torsdag 5. juli 2007

Oppstart alternativ evalueringsrapport

Folkebevegelsen har hatt oppstartsmøte med gode medspillere, og er nå i gang med arbeidet med en alternativ evaluering av helseforetaksreformen, med spesielt fokus på effekten for lokalsykehusene. Vi har mye å gjøre utover sommeren!

Rapporten vår vil bli presentert på en åpen dagskonferanse i Oslo kongressenter mandag 3. september. Det er Attente Helse AS som arrangerer konferansen, som skal sette søkelys både på den offentlige evalueringen og vårt innspill. Sentrale innledere stiller, følg med på www.attente.no der endelig program vil bli lagt ut når det er klart.

Arbeidet med den alternative evalueringen er ennå ikke fullfinansiert, flere bidrag er velkomne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar