mandag 14. januar 2013

Valen: I fyr og flamme for sjukehuset
AVISA SUNNHORDLAND 14. JANUAR 2013

Stort engasjement for Valen

Mange hundre personar møtte opp ved Valen skule i ettermiddag, for å visa sin støtte til Valen sjukehus.
Bakgrunnen for aksjonen er Helse Fonna sitt vedtak om å flytta dobbeldiagnoseavdelinga frå Valen sjukehus til Haugesund.
Det medfører at sjukehuset i Kvinnherad mister meir enn 30 arbeidsplassar.
Marie Schille heldt den første appellen, og oppmoda politikarar på alle styringsnivå om å gjera sitt for å få vedtaket om å flytta Post A omgjort.
– Det blir sagt at her skal fag gå føre lokalitet. Men her er lokaliteten ein del av faget, sa Schille og viste til Valen sjukehus sine omgjevnader, og det arbeidet som blir gjort av ergoterapautane ved sjukehuset.
Seansen blei avslutta med fakkeltog rundt sjukehuset.

Ber Støre om å høre: Vil ha Aker tilbakeGRORUDDALEN.NO 12. JANUAR 2013

Kapasiteten på Ahus er sprengt. På samme tid står det tomme, nyoppussede lokaler på gamle Aker sykehus. Bjørnar Moxnes (R) kaller det helsepolitisk idioti.

Politikeren tar en titt på infeksjonsposten på Aker. Avdelingen er splitter ny, men skal ikke brukes før senere i vinter.

- Pasienter ligger i en gymsal på Ahus, mens det her på Aker er ledig plass. Det er helsepolitisk idioti, mener gruppeleder Bjørnar Moxnes for Oslo Rødt.

Knut Sandli er leder for fagforbundet på Aker. Han anslår at den «nye» avdelingen kunne rommet mellom 25 og 40 senger.
– Et lokalsykehus burde flytte inn på Aker. Her er det flere tomme bygg og tomteplass det går an å bygge ut på. Dette er en tomt som Oslo universitetssykehus ønsket å selge, sier Knut Sandli.
Øst og vest Knut Sandli dro på en befaringsrunde i Aker-lokalene onsdag ettermiddag. Med seg hadde han Bjørnar Moxnes og Maren Rismyhr (R) fra Grorud bydel. Partifellene mener det er på tide å få til en god sykehusløsning i Oslo øst, spesielt med tanke på den store befolkningsveksten som er ventet i Oslo og Akershus.
– Vestkanten har flere lokalsykehus. Østkanten har ingen, men det kommer til å bli prekært med tanke på befolkningsveksten, sier Moxnes og fortsetter:
– Behovet for et lokalsykehus i Oslo øst er større enn noen gang. Det er allerede overfylt på Ahus, og en stor del av denne veksten kommer i Groruddalen. Aker sykehus må rehabiliteres og tilbake i drift. Her er alt som trengs for å lage et godt lokalsykehus i Oslo øst.
Støre må høre 
– Hvem skal ta regningen?
– Støre må se på fusjonen med nye øyne. Det er alt for mange som sokner til Ahus, et sykehus som har for liten kapasitet.
– Så du mener det er helseminister Jonas Gahr Støre som sitter med ansvaret her?
– Ja, det er Støre som må og kan ta grep. Dette er et politisk ansvar. Men jeg savner også et engasjement fra Oslobenken. Når man nå ser hva som skjer på Ahus, så burde det være et varsko for alle politikerne på Oslobenken.
Maren Rismyhr mener pengesekken ikke burde bety så mye når det gjelder folks helse.
– Her er det helseformen som ligger i bunn, og den er jeg helt imot. Vi ser resultatet, og det er et dårligere tilbud, sier hun.
Samhandling Helse Sør-Øst har forpliktet Oslo universitetssykehus (OUS) til å disponere lokaler ved Aker sykehusområde i forbindelse med samhandlingsarena Aker. Målet er å skape et nært samarbeid mellom Oslo-sykehusene og kommunen.
Sykehustomten er delt inn i to soner, og det er planlagt å fylle byggene innen sone to med virksomhet. Men det finnes ikke planer for byggene i sone én, som omfatter i alt 11 bygg.
– Det er mange steder i Groruddalen man kunne bygget et lokalsykehus, men her på Aker er det plass. Det har vært snakk om å bygge et nytt sykehus i Prinsdal, men det blir i alle fall ikke billig, mener Bjørnar Moxnes.
Forstår presset Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer på mail til Akers Avis Groruddalen at han følger situasjonen ved Ahus.
– Jeg forstår at situasjonen er anstrengt med stor pågang av pasienter, og jeg har stor respekt for de ansattes innsats. Jeg forutsetter at ledelse og ansatte finner gode løsninger til pasientenes beste og at Helse Sør-Øst er tett på situasjonen, skriver han.
– Vi har økt de generelle sykehusbevilgningene betydelig i 2013, og disse fordeles ut ifra behov til sykehus i hele Norge. Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst utnytter potensialet for samarbeid mellom sykehusene i regionen slik at ledig kapasitet ett sted kan utnyttes for å avlaste den type press som Ahus opplever nå.
Kun samhandling 
– Hvorfor forslag om å bygge nytt i Prinsdal når man allerede har ledig tomteareal på Aker?
– Aker sykehus vil være en viktig arena for samhandling mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune framover, skriver han.
– Innbyggerne i hovedstadsområdet er så heldig stilt at det er kort vei til nærmeste sykehus, uansett hvor i hovedstadsregionen de bor, fortsetter helseministeren.
Jonas Gahr Støre svarer ikke på Akers Avis Groruddalens spørsmål om hvorfor vestkanten er godt rustet med sykehus, mens østkanten ikke har noen.
Spekulerte ikke Da Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Aker i november, sa han til avisen at han ikke ønsket å spekulere i om sykehuset ble lagt ned for tidlig eller ei. Støre sa da til avisen at «jeg har sagt det var mangler ved planleggingen og gjennomføringen av fusjoneringen. Samtidig vil jeg understreke at det knapt finnes mer komplekse og vanskelige porsesser enn dette».
Videre svarte han da på spørsmål om befolkningsveksten vil føre til et behov for et sykehus som Aker: «Omstillingen blir nok mer en del av normaltilstanden. Det vil alltid være dynamikk i dette bildet. Et viktig tema i forhold til befolkningsveksten er forebyggende arbeid. Vi skal unngå å havne på sykehus, men samtidig skal vi være trygge når behovet er der».

lørdag 12. januar 2013

Demonstrasjon mandag 14. januar kl 17: Slå ring om Valen sjukehus


Ledelsen innrømmer: AHUS er for lite

NRK ØSTLANDSSENDINGEN 11. JANUAR 2013 
"AHUS er for lite. Det innrømmer ledelsen ved sykehuset i dag."
Det er blitt avvist, latterliggjort og ignorert når ansatte, pasienter, pårørende og aksjonister har sagt det i flere år. Men nå innrømmes det altså fra ledelsen: AHUS er for lite og opptaksområdet for stort.

Nå skal det handle om flere legestillinger og kanskje endret opptaksområde.

Se saken på NRK Østlandssendingen ved å klikke her. 

torsdag 10. januar 2013

Etterlyser politisk engasjement for Valen SjukehusRADIO FOLGEFONN 10. JANUAR 2012   

- Valen sjukehus er og eit lokalsjukehus, seier Nils Johan Ystanes i Folkeaksjonen for lokalsjukehusa. 

- No må politikarane ta affære. Nok ein gong får Haugesund Sjukehus tilført ressursar medan distriktet vert utarma
I samtale med JK Flattun (RF) seier Ystanes at dei varsla omorganiseringane råkar Valen Sjukehus hardt. 

- Det er eit minstekrav at konsekvensane av dei varsla endringane for tilsette, pasientar og lokalsamfunn, vert utgreidd før ein set prosessen i gong. Når det gjeld situasjonen for lokalsjukehus i heile landet, meiner Ystanes at helseministeren bør setta seg ned og meisla ut korleis helsevesenet skal sjå ut i framtida og kva rolle lokalsjukehusa skal spela. 

- Det er naudsynt med langtidsplanlegging og eit mål før ein drar i gong omorganisering her og der.

Tysdag ettermiddag inviterte LO Kvinnherad tillitsvalde ved Valen sjukehus til eit møte om framtida for sjukehuset.
Og Nils Johan Ystanes deltok i møtet. Der vart det mellom anna vedteke at det skal dannast ei aksjonsgruppe for sjukehuset. 

- Men det aller viktigaste er at politikarane i kommunane rundt sjukehuset engasjerer seg for¨å stoppa  Helse Fonna. Og det må skje fort, for her kjem det til å skje ting ganske snart. 

Ystanes er og redd for at endringane vil gå ut over pasientane. 

- Me må ikkje gje slepp på det me har, før me veit kva me får, og risikera at hjelpetrengande menneske kanskje går omring utan å få den behandlinga dei har rett til. Ein må bygga opp før ein bygger ned.

Når det gjeld tilhøyrigheit i helseforetak, har ikkje Ystanes vore oppteken av det tidlegare. - Eg er meir oppteken av innhald enn av helseforetak. Men når eg no ser korleis Helse Fonna stadig utarmar lokalsjukehus og tilfører fleire ressursar til Haugesund Sjukehus, er det kanskje på tide å vurdera om Helse Bergen er betre.

Det er alt kjent at Hardangerordførarane ved Hardangerrådet, har henvendt seg til Helse Vest med krav om at alle Hardangerkommunane skal sokna til Helse Bergen.