torsdag 20. oktober 2016

VELKOMMEN TIL VÅR NYE NETTSIDE

.




Folkebevegelsen for lokalsykehusene har, takket være en raus donasjon fra en privatperson, fått opprettet en ny og mer moderne løsning for nyhetsbloggen vår.

Etter en periode med innkjøringsproblemer, er den nå i drift og vi mottar gjerne tips om nyhetssaker, leserinnlegg o.l. til epost lokalsykehus@hotmail.com

Denne bloggen med arkiv tilbake til 2007 blir liggende her.

Den nye nettsiden vår finner du her: www.lokalsykehus.no 


.

søndag 19. juni 2016

Stormønstring i Kristiansund: NASJONAL SYKEHUSKONFERANSE LØRDAG 20. AUGUST 2016

Pressemelding

STORMØNSTRING
NASJONAL SYKEHUSKONFERANSE LØRDAG 20. AUGUST 2016

LEGG NED HELSEFORETAKENE – FORSVAR LOKALSYKEHUSENE
MAKTA FRYKTER FAKTA


KONFERANSEN ER ÅPEN FOR ALLE INTERESSERTE

Gjennom en årrekke har det vært politisk kamp om organiseringen av vårt helsevesen og lokaliseringen av lokalsykehusene. En lang rekke lokalsamfunn har mobilisert i demonstrasjoner og   aksjoner, som har vist en  massiv motstand mot helseforetaksmodellen som styringsinstrument for sykehusene. Målet med denne nasjonale sykehuskonferansen er  gjennom fakta å dokumentere at helseforetaksmodellen ikke fungerer og må avvikles.

For å lykkes med dette må det mobiliseres på et bredt grunnlag, på tvers av regionale, nasjonale og politiske grenser. Det overordnede målet er altså å avvikle helseforetaksmodellen og opprettholde lokalsykehusene. Det er hensynet til helse, liv og sikkerhet for folket som skal være avgjørende for lokaliseringen av lokalsykehusene.

Konferansen tar sikte på å legge fram fakta, som viser at helseforetakene har feilet, både økonomisk og faglig.  Foretaksmodellen basert på ideene om New Public Management(NPM) er allerede avviklet i land som tidligere tok den i bruk.

Vi inviterer til en konferanse med et bredt spekter av innledere, som  vil  gi oss gode argumenter for å avvikle en mislykket reform.

Denne kampen skal vi vinne!

Invitasjonen til deltakelse vil gå til en lang rekke personer og organisasjoner.
Initiativtakere er lokal aksjonsgruppe for lokalsykehuset i Kristiansund.


Kontaktpersoner:
Stein Kristiansen, mobil 913 59 325 
Oddbjørn Lomundal, mobil 480 24 166
Steinar Berge, mobil 906 06 652



PROGRAM

1. Åpning: Mads Gilbert – (På storskjerm eller fysisk tilstede)



2. Folket skal eie sykehusene: Eli Berg – Amanuensis UiO


3. Helseforetakene har spilt fallitt: Bjarne Jensen (FF)


4. Appeller fra:

Helsetjenesteaksjonen: Torgeir Bruun Wyller

Kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehusene(KIL):Steinar Berge

Folkebevegelsen for lokalsykehusene: Gunnvald Lindseth

Lokale aksjoner


5. Hilsen på storskjerm fra leder i Fagforbundet: Mette Nord


6. Kampen mot Helseforetaksmodellen og kampen for lokalsykehusene. Kjersti Toppe – stortingsrepresentant SP


7. Panel ledes av Svein Olav Kruse


8. Avslutning


9. Kl. 20.00 –

Fish and Ships-band spiller opp til sosial samling i Braattlokalet.