet i forhold til Unn Harstad

Kompetanse er i dag ferskvare og leger er en mobil yrkesgruppe som lett søker seg til sykehus med bedre framtidsutsikter. Vi frykter at det med dagens aktivitetsnivå styres mot et distriktsmedisinsk senter, i stedet for sykehus, i Narvik.

Vi krever at Helseministeren, direktøren i Helse Nord RHF, og direktøren i Unn tar et
Initiativ til en heving av ambisjonsnivået ved UNN Narvik.
Vi er overbevist om at det vil gi et lønnsomt bidrag til pasientene og UNN.

Helse Nord har nettopp besluttet å utsette bygging av Nye Narvik sykehus fra 2018 til 2019. Dette mener vi er meget uheldig. Det gamle sykehusbygget er for lengst utdatert og lite egnet til sykehusdrift, til tross for omfattende nødreparasjoner.

Narvik er kjent for sin malmtransport med anløp av store malmskip, Ofotbanen med utskiping av jernmalm og omfattende godstransport. Og ikke minst så har vi en enorm godstrafikk på E6 gjennom byen. Vi har rasutsatte veier. Vi har to alpinanlegg og ekstremsport i Narvikfjellet. Vi har Norcems fabrikk i Tysfjord kommune, sør for Narvik, for å nevne noe. Dette gjør det nødvendig med nærhet til gode sykehustjenester.

Kvalitet er viktig og i Nord-Norge det tas hensyn til avstand og geografi.

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Eva Opshaug, Stein Johansen, Anta Fjellfoss, Eva V. Sørensen, Dagny Pettersen

Kopi: Helse Nord, UNN, ordfører i Narvik (vertskommune), Narvikregionen Næringsforening, Ofoten regionråd og media--------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES MER OM KAMPEN FOR NARVIK SYKEHUS HER: http://narviksykehus.blogspot.no