tirsdag 17. juli 2007

Innsatsstyrt finansiering

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet evaluert ordningen med innsatsstyrt finansiering, ISF.

–Vi må erkjenne at det er utfordringer med ISF-ordningen. Kontakten med de regionale helseforetak, berørte interesseorganisasjoner, samt en egen spørreundersøkelse til ledere i helseforetak har avdekket at ledere i sektoren er bekymret for uheldige virkninger med systemet, sier divisjonsdirektør Olav Valen Slåttebrekk i Sosial- og helsedirektoratet.

Økonomiske insentiver er effektive og bør kunne brukes i helsetjenesten, men ikke for alle formål. Gode løsninger må primært fremmes ved hjelp av bl.a. ledelse, organisering og faglige prosesser. Det er viktig å være oppmerksom på at ISF-ordningen ikke bør brukes med større rekkevidde enn den er egnet for.

–Vi mener at det er nødvendig med en kritisk vurdering av om finansieringssystemet skal ha styringskraft på avdelingsnivå. Vi vil sammen med de regionale helseforetak vurdere tiltak i forhold til dette, sier Slåttebrekk.

Pressemelding og evalueringsrapport ligger tilgjengelige på direktoratets sider:
http://www.shdir.no

torsdag 12. juli 2007

Vil ha krisemøte om sjukehusa i Møre og Romsdal

Fylkesvaraordfører Svein Atle Roseth vil kalle inn fylkesutvalget til et krisemøte for å diskutere situasjonen ved sjukehusa i Møre og Romsdal.

Roseth er sjokkert over uttalelsene til styreleder Kolbjørn Almlid om at Ålesund sjukehus skal være, og er et lokalsjukehus.

-Nå må alle de politiske partiene i Møre og Romsdal stå samlet bak kravet om mer penger til sjukehusene i vårt fylke, sier Roseth.

Han frykter at uttalelsene til Almlid er et forsøk på en snikinnføring av en degradering av sykehuset i Ålesund. Roseth sier det er viktig at man står på for å få beholde de regionale funksjonene i Ålesund. Han opplever at situasjonen rundt sykehusene har tilspisset seg den siste tiden.

Fylkesvaraordføreren mener at det nå er klart at den økonomiske finansieringsmodellen ikke fungerer lenger, og at man må se på en annen modell. Roseth er klar på at det ikke går an spare seg til balanse.

Hentet fra NRK Møre og Romsdal:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.2950814

Kutter bruken av private sykehustjenester

Helse Vest har, i likhet med andre helseforetak, kuttet bruken av privatklinikker. Fra 2005 til 2006 er Helse Vests kostnader til private sykehustjenester redusert fra nesten en halv milliard kroner til 374 millioner. (Tall fra SINTEF Helse.)

Dette er svært positivt, mener jeg! Et offentlig helsevesen trenger både pengene og personalet selv. Utstrakt kjøp av tjenester hos private vil underminere det offentlige tilbudet.

Les saken i Bergens Tidende på nett:
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article382742.ece

mandag 9. juli 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementets planarbeid med helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er justert litt. Et problemnotat som var varslet utsendt før sommeren er nå skjøvet ut til 24. september med høringsfrist 4. november 2007.

Det er på bakgrunn av de mange perspektiv og innspill som er presentert for departementet at det er ønskelig å ferdigstille et mer omfattende problemnotat, skriver departementet i et brev til Folkebevegelsen for lokalsykehusene og andre aktører.
Departementet varsler også et høringsmøte om problemnotatet 16. oktober.

Dette betyr at alle som har innspill, opplysninger eller synspunkt på saken fortsatt kan sende disse inn til departementet i sommer.

torsdag 5. juli 2007

- Bit for bit plukkes fra sjukehuset

Tilbudene ved Molde sjukehus plukkes vekk bit for bit, påstår de hovedtillitsvalgte. Nå står kampen om patologi og mikrobiologi.

Når det nye sjukehuset i Molde skal bygges, frykter de tillitsvalgte at det ikke blir patologer der, og at mikrobiologien blir kraftig redusert.
– For at et lokalsjukehus skal fungere best mulig, er vi avhengig av et bredest mulig tilbud på tjenestene, og høy kvalitet. Vi er svært urolig over utviklingen vi er vitne til for Molde sjukehus sin del. Bit for bit av sjukehuset tjenester plukkes vekk. Det er svært urovekkende, sier hovedtillitsvalgt for sjukepleierne i Helse Nordmøre og Romsdal, Oddbjørn Tomren, og hovedtillitsvalgt for overlegene, Bernd Müller, til Romsdals Budstikke.

Les mer i Romsdals Budstikke på nett:
http://www.rbnett.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070626/LOKALNYTT/106260025/1122

Ny fødeavdeling på Aker sykehus?

Knut Roger Andersen (Ap) har tro på at fødeavdelingen på Aker kan komme tilbake. Han mener sammenslåingen av Helse Sør og Øst gir nye muligheter.

- Nå som de to store helseregionene er slått sammen har behovet for fødeplasser blitt enda større. Dermed er det på sin plass å gjenåpne fødeavdelingen på Aker, sier Knut Roger Andersen (Ap).

Han og lokalbefolkningen gikk hardt ut her i avisen (groruddalen.no) og mente kapasiteten på fødestuene i området ville bli sprengt dersom avdelingen på Aker ble lagt ned. Nå ser han at spådommen skjer til det fulle.

- Jeg registrerer at kvinner må føde på konferanserom og i korridorene. Dette er helt uholdbart. Når i tillegg man diskuterer å kjøpe fødeplasser i Drammen må man revurdere lokalsykehuset i Groruddalen. Det er tross alt her folk bor, sier Andersen.

Andersen mener også at en må se på en funksjonsfordeling mellom Ahus og Aker sykehus, og vil la innbyggerne i Groruddalen beholde Aker som sitt lokalsykehus. Aker har bl.a. spesielt god kompetanse innen geriatri.

Les mer her:
http://www.groruddalen.no/gjenreiser-kampen-om-lfoedenr.521171-17469.html

Oppstart alternativ evalueringsrapport

Folkebevegelsen har hatt oppstartsmøte med gode medspillere, og er nå i gang med arbeidet med en alternativ evaluering av helseforetaksreformen, med spesielt fokus på effekten for lokalsykehusene. Vi har mye å gjøre utover sommeren!

Rapporten vår vil bli presentert på en åpen dagskonferanse i Oslo kongressenter mandag 3. september. Det er Attente Helse AS som arrangerer konferansen, som skal sette søkelys både på den offentlige evalueringen og vårt innspill. Sentrale innledere stiller, følg med på www.attente.no der endelig program vil bli lagt ut når det er klart.

Arbeidet med den alternative evalueringen er ennå ikke fullfinansiert, flere bidrag er velkomne!

Meir skade enn gagn? - diskusjon

Nestleiar i styret for Helse Førde, Kjell Opseth, meiner at eg som sjukehusaksjonist "har gjort meir skade enn gagn for sjukehusa i fylket". Det har han sjølvsagt full rett til både å meina og seia høgt. Men Opseth sine utsegner har offentleg interesse, då han representerer føretaksleiinga i Helse Førde. Dei er difor verdt å sjå nærare på.

Eg har difor sendt lesarinnlegg til lokalavisene i fylket.

Sjå innlegget i Sogn Avis si elektroniske utgåve:
http://eavis.sognavis.no/index.php?alias=NO-SA&s=119&p=2696