torsdag 5. juli 2007

Ny fødeavdeling på Aker sykehus?

Knut Roger Andersen (Ap) har tro på at fødeavdelingen på Aker kan komme tilbake. Han mener sammenslåingen av Helse Sør og Øst gir nye muligheter.

- Nå som de to store helseregionene er slått sammen har behovet for fødeplasser blitt enda større. Dermed er det på sin plass å gjenåpne fødeavdelingen på Aker, sier Knut Roger Andersen (Ap).

Han og lokalbefolkningen gikk hardt ut her i avisen (groruddalen.no) og mente kapasiteten på fødestuene i området ville bli sprengt dersom avdelingen på Aker ble lagt ned. Nå ser han at spådommen skjer til det fulle.

- Jeg registrerer at kvinner må føde på konferanserom og i korridorene. Dette er helt uholdbart. Når i tillegg man diskuterer å kjøpe fødeplasser i Drammen må man revurdere lokalsykehuset i Groruddalen. Det er tross alt her folk bor, sier Andersen.

Andersen mener også at en må se på en funksjonsfordeling mellom Ahus og Aker sykehus, og vil la innbyggerne i Groruddalen beholde Aker som sitt lokalsykehus. Aker har bl.a. spesielt god kompetanse innen geriatri.

Les mer her:
http://www.groruddalen.no/gjenreiser-kampen-om-lfoedenr.521171-17469.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar