torsdag 30. august 2007

Ennå noen ledige plasser på konferansen

Den som er kjapp, kan fortsatt få plass på konferansen i Oslo mandag f.k.
Der blir det presentasjon av både de offisielle evalueringsrapportene som departementet har fått laget, Folkebevegelsens kritiske, alternative evalueringsrapport og paneldebatt med engasjerte fagfolk og stortingspolitikere.
Info om konferansen på www.attente.no.

Tildeling av midler - utvikling av lokalsykehus

PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjør i dag listen over prosjekter som vil få tildelt øremerkede midler fra departementet til utvikling av lokalsykehusene. Totalt 50 mill. kr. fordeles til tiltak landet rundt bl.a. til prosjekter for akutt-tjenester, fødselsomsorg og samhandling for helhetlige tjenester.

”Regjeringen er opptatt av å legge til rette for livskraftige lokalsykehus. Jeg er derfor glad for å kunne tildele midler til i alt 42 prosjekter som på hver sin måte vil bidra til å videreutvikle lokalsykehusene, slik at de kan tilby befolkningen i nærområdet tjenester av høy kvalitet både når det gjelder akuttfunksjoner, fødetilbud og når det gjelder behandling for de vanligste sykdommene” sier Sylvia Brustad.

Det er bevilget 50 mill. kr. til utvikling av lokalsykehusene , som oppfølging av lokalsykehus-utvalgets rapport fra mars 2007.

”Det en sendt inn en rekke søknader, som er prioritert av de regionale helseforetakene. Søknadene viser et stort engasjement og vilje til å utvikle tjenestetilbudet ved lokalsykehusene. Jeg håper at disse midlene vil gi drahjelp til arbeidet lokalt. Jeg har i tildelingen av midler lagt vekt på en helhet der de mindre lokalsykehusene i distriktsområdene er tilgodesett”, sier statsråd Brustad.

Departementet har ellers lagt vekt på å tildele midler til følgende type prosjekter:
• Tiltak for utvikling av akuttfunksjonene ved lokalsykehusene, herunder tiltak for en bedre akuttmedisinsk kjede i samarbeid med primærhelsetjenesten.
• Tiltak for å utvikle modeller for en helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg.
• Bedre samhandling, både innen spesialisthelsetjenesten og mellom primærhelsetjenesten og sykehusene. Mange tiltak for å bedre tjenestene til syke eldre og kronisk syke er tilgodesett.
• Innføring av ny teknologi ved omstilling av virksomheten, og utprøving av nye modeller for organisering.


Gå inn på www.hod.dep.no og finn pressemeldingen eller bruk denne adressen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Tildeing-av-midler---utvikling-av-lokals.html?id=479476

mandag 27. august 2007

Økonomisk støtte til Folkebevegelsen?

Arbeidet med kampen for lokalsykehusene tar tid og koster penger. Både den alternative evalueringen av helseforetaksreformen og annen aktivitet krever at vi nå får styrket økonomien. Om du eller din organisasjon ønsker å støtte kampen for lokalsykehusene, skal dere vite at ethvert økonomisk bidrag er viktig for oss.

Folkebevegelsen har kontonr. 3838 13 57497
Adresse: Folkebevegelsen for lokalsykehusene v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal

På forhånd takk.

fredag 24. august 2007

Sykehus i valgkampen - Arbeiderpartiet

Ap i Møre og Romsdal: "Gullkantet sykehusbudskap fra Regjeringen"

"Regjeringa med statsminister Stoltenberg i spissen har tatt tak i den krevende sykehussituasjonen i Møre og Romsdal. Han har både ved besøk i fylket vårt og ved innlegg i media gitt oss noe vi langt på vei må si er enestående særbehandling", skriver fire rødgrønne stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal: Asmund Kristoffersen(Ap), Svein Gjelseth(Ap), Bjørn Jacobsen(SV), Oddbjørn Vatne(Sp). De fortsetter:

"Statsministeren hadde følgende gode budskap:
- Ja til at alle lokalsykehusene skal bestå, noe som selvsagt også gjelder sykehusene i Kristiansund og Molde slik han også sa for 2 år siden.
-Ja til at det påbegynte planleggingsarbeidet for nytt sykehus i Molde skal fortsette med uforminsket styrke.
-Ja til ny barneavdeling i Ålesund.

Styrelederen i Helse Midt, Kolbjørn Almlid, har også gjennom åpen mikrofon bekreftet at dette skal gjennomføres slik Regjeringa har sagt. Det er jo Helse Midt som sitter på pengesekken. Dette betyr selvsagt også at både kreftavdelinga på sykehuset i Ålesund og barneavdelinga i Kristiansund skal bestå. En selvfølgelighet slik vi også ser det.

Og som om ikke dette skulle være nok, så har helseminister Sylvia Brustad sagt at dette betyr at sykehusene skal bli satt i stand til å klare dette."

Mer på Møre og Romsdal Arbeiderpartis sider:
http://mr.arbeiderparti.no/index.gan?id=86

Sykehus i valgkampen - Senterpartiet

Senterpartiet i Aust-Agder og Arendal, med overlege Olaf Bakke i spissen, krever at partiet begynner å jobbe for at lokalpolitikere skal ha styringen over sykehusene.

Arbeiderpartiet med støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre gjorde vedtak om nåværende ordning for 7 år siden. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti var mot dette.

Reformen fra 1. januar 2002 forutsatte at budsjettene skulle holdes. De overskrides voldsomt hvert eneste år. Ventelistene skulle bli kortere. De vokser. Byråkratiet skulle bli mindre. Det er større enn noensinne. Ingen vet egentlig hvor stort, skriver Arendal Senterparti i en pressemelding.

Kostnadene - skal ikke skyves over på kommunene, ved at svært syke pasienter skrives ut. Sykehusene - tilbake på folkevalgte hender. Sykehusene - splittes opp i hensiktsmessige enheter igjen, og styres lokalt. På Sørlandet betyr det selvstendige sentralsykehus i Arendal og Kristiansand og lokalsykehus i Flekkefjord. Riktig oppgavefordeling. Slutt med sentralisering, skriver Arendal Senterparti videre i pressemeldingen.

http://www.senterpartiet.no/article45484.html

Sykehus i valgkampen - Venstre

Venstre var ikke med i det påståtte store flertallet om sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Vi mener tvert imot at sykehusene bør under direkte eierskap og styring av ”det nye fylket.” En fylkesmodell hvor vi ønsker en modell lik enhetsfylket hvor bla flere av dagens oppgaver fra Fylkesmannen overføres.

Venstre er ganske klar når det gjelder å få en bedre styring av helseforetakene. Venstres ambisjon er at eierskapet til sykehusene skal bli flyttet tilbake til fylket.

Sentralisering av pasienttilbudet i distriktene er en trussel. Fylkeskommunene ble bortimot kastrerte da ansvaret for sykehusene ble overført til staten. Avgjørelser, som gjelder fellesskapet i et samfunn, skal tas av folkevalgt organ.

Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring. Venstre mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig innbyggerne, og i hvert fall ikke av byråkrater.

Dette skriver Erna Ekenes Olsen, 3. kandidat Vestfold Venstre, her:
http://www.venstre.no/vestfold/artikkel/5797/

torsdag 23. august 2007

Ny sykehusaksjon i Kirkenes

Den nye sykehusaksjonen kaller seg Aksjon Barentssykehuset og skal prøve å berge stumpene av Kirkenes sykehus. Talsmann for aksjonen, Hans Marius Møllersen, sier at "Aksjon to likeverdige sykehus i Finnmark" skal få ligge i fred. – Vi har funnet ut at vi har evig nok med å berge det lille vi har igjen her og har derfor laget Aksjon Barentssykehuset, forklarer Møllersen.

Den nye aksjonsgruppa markerte seg i Sør-Varanger Avis tirsdag med å kjøre ut en dødsannonse for Kirkenes sykehus og samtidig varsle at grunnsteinen for Barentssykehuset symbolsk legges ned onsdag. Aksjonen består av en løst sammensatt gruppe med folk fra forskjellige miljøer i Kirkenes og også sykehusfolk.

– Ettersom helseministeren har sørget for at det snart bare er skallet igjen av Kirkenes sykehus, har vi funnet ut at vi skal gjøre en konstruktiv vri ved å satse på Barentssykehuset, sier talsmannen.

Mer i Finnmarken på nett:
http://www.finnmarken.no/lokale_nyheter/article2940841.ece

onsdag 22. august 2007

Departementet stopper beredskapskutt i Kirkenes

Forslaget om endringer i vaktberedskap på ortopiavdelingen ved Kirkenes Sykehus er foreløpig stanset av Helsedepartementet. Bjarne Håkon Hanssen har nettopp fortalt ansatte ved sykehuset dette. Hanssen er på besøk i Kirkenes i dag.

Forslaget det er snakk om går ut på at ortopedivakten i Kirkenes bare skal ha døgnberedskap fra mandag til fredag.
Pasienter med alvorlige beinbrudd risikerer da å måtte vente fra fredag kveld til mandagen etter.

Aksjonen Barentssykehuset hadde tidligere i dag satt opp et stort kors ved hurtigruteterminalen i Kirkenes. Der har de demonstrert mot at sykehuset mister stadig flere funksjoner.

Se hele saken på NRK Troms og Finnmark:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.3265647

mandag 20. august 2007

Samling for lokale sykehusaksjoner 2. september

Mandag 3. september er det konferanse om evaluering av helseforetaksreformen i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Påmelding til www.attente.no, se forrige post.

Men dagen før, søndag 2. september kl. 14-18, er det samling for de lokale sykehusaksjonene, på Perminalen Hotell i Oslo. Her vil vi gå gjennom og diskutere evalueringsrapporten. Vi vil også se på andre fellesoppgaver utover høsten.
Påmelding til denne samlingen skal sendes til bente@fjordinfo.no innen 27. august.

søndag 19. august 2007

Påmeldingsfrist: Innen mandag 27. august

Den alternative evalueringen av helseforetaksreformen som Folkebevegelsen gjennomfører skal presenteres på en konferanse i Oslo mandag 3. september. Minner om at påmeldingsfristen nærmer seg!

Konferansen arrangeres av Attente Helse AS, som også har fått John Arne Røttingen fra Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten og Inger-Marie Stigen fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning til å innlede om den "offisielle" evalueringen før Bente Øien Hauge og Gunnvald Lindset fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene slipper til for å presentere den alternative evalueringen.

Innlederne ellers er:
- statssekretær HOD Arvid Libak (Ap),
- registrert revisor og cand. polit. Fanny Voldnes, nestleder i Næringspolitisk avdeling i LO,
- dr. oecon./Ph.D. Egil Marstein, førsteamanuensis, Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI
- dr. med. Mads Gilbert, "Motmeldingslegene" og
- varaordfører i Lærdal Anna J. Avdem (SV).

Konferansen holdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus), mandag 3. september kl. 08.30–16.00.
Mer informasjon og påmelding på www.attente.no eller gå rett til konferansesiden:
http://www.attente.no/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1

Ordinær pris kr. 2 900,- inkludert lunsj og rapporthefte.
(Egen pris for deltakere fra Folkebevegelsen for lokalsykehusenes aksjoner.)

lørdag 18. august 2007

Nesten 18 mrd i underskudd

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten har offentliggjort årsrapporten for 2006. Den viser at det akkumulerte underskuddet for norske sykehus er på ufattelige 17 926 millioner kr., altså nesten 18 milliarder!

Sykehusenes samlede driftsunderskudd var på 4,3 mrd kr - de økte med 36 % fra 2005 til 2006
Brutto investeringer er på 9,3 mrd kr - som er 1,5 mrd mer enn i 2005
Langsiktig gjeld økte med 1,2 mrd kr - og var ved utgangen av 2006 hele 10,2 mrd
Samlede driftskreditter økte med 1,9 mrd til 3 mrd kr
Egenkapitalen ble redusert med 4,2 mrd - og er nå på 44,9 mrd kr.

(Kilde: Aftenposten, morgenutgaven 18. august 2007)

Var det noen som mente at statlig eierskap skulle løse økonomiproblemene for norske sykehus?

torsdag 16. august 2007

Vil ha kompetansesenter for lokalsykehus

Blefjell sykehus og Tinn kommune ønsker nå å opprette et nasjonalt kompetansesenter for lokalsykehus på Rjukan. Målet er å styrke lokalsykehusene.

Tinn kommune og Blefjell sykehus har sendt en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om støtte til å opprette et slikt senter, skriver TA.

I søknaden ber de om å få starte et forprosjekt så snart som mulig. Tinn kommune vil bidra med 750.000 kroner til dette.

Les mer på Radio Rjukan:
http://radiorjukan.visto.no/nyheter.php?newsID=1413&katID=1

mandag 13. august 2007

Aksjon mot fødekaos - gallup

Aksjonen mot fødekaos har utarbeidet en gallup som er aktuell for deg som har født de siste tre årene.

Jeg oppfordrer sterkt alle unge foreldre til å gå inn på nettsiden og fylle ut skjemaet! Mange svar vil danne et viktig grunnlag for aksjonens arbeid for å bedre forholdene for fødende og unge familier.

Du finner skjemaet her:
http://www.altern.no/opprop/index.html

Alternativ evaluering av sykehusreformen under arbeid!

Arbeidet med den alternative evalueringen av sykehusreformen er godt i gang. Mange av de lokale aksjonene har sendt inn rapporter om lokale forhold, og fagfolk utarbeider mer generelle artikler.

Rapporten vår blir presentert på en konferanse på Folkets Hus i Oslo, mandag 3. september. Se mer om dette på www.attente.no

Vi trenger hjelp til finansieringen av rapporten! Ta kontakt om du eller din organisasjon kan hjelpe oss å dekke kostnadene.