tirsdag 30. november 2010

Samhandlingsreformen: Kampen hardner til


TIDENS KRAV (ANB-NTB): Tautrekkingen mellom kommuner og sykehus om oppgavefordeling og økonomi i den nye samhandlingsreformen spisser seg til

Regjeringen satser tungt på det den kaller en helserevolusjon.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at verken regjeringen eller samfunnet har råd til å skusle bort muligheten til bedre og billigere helsetilbud som ligger i samhandlingsreformen. En viktig høringsfrist er 18. januar neste år.

Mandag fylte ansatte fra over halvparten av landets kommuner den enorme møtesalen i Hotel Plaza i Oslo for å høre statsråden orientere om framdriften. Diverse eksperter skal i to dager fortelle om erfaring med samhandling og nødvendigheten av reform innenfor en rekke områder av helsevesenet.

Som en oppladning til reformen bevilger regjeringen neste år 580 millioner kroner til 115 ulike prosjekter, flere på tvers av kommunegrensene. Mange av prosjektene gjelder såkalte lokalmedisinske sentre, selve kjernen i den nye strukturen.


Et skall
Samhandlingsreformen ble vedtatt i Stortinget i april, men var da et rammeverk uten detaljert innhold om samvirket mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten ved sykehusene. Den økonomiske siden av reformen var heller ikke ferdig utredet. Nå er konkretiseringen i full gang.

- Jeg ser ganske lyst på det videre arbeidet. To nye lover er ute på høring, og en masse dokumenter ligger på nett og avføder verdifulle innspill. Vi lytter med et åpent sinn og vil utforme dette i nært samarbeid med kommunene, sykehusene og helseregionene, sier Strøm-Erichsen til NTB.

Hun lover at det vil følge penger med reformen. Kommunene skal være trygge på at gode samhandlingsmekanismer blir solid fundert.

Viktige elementer i den nye ordningen vil bli innført 1. januar 2012, men mye gjenstår og blir utviklet og innført underveis. Regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om innhold og økonomi før påske neste år.

- I april anga vi en retning, ikke et fiks ferdig opplegg. Nå er vi midt i prosessen med å finne den riktige balansen mellom spesialisthelsetjenesten ved sykehusene og helsetjenesten i kommunene. Den nye ordningen må gjøre det økonomisk lønnsomt å behandle folk i en tidlig fase, der de bor, sier Strøm-Erichsen.


Enighet om hovedtrekk
Det er bred enighet blant de involverte om at samhandlingsreformen skal utvikle bedre lokale helsetjenester og dermed avlaste spesialisthelsetjenesten. Det skal også satses bredt på forebygging, også det i lokal regi.

Kommunenes interesseorganisasjon KS advarer mot å gå for fort fram i denne kompliserte omfordelingen av oppgaver og ansvarsforhold. KS insisterer også på at det økonomiske opplegget må være klinkende klart før reformen innføres.

- Reformen vil stille større krav til kommunenes evne til prioritering og organisering. Men det er en gevinst å hente. Innbyggerne vil få bedre helse, og kommunehelsetjenesten vil bli en mer attraktiv arbeidsplass. Nye, sterke fagmiljøer kan utvikle seg rundt de lokalmedisinske sentrene. Alt dette kan bidra til at flere blir boende i distriktskommunene, sier Strøm-Erichsen.

Hun mener det ikke er noen vei utenom en reform som innebærer at færre blir innlagt til kostbar sykehusbehandling og at flere fanges opp tidlig og behandles minst like godt lokalt.

- Det gamle systemet er ikke bærekraftig over tid. Vi har ikke råd til ikke å lykkes med denne omleggingen, sier helseministeren. (ANB-NTB)

• Les saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften

mandag 29. november 2010

Mosjøen: Vil mobilisere for fødetilbudet


HELGELAND ARBEIDERBLAD Politikere i Vefsn mobiliserer for fødestua i Mosjøen.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl opplyser at han snakket om fødestua med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, da hun besøkte Mo, tirsdag.

Jeg sa at vi må bevare fødestua, sier Løvdahl til HA etter fredagens formannskapsmøte i Vefsn. Han avslører at helseministeren, ikke så overraskende, kanskje, valgte ikke å si hva hun mener om saken.

Debatt
Trusler om død over fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund har skapt mye debatt. Nylig besøkte statssekretær Tone-Helen Toften (Ap) sentrale personer i Grane kommune. Her diskuterte hun årsaken til debatten, nemlig forslag om nye, nasjonale kvalitetskrav for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. Stortingsforslaget kan innebære at fødestua i Mosjøen og i Brønnøysund blir omgjort til enhet for svangerskap og barselomsorg. Forslaget har helt klart vekket kampgløden blant politikerne i formannskapet i Vefsn.

Kalenderstøtte
For ikke bare vedtok formannskapet enstemmig og mer eller mindre på sparket å bevilge 5000 kroner til kalenderprosjektet «Menn for føden», et prosjekt som i sin helhet skal gå til å støtte fødestua i Mosjøen. Flere uttrykte et sterkt ønske om snarest å mobilisere og sende lokalpolitiske signaler til Stortinget, regjering og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kan ikke sitte og vente på avgjørelsen. Jeg ønsker at vi sender et signal før jul. Dette handler om kampen for fødestua, sa Johanne Skjølberg (SV).

Paradoks til Oslo
Først legges fødeavdelingen ned. Så opplever vi stigende fødselstall på fødestua. Så kommer dette nye forslaget. Og nå begynner de på nytt! Det blir ikke aktuelt, sier en engasjert ordfører. Han beskriver det kommende gruppeledermøtet som et arbeidsmøte hvor hensikten er å skape et felles trykk i retning av beslutningstakerne. Frontkjemper for lokalsykehusene, Gunnvald Lindset framhever det paradoksale i stortingsforslaget.

Da vi sloss mot at fødeavdelingen skulle bli omgjort til fødestue, var argumentet at fødestue er et godt tilbud. Nå vil de plutselig legge ned fødestua, påpeker Lindset, som den sjette desember drar sammen med Eilif Pettersen i sykehusaksjonen, til Stortinget for å aksjonere mot forslaget.

Jeg oppfordrer alle her til å si ifra til slektninger og venner i Oslo om at de kan delta i aksjonen, sa Linset til formannskapet.

• Les saken i Helgeland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Kongsberg: Kjemper for lokalsykehusene


LAAGENDALSPOSTEN Mandag 6. desember blir det en nasjonal demonstrasjon for lokalsykehusene foran Stortinget.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjennomfører da en felles demonstrasjon for alle lokalsykehus i landet.

Hovedkravet er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling stopper til Nasjonal Helseplan er ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget.

– Siden 2002 når staten overtok sykehusene ble de utsatt for et forvaltningseksperiment – med fatale konsekvenser. Bruk av forretningsregnskap samt avskrivningsregler i et område som tidligere ble styrt etter forvaltningsregnskap utløste et underskudd av 25 milliarder kroner 2002–2009. Med en offentlig regnskapsmodell ville sykehusene hatt et overskudd av 13 milliarder kroner, skriver Gernot Ernst, talsmann for sykehusaksjon Kongsberg, i en pressemelding.

– Dette kunstige underskuddet ble brukt og brukes fortsatt, som argument for å redusere tilbudet, bygge ned sykehusene og sentralisere sykehustilbudet over hele landet, fortsetter han.

Innføring av New Public Management som styringsform, kritikeres også.
– Det utløste at administrative stillinger ble økt betydelig, bl.a. langt mer mellomleder og lederstillinger. Rapporteringskrav utløste at helsearbeidere jobber tydelig oftere med PC-en enn med pasienter. Innsatsstyrt finansiering utløste prioritering av «lønnsomme» friskere pasienter i motsetning til mindre «lønnsomme» kronisk syke, heter det i pressemeldingen.

– Det som i liten grad ble gjort var en virkelig forbedring av lokalsykehusene. Sykehusstyrene og ledere er opptatt av økonomi, ikke av behandling og forebygging til det beste av pasienter og befolkningen, skriver han.

Sykehusaksjon Kongsberg og Attac Buskerud setter opp en buss som kjører fra Knutepunktet. De håper at flest mulig enkeltpersoner deltar på denne viktige demonstrasjonen. I tillegg ønsker de at politikere, næringsliv, og representanter fra interesseorganisasjoner også støtter opp om demonstrasjonen i Oslo denne dagen.

Se også www.lokalsykehus.blogspot.com og www.sykehusaksjonkongsberg.net

• Les saken i Laagendalsposten ved å klikke her eller på overskriften

Kristiansund kommune: Sykehusdemonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember


KRISTIANSUND KOMMUNES NETTSIDER Mandag 6. desember er det en nasjonal sykehusdemonstrasjon foran Stortinget. Initiativtaker er folkeaksjonen for lokalsykehusene. Gjennom en lokal sponsoraksjon får inntil 40 deltakere subsidierte flybilletter for å delta. Det er bindende forhåndspåmelding ved Kristiansund servicekontor. Leder for nordmørsdelegasjonen under demonstrasjonen er Per Kristian Øyen.

Bindende forhåndspåmelding
De som ønsker å reise til Oslo for å delta i demonstrasjonen 6. desember må foreta bindende påmelding ved Kristiansund servicekontor innen onsdag 1. desember klokken 14. 00. Egenandelen på 500 kroner per person for flyreisen (tur/retur) må også innbetales på servicekontoret innen denne fristen.

Andre må gjerne delta
Andre som bor i og omkring Oslo må gjerne delta i demonstrasjonen

Mange bekymrede lokalsamfunn
Det er flere lokalsamfunn i Norge som er urolige over den pågående saken om sykehusstruktur.

Kristiansund og Nordmøre har vært særlige aktive og fikk en betydelig nasjonal oppmerksomhet under spontanaksjonen i Kristiansund 7. april i år da om lag 10 000 personer møtte opp for tydelig å vise sitt syn på saken.

Nasjonal lokalsykehusdemonstrasjon 6. desember
Folkebevegelsen for lokalsykehusene arrangerer en nasjonal lokalsykehusdemonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember. Dette vil på nytt skape nasjonal oppmerksomhet omkring lokalsykehusenes fremntid. Les mer om aksjonen her.

Subsidierte flypriser for 40 personer fra Kristiansund
Kom Vekst AS i Kristiansund har koordinert en aksjon blant det lokale næringsliv og Kristiansund kommune for å subsidiere flyutgiftene til Oslo 6. desember. Dette har gjort det mulig å forhåndsbestille 40 flybilletter tur/retur Oslo denne dagen der egenandelen for flyturen kun er 500 kroner per person. I tillegg kommer utgifter til transport til/fra Kvernberget, utgifter til fly-tog samt matutgifter som den enkelte må betale selv.

Bindende påmelding skjer ved oppmøte på Kristiansund kommunes servicekontor (Langveien 19) innen onsdag 1. desember kl. 14.00. Egenandelen på 500 kroner må også innbetales samtidig. De som deltar på denne gruppereisen er forpliktet til å delta under demonstrasjonen som starter ved Stortinget klokken 16.00. Deltakerne bes ta med både lommelykt og varme klær.

Avreise fra Kristiansund lufthavn skjer om morgenen mandag 6. desember. Den enkelte forhåndspåmeldte må møte opp på flyplassen senest klokken 08.20. Her vil man bli møtt av en reiseleder som organiserer gruppeinnsjekkingen, og som gir nærmere informasjon. Avreise fra Gardermoen er samme kveld klokken 21.45. Reiseleder er med på hele turen. Under demonstrasjonen vil Per Kristian Øyen, ordfører i Kristiansund, lede nordmørsdelegasjonen.

Oppfordring om deltakelse fra flere
"Baillgjengen" i Oslo er informert og vil delta i demonstrasjonen. En del nordmøringer som studerer i Oslo er også kontaktet. Den lokale aksjonskomiteen oppfordrer de som har venner og slektninger som bor i og omkring Oslo, om å varsle disse med oppfordring om å delta i demonstrasjonen til støtte for lokalsykehusene.

Publisert av Stein Kulø og Petter Ingeberg. Sist endret 29.11.2010

• Les saken på Kristiansund kommunes nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Reagerer på direktørlønninger


HEGNAR.NO Helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Laila Dåvøy (KrF) reagerer på mange direktører med millionlønninger i Helse Vest.

Det er for mange som tjener for mye, sier Toppe til Bergens Tidende. Dåvøy vil fjerne de regionale helseforetakene, og sier at direktører som ikke jobber ved sykehusene bør vekk.

Bergens Tidende har kartlagt direktørlønningene ved Helse Vest og skriver at 46 direktører tjener til sammen 45 millioner kroner.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, som har laget en forskningsrapport om økonomi og styring av helseforetakene, sier at lønnsnivået var halvparten den gang det var en direktør ved hvert sykehus. I dag er både direktørlønninger og styrehonorarer tilpasset store forretningskonserner. Han mener politikerne igjen må ta kontroll med helsesektoren.

Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest ligger på topp lønnsmessig med 1,8 million kroner. Han er helt uenig i at direktørsjiktet i helseforetakene er for stort. Han mener det er rimelig at direktørene lønnes i forhold til ansvar og organisasjon.

• Les saka på Hegnar.no ved å klikke her eller på overskriften

Arendal: – Viktig å vise oss frem


AGDERPOSTEN Tillitsvalgt for legene ved sykehuset i Arendal, Egil Hagen, tror det er viktig at helseministeren får et inntrykk av hva som bor i sykehuset når hun kommer på besøk tirsdag. –Det er viktig at vi ikke bare fremstår som sytepaver, sier han.

Hagen tror det er uklokt å fronte sykehuskonflikten i Arendal når ministeren kommer, og at det er naivt å forvente store lovord og løfter fra ministeren.

– Vi må fremme poengene om at vi har noen viktige funksjoner på sykehuset i Arendal som er avgjørende for å opprettholde et fullverdig tilbud. Vi må ikke fremstå som noen sytepaver, sier han til Agderposten.


På sykehusbesøk
Tirsdag skal helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøke Notodden, Skien, Arendal og Kristiansand. Det blir ikke satt av mye tid på hvert sted, men i løpet av sitt korte besøk i Arendal vil hun både ta seg tid til å se sykehusets stoltheter og å møte pressen.

Etter ankomst klokken 14.00, får en omvisning på PCI-senteret (Hjertesenteret), barneavdelingen, pasienthotellet og dagkirurgien. Hun vil også ta seg tid til en samtale med Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen (Ap). Hagen håper alle lar stridshanskene ligge.

– Så får vi heller presse på gjennom tjenesteveien for å rette kritikk mot hvordan sykehusene styres, sier Hagen.

Spår heftig valgkampsak
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har også små forventninger før det som karakteriseres som et skrytebesøk. Han tror Strøm-Erichsen vil si at folk ikke trenger å være redde, og at Arendal vil bestå som et fullgodt sykehus.

– Det er viktig at hun kommer for å se hva som er skapt på sykehuset i Arendal over mange år. Det mange opplever nå, er at et sykehus helt i norgestoppen står i fare for å brytes ned. Jeg etterlyser en mer offensiv satsing på bygge sykehusene, og da tror jeg helsereformen må bort, og makten må tilbake til politikerne, sier Ropstad.

Han er overbevist om at dette blir en valgkampsak før valget i 2013, før reformen blir fjernet for godt.

– Jeg tror det er et tidsspørsmål før samtlige partier ser galskapen. Hvis dette kommer opp nå, kan politikere skifte standpunkt i Landsmøtet i 2011 – i god tid før valget, sier han.

• Les saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

søndag 28. november 2010

Ringerike: Kjemper for sykehusets framtid


RINGERIKES BLAD Man skal ikke kimse av folks behov for trygghet, slo ringeriksordføreren fast.
Med et smil truet Kjell B. Hansen med fakkeltog dersom Helseforetaket Vestre Viken skulle gjøre tilbudet på Ringerke sykehuset dårligere.

Hansen, fire andre ordførere og to rådmenn fortalte fredag ledelsen ved Helseforetaket Vestre Viken hvorfor det er så viktig at Ringerike sykehus ikke mister noen av funksjonene sykehuset har i dag.

Uten akuttfunksjoner?
Helseforetaket Vestre Viken skal innen mars 2012 gjennom et omfattende strategiarbeid for sykehusene i sitt område.

Konsekvensene for Ringerike sykehus kan bli at akuttfunksjonene og mor-og/barnavdelingen flyttes til Drammen. At det blir endringer som en konsekvens av strategiarbeidet er absolutt sikkert, men hvilke endringer det vil bli, er langt fra avklart før den endelige styrebehandlingen skjer om ett år og fire måneder.

Under møtet på sykehuset fredag, var forventningene til de folkevalgte entydige: Beholde så mye som mulig av funksjonene ved Ringerike sykehus også i fremtiden til det beste for kommunene Ringerike, Jevnaker, Hole, Hemsedal og Krødsherad, som alle var representert med hver sin ordfører.

- Nærhet
- I Hole føler vi at vi har både nærhet og trygghet i forholdet til tilbudet på Ringerike sykehus, som legevakt og psykiatri. Det er kjempeviktig å ta vare på den tilliten som er bygget over lang tid mellom befolkningen og sykehuset. Jeg håper at befolkningen her på Ringerike får et minst like godt tilbud som det er i dag. I helgene øker folketallet i den øvre delen av nedslagsfeltet til sykehuset med 30-40.000 mennesker. Og disse er ikke nær sykehusene som ligger sentralt, men nær Hallingdal sjukustugu. Det er sier noe om at det er viktig å opprettholde beredskapen, sa Holes ordfører, Per R. Berger.

- Handler også om følelser
- Jevnakers befolkning har et ønske om å føle nærhet til sykehuset her i Hønefoss. Fra Jevnakers side ligger det et ønske om å beholde akuttberedskap og fødeavdelingen på Ringerike sykehus. Det har ikke bare med medisinske ting å gjøre, men handler også om følelser. I Jevnaker føler man ikke noen nærheten til Asker og Bærum - og langt ifra Kongsberg. Men vi har en veldig følelse av nærhet til Hønefoss, sa stedfortredende ordfører Odd Gunnar Heitun i Jevnaker, som ønsker at kommunen skal bli samlet med allmennmedisinsk og spesialisttjenester på samme sted i stedet for spredt som i dag.

- Når det gjelder penger, er Jevnaker innenfor Vestre Viken. Det er mulig å få avstemt tilbudet fra 2012, svarte administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken.

- Trygghet
- Vi er stolt av sykehuset vårt og særlig stolt over at dette er en pilot. Så vi forventer oss i omstillingsprosessen at dette vektlegges slik at vi ikke får en situasjon hvor man har et godt utgangspunkt, men hvor man ser at det rakner litt etter litt. Dette handler om tryggheten til befolkningen - og den skal man ikke kimse av i et så stort nedslagsfelt. Vi må beholde akuttfunksjonen og fødeavdelingen, sa Ringerikes ordfører Kjell B. Hansen.

- Hvis dere svikter på å gi oss noe som er mindre godt enn vi har i dag, vil dere få en klar opposisjon her på Ringerike. Da får dere et fakkeltog, sa Hansen og smilte til Vestre Viken-sjefen, som var der sammen med den temmelig nyslåtte styrelederen i Vestre Viken, Helge Bryne.

- Vi i Krødsherad ligger fem mil unna sykehuset, men har aldri opplevd dette som for langt fordi vi bestandig har hatt god dialog og samhandling med sykehuset. Vi er en turistkommune, og får femdoblet befolkningen i helger og ferier. Det handler om et stort geografisk område og derfor er det veldig viktig at Ringerike sykehus blir beholdt som i dag, sa ordfører i Krødsherad, Olav Skinnes.

• Les saken i Ringerikes Blad (ringblad.no) ved å klikke her eller på overskriften

Kristiansund: Til Oslo for sykehuset


TIDENS KRAV Mandag 6. desember er det demonstrasjon foran Stortinget til støtte for lokalsykehusene. Fra Kristiansund jobbes det med subsidiert transport.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene står bak demonstrasjonen foran Stortinget om en drøy uke. Hovedkravet er at landets helseforetak må stoppe prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling. I hvert fall til Nasjonal helseplan er behandlet og vedtatt i Stortinget.

Folkebevegelsen koordinerer aksjonister fra hele Norge, og det blir satt opp busser fra flere steder hvor lokalsykehuset er truet med nedleggelse, deriblant Odda, Nordfjordeid og Lærdal.

Aksjonistene får ikke lov til å bruke fakler, så derfor oppfordres det til å ta med lommelykter. Også slekt og venner bosatt i og rundt Oslo mobiliseres til å delta.

Busser
Daglig leder Ellen Engdahl i Kom vekst har fått i oppdrag å koordinere kontakten mellom aktivister og sponsorer fra næringslivet.

– Vi jobber nå for harde livet med å få sponsorer på plass slik at vi kan sette opp busser eller eventuelt andre transportmåter til Oslo. Busstransporten får avgang tidlig mandag morgen med retur rett etter demonstrasjonen på ettermiddagen.

Underskrifter
Ordfører Per Kristian Øyen jobber også for å få til en markering i Oslo 6. desember.

– Vi har planer om å få overlevert underskriftene fra kampanjen vi kjørte nå i høst til Helsedepartementet.

Han forteller at de jobber sammen med Kom vekst og andre sykehusaktivister for å få på plass de siste praktiske detaljene til demonstrasjonen.

De som er interessert i å delta bør følge med på kommunens nettsider for informasjon om påmelding og andre praktiske detaljer.

• Les saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften
• Følg med på Kristiansund kommunes nettsider ved å klikke her

fredag 26. november 2010

Gjev tilsette fri for å demonstrere


FJORDABLADET Fleire bedrifter i Eid gjev tilsette fri med lønn dersom dei vil reise til Oslo for å demonstrere mot nedlegging av Nordfjord sjukehus. – Vi ønskjer å fronte at framtida for sjukehuset er viktig både for befolkninga og for næringslivet, seier dagleg leiar i Opal AS, Ole Petter Henden.

Opal AS har 22 tilsette, Eid Elektro AS har 32 tilsette og Coop Mega har om lag 30 tilsette. Dei tre Eida-bedriftene har bestemt seg for å vere aktive med i kampen for å oppretthalde Nordfjord sjukehus og har tilbode sine tilsette fri med lønn for å vere med på den store landsomfattande sjukehusaksjonen som skal gå av stabelen ved Stortinget i Oslo 6. desember frå klokka 16.00 til 17.00. Ole Petter Henden i Opal, Ove Kjøllesdal i Eid Elektro og Frode Taklo i Coop Mega oppmodar alle andre bedrifter om å gjere det same.

Det vil bli sett opp bussar, og folk kan melde seg på via servicekontora i kommunane. Også folk som bur i Oslo-distriktet vert oppmoda om å ta med seg lommelykter og delta.


– Uhaldbart
– Å oppretthalde eit fullverdig lokalsjukehus er heilt avgjerande for befolkninga og næringslivet i Nordfjord. Det er heilt uhaldbart at befolkninga i Nordfjord skal bli fråtekne sjukehustilbodet, seier Ole Petter Henden. Han er overtydd om at dersom Nordfjord sjukehus no vert rasert, vil det bety slutten på Helse Førde og også starten på slutten for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dersom store delar av Nordfjord no orienterer seg nordover, vil både behovet for eit eige helseføretak og for fylkeskommunen blir kraftig redusert.


Varig svekking
Sjukehuset er ein svært viktig faktor både i forhold til å vere ein tryggleikbase og i forhold til arbeidsplassar og utviklinga av næringslivet i regionen.

– Det er veldig viktig for næringslivet i heile Nordfjord å ha nærleik til sjukehustenester. Sjukehuset er også viktig for Nordfjord som arbeidsplass, seier Ove Kjøllesdal i Eid Elektro. Næringslivet ser på sjukehuset som samfunnmessig veldig viktig for utviklinga av regionen.

– Politikarane må sjå på heilskapen. Nedlegging vil bety ei varig svekking av Nordfjordregionen som langt overgår eventuelle besparelser, seier Ole Petter Henden.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskrifta

Nektar å godta nedlegging


FJORDABLADET Nordfjordrådet nektar å godta ei omlegging av Nordfjord sjukehus til eit lokalmedisinsk senter og leiar Gunn R. V. Helgesen seier at dei vil be om eit møte med helse- og omsorgsministeren om saka.

Fem av ordførarane i Nordfjord var i ettermiddag samla til ekstraordinært møte på Nordfjordeid der dei drøfta framlegget frå administrasjonen i Helse Vest om å legge ned Nordfjord sjukehus. Slik ordførarane ser det, vil sjukehuset bli omdanna til eit medisinsk senter dersom Helse Vest-styret vedtek dei føreslegne endringane som mellom anna inneber nedlegging av fødeavdelinga på Nordfjordeid og eit samarbeid med Volda sjukehus på dette området.

Nordfjordråd-leiar Gunn R. V. Helgesen seier til Fjordabladet at Nordfjordrådet vil sende brev til Helse Vest der dei gjev uttrykk for at Nordfjord-kommunane ikkje kjem til å godta det som i realiteten er ei nedlegging av Nordfjord sjukehus og omgjering til eit lokalmedisinsk senter. Dei meiner at det er i strid både med foretakslova og politiske dokument at det regionale helseføretaket skal kunne avgjere så store strukturendringar. Vedtak om så gjennomgripande strukturendringar må avgjerast på regjerings/stortingsnivå.

Nordfjordrådet etterlyser mellom anna analyser av konsekvensar og risiko ved å legge ned fødeavdelinga på Nordfjordeid.

Helgesen seier at det som no er i ferd med å skje også vil svekke sentralsjukehuset. For kvart grep som vert gjort som medfører at pasientar reiser ut av fylket, vil også sentralsjukehuset miste pasientgrunnlag.

• Les saka i Fjordabladet ved å klikke her eller på overskriften

ÅRDAL ARBEIDARPARTI: REGJERINGA SI STYRING AV SPESIALISTHELSETENESTA FRAMSTÅR SOM LITE TRUVERDIG


Fråsegn frå medlemsmøte i Årdal AP 25 november 2010.

I Soria Moria erklæringa og i ei rekkje andre dokument som har kome frå regjeringa, går det fram at:
• Dagens desentraliserte sjukehusstruktur skal leggjast til grunn for det vidare arbeidet. Dette vil sikre nærleik til akuttfunksjonar og fødetilbod.
• Lokalsjukehusa skal vidareutviklast for å ha ein viktig funksjon i den heilskaplege helsetenesta også i framtida
• Ingen lokalsjukehus skal leggjast ned
• Geografi og tilgjenge skal leggjast til grunn ved vurdering av behovet for tal sjukehus som har døgnkontinuerleg akuttmedisinsk beredskap

Alt dette har vorte streka under av representantar for regjeringa – seinast av helsesministeren då ho vitja Årdal tidlegare i år.

Årdal arbeidarparti har stor forståing for at veljarane ikkje ser samsvar mellom det som vert uttalt frå regjeringa og det som faktisk skjer i helseforetaka.

Gjennom fjerning av fødetilbodet ved Lærdal sjukehus –slik som det no vert føreslege av administrasjonen i Helse Vest – går helseføretaket i stikk motsett retning av å sikre nærleik til fødetilbod.

Årdal arbeidarparti ottast ei utvikling der lokalsjukehus vert døypte om til lokalmedisinske senter utan akuttfunksjonar og fødetilbod. Vi ser på dette som nedlegging av lokalsjukehus.

Årdal arbeidarparti krev at regjeringa tek styring med helseforetaka og sikrar ei utvikling som er i samsvar med det som er uttalt - munnleg og skriftleg – frå regjeringa si side.

Nasjonal helse- og omsorgplan skal leggjast fram som ei eiga stortingsmelding våren 2011. I desse dagar har regjeringa lagt til rette for ei open netthøyring – ”Fremtidens helsetjeneste; trygghet for alle” - som skal danne grunnlag for stortingsmeldinga.
Årdal arbeidarparti finn det uforståeleg og meinigslaust at prosessane i helseføretaka får føregå slik som i dag, utan at omstillingane kjem som ein del av regjering og Storting si handsaming av nasjonal helse- og omsorgplan. Nedbygging av lokalsjukehusa vil ikkje gje ”trygghet for alle”.

Årdal arbeidarparti ottast at dersom ikkje regjeringa syner klår vilje til å styre helseforetaka i rett retning, vil vi oppleve ei veljarflukt ved det komande kommune- og fylkestingsvalet.

For Årdal AP
Hilmar Høl

torsdag 25. november 2010

Informasjon om busser fra Sogn og Fjordane til demonstrasjonen 6. desember 2010

• Klikk her for å finne informasjon om bussene fra Nordfjord
• Klikk her for å finne informasjon om bussene fra Indre Sogn (Årdal og Lærdal)

onsdag 24. november 2010

Sp avviser fødenedlegging


NRK SOGN OG FJORDANE Helse Vest sitt framlegg om å leggje ned fødetilbodet i Eid og Lærdal er eit uakseptabelt brot på Soria Mora-erklæringa, meiner Senterpartiet.

– Det kan ikkje vere endeleg dersom Helse Vest kjem til eit vedtak om å legge ned, seier Kjersti Toppe (Sp), første nestleiar i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Ho krev at helseministeren stoppar den planlagde fødenedlegginga.

– Må på bordet til statsråden
Får administrerande direktør i Helse Vest, Herlof Nilsen, det som han ønskjer, blir fødetilbodet både i Lærdal og på Nordfjordeid nedlagt.

Dette går fram av innstillinga frå Helse Vest, som vart lagt fram i går. Dei fødande i Nordfjord må reise til sjukehuset i Volda på Sunnmøre, medan kvinnene frå Indre Sogn må føde i Førde og på Voss.

– Det er slått fast i føretakslova at vesentlege endringar som til dømes fødetilbod og akuttkirurgi, ikkje kan gjerast av verken Helse Førde eller Helse Vest. Dette skal på bordet til statsråden og avgjerast der, seier Toppe til NRK.no.

Ikkje imponert over Senterpartiet
Fylkesleiar i KrF, Trude Brosvik, er ikkje imponert over Senterpartiet sin innsats i denne saka. Ho meiner regjeringa burde løyve meir pengar til sjukehussektoren for å unngå reduksjonar.

– Senterpartiet seier dei ikkje vil legge ned lokalsjukehus, men dei sit i ei regjering som gir så knappe rammer at forslaget som ligg føre er einaste utveg, seier Brosvik til NRK.no.

Også det ortopediske tilbodet skal sentraliserast i Førde.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Husk demonstrasjonen!


Demonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16. Vi mobiliserer både distrikter og sentrale strøk - bli med!

Kontakt lokalsykehus@hotmail.com om du har spørsmål om arrangementet.

Leserinnlegg: En aktiv legeforening i sykehusdebatten


LESERINNLEGG AV TORUNN JANBU, PRESIDENT I DEN NORSKE LEGEFORENING

Sergio Manzetti ved Vestlandsforskning etterlyser Legeforeningen i debatten om lokalsykehus (Sogn Avis 15.11).

Våre meninger om lokalsykehus, organisering og faglig innhold i spesialisthelsetjenesten formidles aktivt i møter med politikere, helsemyndigheter og befolkningen gjennom media.

Legeforeningen tar ansvar og bruker sin medisinsk faglige kompetanse som grunnlag for helsepolitisk arbeid i en rekke saker. Det gjør vi også i sykehusdebatten.

Allerede i vår rapport fra 2006 - Lokalsykehusenes fremtidige rolle - beskriver vi hvilke helsetjenester og hvilken kompetanse det er behov for på lokalsykene. Det må stilles nasjonale minstekrav til innholdet i lokalsykehus med akuttfunksjoner.
Legeforeningen etterlyser nå en Nasjonal sykehusplan. Den må inneholde nasjonale minstekrav til hvilke helsetjenester som skal tilbys på et sykehus, hvor mange sykehus vi skal ha og hvor de skal ligge. Det må tas geografiske hensyn i områder med spredt bosetting og store avstander.

Et lokalsykehus må kunne ta imot pasienter med de vanligste sykdommer og skader som krever diagnostisering og behandling i spesialisthelsetjenesten. Det utgjør 60-70 prosent av pasientene i norske sykehus. Innen psykisk helsevern må Distriktspsykiatriske sentra (DPS) ivareta lokalsykehusfunksjonen - med godt kvalifisert personell og døgnmottak.

For å kunne skjøtte denne oppgaven, må et lokalsykehus med akuttoppgaver ha akuttberedskap i indremedisin, generell kirurgi og anestesi og tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester. Lokalsykehus uten akutt kirurgi gir ikke nødvendig breddekompetanse for å gi pasientene sikker diagnose. Over halvparten av pasientene har en uklar tilstand når de kommer til sykehuset. Vondt i magen hos en gammel kvinne kan være forstoppelse, blodpropp eller tarmslyng som må opereres. Det krever ofte vurdering av både kirurg og indremedisiner - og over tid. Vi vet at når det er mistanke om mer kompliserte indremedisinske tilstander, så blir disse pasientene ”kjørt forbi” sykehus uten akuttkirurgi. Det skaper en ond sirkel; det indremedisinske fagmiljøet ved slike sykehus kan da etterhvert bli snevrere og med mindre erfarning på de alvorligste akutte tilstandene. Det medfører også rekrutteringsproblemer innen fag som anestesti og røngten, fordi man ikke får opprettholdt sin kompetanse.

Det må tas geografiske, befolkningsmessige og faglige hensyn ved vurdering av hvilke akuttoppgaver sykehuset skal ivareta ut over minstekravet. Akuttkjeden krever også velorganisert tilgang på et kvalitetssikret fødetilbud. Lokalsykehus av en viss størrelse bør ha tilgang til radiolog for intervensjonsdiagnostikk. Lokalsykehus med et betydelig volum ortopedi må i tillegg ha ortopedisk akuttberedskap.

Til nå har hverken politikere eller helsemyndigheter klart å være tydelige på hvilke minstekrav de har til helsetjenestetilbudet på lokalsykehus. Vi hører at «det kan variere». Det skaper forvirring og utrygghet i befolkningen. Fastleger og øvrig kommunehelsetjeneste er også avhengige av å vite vet hva de kan forvente fra lokalsykehuset. Godt samarbeid krever at kommunene vet hva sykehusene kan tilby og omvendt.

Avtalespesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Deres tilbud må samordnes med sykehusene.
I forslaget til ny Nasjonal helseplan ligger fortsatt ingen definisjon av hva et sykehus er. Ei heller ser det ut til at det planlegges å lage en Nasjonal sykehusplan. Men - det fremheves at helseplanen skal ha «tydelige mål hva gjelder innhold og kvalitet i tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten» og «Behov for breddekompetanse på mindre sykehus skal legges til grunn ved fremtidig funksjonsfordeling». Dette kan være positive signaler om at når Stortingsmeldingen om Nasjonal helseplan legges frem til våren, kan det komme tydeligere faglige krav til hvordan sykehus-Norge skal organiseres. Legeforeningen vil arbeide målbebevisst for at befolkningen skal få et forutsigbart og trygt helsetjenestetilbud av god kvalitet på sykehusene.
Det tar lang tid å bygge opp gode fagmiljøer, men det går dessverre fort å rive dem ned. Stortingsmeldingen om Nasjonal helseplan må inneholde en Nasjonal sykehusplan. Den må lages i tett samarbeid med fagmiljøene.

Torunn Janbu, president i Den norske legeforening

Innlegget sto på trykk i Sogn Avis mandag 22. november 2010

• Les innlegget på Legeforeningens sider ved å klikke her eller på overskriften

Indre Sogn: Vil fylla bussar til Oslo


SOGN AVIS – Ta ein fridag og bli med i kampen for lokalsjukehusa. Det er oppmodinga frå Bente Øien Hauge, leiar i forsvar Lærdal sjukehus.

Måndag 6. desember blir det demonstrasjon framføre stortinget i regi av folkerørsla for lokalsjukehusa. Det er rekna med busslaster med folk frå heile landet.

– Sist kom det over 1.000 personar, eg vonar det kjem endå fleire no. Kampen er ikkje tapt.

Frå Lærdal er det i utgangspunktet sett opp to gratis bussar, men Øien Hauge seier dei tingar så mange bussar som naudsynt.

Fleire prosessar
Ho seier at bakgrunnen for demonstrasjonen no er at det skjer mange prosessar i helseføretaka over heile landet akkurat no.
– Det blir heilt feil at det skjer no i høve til at det no ligg ein nasjonal helseplan ute på høyring. Denne vil legga føringar på kva andre tilbod me skal ha. Så hovudkravet vårt er at ingenting skal leggjast ned fram til stortinget behandlar den nasjonale helseplanen våren 2011.

Helseplanen har høyringsfrist i midten av januar, og Øien Hauge seier dei legg stor vekt på å mobilisera einskildpersonar, pasientar, kommunestyre og andre til å koma med innspel.

– Det er den direkte påverknaden me har på kva som skal skje med sjukehustilbodet vårt. No kan helseføretaka leggja ned tilbod på tvers av folkeviljen, det er ikkje sikkert dei har det same handlingsrommet etter at den nasjonale helseplanen er vedteken. Den opnar også for justeringar av sjølve føretaksmodellen.

Mange aksjonsgrupper
Øien Hauge seier det er nær 30 aksjonsgrupper for lokalsjukehus over heile landet og at dei har kontakt med dei fleste.

– Det er viktig at folk stiller opp og blir med innover til Oslo. Det er der me kan påverka no. Dersom me skal synleggjera det som skjer i høve til nedlegging av akuttberedskapen og føden, så er det viktig at mange har plakatar med Lærdal på.

Øien Hauge legg til at det er ikkje sikkert at ei nedlegging av tilbod i Lærdal og på Nordfjordeid vil gje ei økonomisk vinst for helseføretaket.

– Det er ein myte at sentralsjukehuset vil greia seg bra dersom me legg ned i Lærdal og Eid. Desse økonomiargumenta held ikkje i det heile, seier Øien Hauge, som trur dei greier å berga Lærdal sjukehus.

– Men då krevst det at veldig mange blir med og viser at me krev det. Eg er viss på at det engasjementet som har vore rundt sjukehuset, har vore med på å bremsa nedbygginga som Helse Førde til stadig prøver på. Så det har ikkje vore bortkasta det me har gjort.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Informasjonsskriv til dere som skal reise til Oslo for å delta på demonstrasjonen foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16


Er dere godt i gang med forberedelsene til demonstrasjonen i Oslo mandag 6. desember? Får dere mobilisert folk? Her er litt innspill og informasjon fra koordinator:

• FELLES TRANSPORT GJØR DET LETTERE FOR FOLK Å BLI MED
Busser: Husk bestilling, finansiering (tilskudd fra kommune, næringslivssponsing, egenbetaling?). Påmelding med navn og mobil så dere kan sjekke at alle er med ved avreise hjem igjen, én ansvarlig i hver buss.
(Tips: Et mat- og tissestopp på veien, en times tid før ankomst Oslo, kan være bedre enn at folk skal gå rundt i byen og lete etter et sted å spise.)

• GI ALLE DELTAKERE BESKJED OM Å TA MED LOMMELYKTER
Vi fikk ikke tillatelse til fakler, men oppfordrer alle til å ta med lommelykter! Det vil være et flott skue på Eidsvolls plass at publikum lyser opp på den måten!

• MINN DELTAKERNE PÅ VARME KLÆR
Det er vanskelig å spå om været, men gi folk en påminnelse om varme klær. Det er f.eks. ikke flaut å gå i termodress på Eidsvolls plass!

• STORTINGET BER OM AT:
• park- og grøntanlegget ikke benyttes. Det vil si at markeringen skal foregå på den delen av plassen der det er fast dekke
• det ikke henges opp plakater eller bannere i trær eller lyktestolper
• det ikke foregår salgsvirksomhet i forbindelse med markeringen
• arrangøren rydder opp etter seg så snart markeringen er avsluttet

• EN PERSON FRA HVER AKSJON MED PLAKAT MED AKSJONENS NAVN FORAN SCENEN FOR Å PROFILERE ENKELTAKSJONENE
Kan dere forberede en person på å bære en plakat med deres aksjons navn, veldig tydelig skrevet? Helst på 50x70 cm-plakat.
Disse personene skal stå i en lang rekke foran scenen under hele arrangementet, synliggjøre at vi kommer fra hele landet og profilere hver aksjon.
Fint om vedkommende kan være på plass et kvarter før! Vennligst send meg navn og mobilnummer til deres representant, så vi får sjekket at alle er på plass før vi begynner.

• 1/2 SIDE MED AKTUELLE, LOKALE KRAV FRA HVER AKSJON
Jeg vil på forhånd trykke opp en politiker- og pressemappe. Da trenger jeg noen få setninger fra hver aksjon om hva som trykker akkurat nå!
Hva frykter dere? Hvilke vedtak protesterer dere på? Og hvorfor?
Dere får inntil en halv side hver. For å rekke å lage det til, må jeg ha denne teksten fra alle én uke før, dvs. senest mandag 29. november!

• MOBILISERING AV SLEKT, VENNER OG ANDRE I OSLO
De fleste av oss kjenner vel noen som er flyttet fra hjemstedet til Oslo.
En viktig grunn til at vi holder denne demonstrasjonen så sent på dagen er at "våre folk" som bor og studerer eller jobber i Oslo da kan stille opp på vegne av de som ikke får reist innover.
Bruk epost, telefon, Facebook, Twitter og alt dere kan komme på. Hvis DU og alle andre som leser dette mobiliserer tre-fire personer, er vi kommet langt!

• MOBILISERING AV KOMMUNENE OG LOKALPOLITIKERE
Jeg vet mange kommuner er engasjert, og det vil komme både ordførere og andre lokalpolitikere med bussene til Oslo. Se f.eks. her i Fjordenes Tidende: http://www.fjt.no/nyheter/article283407.ece

• VARSLING OM HVOR MANGE SOM KOMMER
Av praktiske hensyn trenger jeg å vite omtrent hvor mange som kommer, i alle fall antall busser og navn på kontaktperson. Bussene kan ikke kjøre til Eidsvolls plass, men må parkere og slippe av folk noen kvartaler unna. Ta kontakt med meg om dette, så får vi koordinert det.

I forhold til medias interesse for saken vår, betyr det mye at det er et høyt antall deltakere. Det er det første spørsmålet de stiller nå for tiden: "– Hvor mange venter dere?" Jeg må jo dessverre si som sant er: "– Har ikke peiling!"

• ØKONOMISK BIDRAG TIL DEKKING AV FELLESUTGIFTER
Scene, lyd, lys og andre utgifter til demonstrasjonen ser ut til å bli rundt kr 50 000,-.
Vi har ikke så mye i felleskassa og vi trenger bidrag fra alle aksjoner som kan avse noen kroner til Folkebevegelsens felleskonto, som har nr 3838 13 57497! (Mens kronerullingen pågår, vil navn på giver og sum stå øverst i venstre kolonne på denne bloggsiden.)
Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen var først ute med å bevilge kr. 2 000,-. Jeg håper at flere aksjoner (særlig dere på Østlandet som ikke har så store reiseutgifter som de har nordfra har) vil bidra. Et lite hjertesukk: Det vil bedre nattesøvnen min om dere gir litt rask beskjed om økonomiske bidrag. :-)

• MOBILISERING GJENNOM MEDIA
F.eks.: Reportasje, intervju og omtale i lokalavis, lokalradio o.l., som f.eks. Helgelands Arbeiderblad 13. november
F.eks.: Leserbrev, se eksempel fra Narvik-aksjonen annet sted på bloggen
F.eks.: Annonse, se eksempel helsides annonse fra Lærdalsaksjonen annet sted på bloggen

Jeg får en del henvendelser fra folk som ikke er tilknyttet aksjonsgruppene lokalt. Så dette er tydeligvis en mulighet til å få dratt flere fra lokalsamfunnene inn i kampen for sykehuset deres.

• ENDELIG PROGRAM OG PRESSEMELDING
Det jobbes med programmet; vi skal ha både kulturinnslag, appeller og overlevering av opprop til stortingspolitikerne. Vi får kjente navn med oss på kultursida. Dette vil bli bra! Programmet får nettverket på epostlisten vår så snart alt er avklart, sammen med pressemelding.

• BRUK AV PLAKATEN VÅR
Kontakt meg, så får dere den tilsendt som pdf-fil. Den har et hvitt felt nederst som dere kan bruke til egne, lokale opplysninger. (Hvis lokalt trykkeri ønsker det, kan dere få den som InDesign-fil, da er den redigerbar. Dersom plakaten endres, er det viktig at bildekreditering beholdes.)

Kontakt meg gjerne med spørsmål, innspill og kommentarer til opplegget. For å ikke fylle opp min private epostkasse, bruk helst adressen: lokalsykehus@hotmail.com

Med vennlig hilsen
Bente Øien Hauge
koordinator


Telefon 57 66 63 85
Mobil 90 75 96 24
Epost lokalsykehus@hotmail.com

Folkebevegelsen for lokalsykehusene
www.lokalsykehus.blogspot.com

Narvik: Leserbrev om demonstrasjonen i Oslo 6. desember


LESERBREV I AVISA FREMOVER, 20. NOVEMBER 2010

MANDAG 6. DESEMBER kl 16-17 i OSLO

Nasjonal lokalsykehus demonstrasjon foran Stortinget 6.desember kl 16 -17.


Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjennomfører en felles demonstrasjon for alle sykehusaksjoner.
Hovedkravet vårt er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling stopper til Nasjonal Helseplan er ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget.

Vi er flere som deltar fra regionen, bl.a. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, og også Fagforbundet i Narvik. I tillegg ønsker vi at politikere, næringsliv, representanter fra interesseorganisasjoner og enkeltpersoner også støtter opp om demonstrasjonen i Oslo denne dagen. Torgeir Trældal har allerede svart positivt.
Anna Ljungren har vara på Stortinget denne dagen og denne vil delta på markeringen sier hun.

I tillegg må vi oppfordre familie, slekt, venner, stortingspolitikere og andre som bor sørpå om å delta/støtte demonstrasjonen.
Leder i Narvik Næringsforum sier at den største utfordringen nå er å få hentet hjem våre utflyttede ungdommer. ”Ungdommen skal hjem, og det blir en av våre aller viktigste ting å fokusere på i tiden framover,” sier hun til Fremover. Det er veldig bra, men da må vi også kunne tilby et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling.

Se også www.lokalsykehus.blogspot.com

Vennlig hilsen
Anita Fjellfoss, Dagny Pettersen
Aksjonskomiteeen for Narvik sykehus
Narvik 17. nov 2010

Plakat/annonse for LærdalsaksjonenDette er annonsen/plakaten som er brukt for å mobilisere folk fra Indre Sogn til å bli med på demonstrasjonen foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16. Klikk på bildet for å se den større.

Dersom andre aksjoner ønsker å lage en modifisert utgave av den generelle plakaten som er spredt til nettverket, kan dere få InDesign-filen tilsendt. (Pdf-filen er ikke så egnet for redigering.)
Bestill på epost lokalsykehus@hotmail.com, husk å oppgi navn og telefonnummer.

tirsdag 23. november 2010

Sogn og Fjordane: Slik vil sjukehustilbodet sjå ut


NRK SOGN OG FJORDANE Administrasjonen i Helse Vest vil legge ned fødetilbodet ved lokalsjukehusa i Lærdal og på Nordfjordeid.

Men dei vil også legge ned ortopedien, og sentralisere det til sentralsjukehuset i Førde.

Onsdag 1. desember skal styret i Helse Vest bestemme tilbodet ved lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane skal sjå ut i framtida.

• Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

mandag 22. november 2010

Mosjøen: Tar tak for å beholde fødestua


HELGELAND ARBEIDERBLAD Vefsn Arbeiderparti legger seg i selene for å beholde fødestua i Mosjøen.

- Vi må jobbe direkte mot dem som skal ta den endelige beslutningen, nemlig departementet, sier Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Sammen med varaordfører Mildrid Søbstad danner han gruppa Vefsn Ap har satt ned for å jobbe for å bevare fødestua i Mosjøen.

Partiet planlegger å arrangere et folkemøte om saken i Mosjøen over nyttår.

- Det er frustrerende for lokalsamfunnet at det nå igjen skapes usikkerhet omkring helsetilbudet i distriktet. Vi hadde slått oss til ro med at fødeavdelingen ved sykehuset i Mosjøen ble omgjort til fødestue. Den fungerer godt og folk er fornøyd. Så blir plutselig også dette tilbudet truet, sier Løvdahl.

- Det er ikke ro i noe. Skal folk føle trygghet, trengs det ro. Kvaliteten på fødetilbudet er noe mer enn bare sentralisering. Det betyr mye for de fødende at de kan føde nært der de bor, sier han.

Statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet er også leder i Nordland Ap. Leder i Vefsn Ap, Frank Stuvland, skal «ha en prat med henne» når hun kommer til Mosjøen tirsdag i neste uke.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til Mo onsdag i neste uke på et høringsmøte om samhandlingsreformen. Da skal Løvdahl forsøke å formidle hva han mener om fødetilbud-saken.

- Vi prøver å bruke på de mulighetene vi ser. Det blir også viktig å spille på lag med folkeaksjonen for lokalsykehusene, sier Stuvland.

- Vi kommer til å gjøre hva vi kan, fødestua skal bestå, sier Løvdahl.

• Les saken i Helgelands Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Romerike/Stensby: Må ha skikkelig røntgentilbud


LEDER I ROMERIKES BLAD, 21. NOVEMBER 2010 Romerikinger flest risikerer et dårligere system.

Helse Sør-Øst har avtaler med en rekke private selskaper som supplerer det offentlige helsevesenet. Uten disse aktørene ville køene på universitetssykehus som Ahus, vokst seg rekordlange. Curato Røntgen i Lillestrøm er en slik virksomhet. Selskapet så dagens lys i 2007 og kunne tilby røntgentjenester fra året etter da Sentrum Røntgen ble kjøpt opp.

Curato har 30 ansatte som utfører MR, CT, røntgen, ultralyd, mammografi og beintetthetsmåling. Selskapet undersøker hele 4.500 pasienter i måneden, og refusjonsavtalen med det offentlige gjør at den enkelte kun betaler egenandel på 218 kroner når vedkommende har henvisning fra lege.

Men nå vil Helse Sør-Øst si opp denne refusjonsavtalen. Helseforetaket har foretatt en ny anbudsrunde der kvalitet vektlegges 50 prosent, pris 30 prosent og tilgjengelighet 20 prosent. Hvis private selskaper ikke står seg på pris og kvalitet, må de i utgangspunktet finne seg i å bli utkonkurrert. Slik fungerer markedet. Det offentlige må ha mest mulig kvalitet ut av hver helsekrone.

Men markedet virker dessverre ikke sånn at et nytt selskap står klart til å tilby romerikinger et bedre og rimeligere røntgentilbud i Lillestrøm. Dersom Curato ikke når fram med sin klage, må 260.000 romerikinger reise til Oslo for å ta røntgen. Alternativet er Ahus eller underavdelingen Stensby med mange ukers ventetid.

Resultatet er at innbyggerne i vårt distrikt får et langt dårligere røntgentilbud enn i dag. Vektingen Helse Sør-Øst foretar i anskaffelsesprosessen er åpenbart feil. At tilgjengelig bare skal telle en femdel, virker urimelig, og er ikke i tråd med hva befolkningen selv vektlegger når det gjelder helsetjenester.

Nærhet til tjenestene er det brukerne setter høyest. Det ser vi av debatten hver gang legevakta skal lokaliseres og når lokalsykehuset trues av nedleggelse. Den voldsomme folkelige oppslutningen om Stensby berget da også det ærverdige sykehuset på Minnesund.

Helse Sør-Øst må sørge for at innbyggerne på Romerike får et røntgentilbud i nærheten av der de bor. Avstand kan skape uro. Nærhet betyr trygghet.

• Les lederen i Romerikes blad ved å klikke her eller på overskriften

Harstad: Massemønstring for sykehuset


HARSTAD TIDENDE Mellom to og tre tusen mennesker trosset isblåsten og gikk i protestmarsj for sykehuset i Harstad.

Etter en kort appell på Torvet i Harstad mandag ettermiddag satte opptoget seg i bevegelse opp Harstadgårdsbakken for å slå en brennende ring rundt sykehuset.

Opptoget strakk seg snart over mange hundre meter, og da de første kom til topps i Harstadgårdsbakken, hadde de siste ennå ikke forlatt Torvet. Trafikken stoppet opp for slippe toget fram.

Unge som gamle, de fleste bærende på en brennende fakkel, ønsket på denne måten å gi uttrykk for nedbyggingen og stemoderlige behandlingen sykehuset i Harstad har måttet tåle gjennom de siste årene. En isblåst fra nordøst strøk gjennom bygatene, men hundrevis av fakler varmet godt.

Et krav er å beholde akuttavdelingen ved sykehuset, og arrangørene frykter at sykehuset i Harstad til slutt står ribbet for et nært helsetilbud til befolkningen.

• Les saken og se video fra demonstrasjonen på Harstad Tidendes nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Setter opp busser til demonstrasjon i Oslo


FJORDENES TIDENDE Mobiliserer for sjukehusaksjon

Folkebevegelsen for lokalsykehusene skal organisere en felles demonstrasjon foran Stortinget om ettermiddagen mandag 6. desember. Hovedkravet er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling må stoppes, i alle fall inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandla og vedtatt av Stortinget.

Sjukehusaksjonen i Nordfjord samarbeider med kommunene om å få sendt avgårde en så stor delegasjon fra Nordfjord som mulig.

- Alle er velkommen til å være med og demonstrere i Oslo. Vi setter opp busser fra Selje, Vågsøy, Eid og Stryn og vil sørge for at de som vil reise får reise. Jeg håper at politikerne i Nordfjord vil markere seg sterkt, og at også mange andre vil bli med på denne viktige demonstrasjonen, sier leder for sjukehusaksjonen, Svein Hansen.

Hansen understreker at det er et samla Nordfjord som nå setter ned foten og krever å få det helsetilbudet de har rett på.

Det blir avreise fra Nordfjord tidlig om morgenen den 6., og bussene kjører i retur straks demonstrasjonen er ferdig om ettermiddagen.

Ordfører Roger B. Silden (Ap) i Vågsøy er en av dem som har bestemt seg for å reise og være med på det han håper blir ei stor markering til støtte for lokalsjukehusene.

- Her blir det folk fra heile landet. Det blir første gang jeg er med på en slik demonstrasjon, men dette er ei så viktig sak at jeg kan ikke la være. Jeg håper mange politikere og mange andre vil bli med. Det hadde vært spesielt flott om også en del yngre folk stiller opp på denne demonstrasjonen, sier Silden.

Nordfjordinger bosatt i Oslo er sjølsagt også hjertelig velkomne til å slutte seg til nordfjordgruppa foran Stortinget denne mandagsettermiddagen.

Silden spurte onsdag formannskapet om de syntes det var greit at han sendte ut en oppfordring til alle kommunestyrerepresentantene om å bli med på osloturen på egen rekning, og det mente de det var.

- Alle må sjøl dekke kostnadene, men med egen buss regner jeg ikke med at det blir så dyrt, sa ordføreren.

Marit Nore Sørhaug (Sp) informerte om at en ikke hadde fått tilllatelse til å bruke fakler under demonstrasjonen, og sa at alle blei oppfordra om isteden å ta med seg hver sin lommelykt.

- Sjukehusaksjonen ordner med busser, og vi i kommunene må prøve å ta oss av påmeldingene. De som vil være med kan henvende seg til vårt servicetorg, snarest, sier Silden til Fjordenes Tidende.

Den samme oppfordringa kommer seljeordfører Gunn R.V. Helgesen (KrF) med:
- Folk fra Selje som kan være med til Oslo kan ta kontakt med servicetorget i Selje, sier Helgesen.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

onsdag 17. november 2010

Nasjonal lokalsykehusdemonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16-17


Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil organisere en felles demonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16-17.

Hovedkravet vårt er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling må stoppes, i alle fall inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget.

PRAKTISK:
Dere som kommer med fellesbusser fra distriktene, ta kontakt med meg på epost lokalsykehus@hotmail.com.
Politiet vil hjelpe oss med en oversikt over plasser der bussene kan stå parkert under demonstrasjonen. Fint om vi kan koordinere dette, så blir det enklere for alle!

Det kommer mer informasjon etterhvert.

Nordfjord: Næringsliv kjempar for sjukehus


NRK SOGN OG FJORDANE Næringslivet i Nordfjord har gått saman i felles kamp mot nedlegging av Nordfjord sjukehus.

- Engasjementet er stort og støtta frå medlemmane vore har vore unison. Alle er opptekne av at vi skal ha eit sjukehus på Nordfjordeid, det seier styremedlem i Stryn Næringssamskipnad, Per Ole Tenden.

5000 ber om at sjukehuset vert berga
Etter at Helse Førde i vår føreslo å leggje ned akutt og fødefunksjonar ved lokalsjukehusa i Lærdal og på Eid har det storma både i Sogn og Nordfjord.

No har også næringslivet i Nordfjord kasta seg inn i kampen.

Totalt 483 verksemder står bak eit brev som er sendt til styra i Helse Vest og Helse Førde, i tillegg til fylkes og stortingspolitikarar. I brevet ber dei om at det vert teke initiativ til å verne akuttfunksjonane i fylket, det skriv avisa Fjordingen.

Verksemdene har til saman over 5000 tilsette som står bak brevet. Mellom verksemdene som står bak er Stryn Næringssamskipnad, Eid utviklingsfelleskap, Måløy Vekst og Gloppen næringsorganisasjon.

- Vi er mange hundre bedrifter som står bak og håpar det vil ha ein tyngde i det som vi prøver å få fram her. Og håpet er no at politikarane skal ta det inn over seg, seier Tenden til NRK.

-Dei unge treng tryggleiken i å ha eit sjukehus
Ein viktig bakgrunn for at næringslivet engasjerer seg er at dei ønskjer å sikre seg at ungdommen torer å vende tilbake til Nordfjord.

- Det er ingen høgskule i området her, og difor må vi ofte sende ungdommen ut for å utdanne seg og skaffe seg erfaring. Det er viktig for oss at dei som skal flytte heim kan føle seg trygge når dei skal etablere seg her, seier Tenden.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta

Underskriftskampanje: Vi i Nord-Norge KREVER å få beholde våre fødetilbud!


Til: Regjeringen, UNN og Helse Nord

Vi oppfordrer til opprør i Nord-Norge: Nå er det NOK! I mange år har vi måttet kjempe for de fødetilbudene vi har. Det har vært trussler og en del gjennomføringer av nedleggelser, nedgraderinger og sommerstenginger. Det har vært mye uro og usikkerhet.
Argumentene fra ledelsen i UNN/Helse Nord har vært svært varierende.

Siste nytt er at UNN har kommet med et forslag om nedlegginger, basert på en rapport om kvalitetskrav til alle fødeenheter i Norge.
I Norge som er et av verdens beste og tryggeste land å føde i, har man alltså utarbeidet kvalitetskrav som underminerer eksisterende gode fødetilbud. Tilbud som brukerne er fornøyde med og som vi ønsker å beholde.
Vi klarer ikke å se logikken i dette.

En gang for alle må Helseforetakene slutte å "hersje" med folket som bor her, kvinnene som føder her og barna våre som skal bli født her. Vi ber ikke om at våre fødetilbud skal bevares - vi KREVER det!
Vi SKAL fortsatt ha fødeavdeling BÅDE i Narvik og i Harstad!
Vi SKAL fortsatt ha forsterket fødestue i Lofoten!
Vi SKAL fortsatt ha fødestue BÅDE i Brønnøysund og i Mosjøen!

Aksjon

• Klikk her eller på overskriften for å komme til kampanjesiden der du kan signere oppropet

tirsdag 16. november 2010

Bærum sykehus: Folkemøte i Bærum kulturhus onsdag 17. november


Også sykehus i sentrale strøk rammes av funksjonsfordelingsprosessene i helseforetakene. Aker sykehus venner har jo lenge kjempet for sitt sykehus. Nå trues Bærum sykehus med å miste både spesialfunksjoner og akuttberedskap. Derfor arrangerer Venner av Bærum Sykehus folkemøte i Bærum kulturhus 17. november kl 1900:

Fremtidig sykehusdekning i Vestre Viken HF:
Skal Bærum sykehus bli et sykehus uten spesialfunksjoner og akuttmottak?


Program:

Velkommen og introduksjon John Kjekshus leder, Venner av Bærum sykehus

Panelleder Erik Vigander, Budstikka

Oppdraget til Vestre-Viken HF fra Helse Sør Øst,Ole Tjomsland/Viseadm. direktør

Politiske prosesser, Marianne Aasen/stortingsrep.(A)

Konsekvenser for Asker og Bærum, Lene Conradi/ ordfører Asker

Konsekvenser for Asker og Bærum, Odd Reinsfelt/ordfører Bærum
Konsekvenser for Drammens-regionen og Drammen kommune, Tore Opdal Hansen ordfører Drammen

Nytt gigantsykehus på Gullaug er dårlig samfunnsøkonomi, Ove Bengt Berg, Leder av aksjonsgruppen ”Bevar og forny sykehuset i Drammen”

Diskusjon

• Les saken på nettsiden for Venner av Bærum sykehus ved å klikke her eller på overskriften

mandag 15. november 2010

Nasjonal lokalsykehusdemonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16-17


Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil organisere en felles demonstrasjon foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16-17.

Hovedkravet vårt er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling må stoppes, i alle fall inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget.

PRAKTISK:
Dere som kommer med fellesbusser fra distriktene, ta kontakt med meg på epost lokalsykehus@hotmail.com.
Politiet vil hjelpe oss med en oversikt over plasser der bussene kan stå parkert under demonstrasjonen. Fint om vi kan koordinere dette, så blir det enklere for alle!

Det kommer mer informasjon etterhvert.

Landssamling i Folkebevegelsen 5. og 6. desember

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har landssamling søndag 5. desember kl. 19-21 og mandag 6. desember kl. 09–14.
Temaer er Nasjonal Helseplan og materiale til Riksrevisjonen. Stedet er som vanlig Perminalen Hotell i Øvre Slotts gt. 2, Oslo.

Deltakeravgift kr 500 inkl kaffe/te, frukt og lunsj mandag, som må betales kontant. Begrenset antall plasser.

Spørsmål, påmelding o.l. til koordinator på epost lokalsykehus@hotmail.com eller mobil 90 75 96 24.

Krever risikovurdering av fødetilbud


HELGELAND ARBEIDERBLAD Styret i Helse Nord er kritisk til de nye kvalitetskravene i fødselsomsorgen. Ansatterepresentantene krever en risikovurdering av mer sentralisering.

Styret savner et perspektiv ut over det faglige når nye kvalitetskrav skal fastsettes. Vi forventer at kravene må tilpasses det virkelig liv, med geografi og kommunikasjoner, sier styreleder Bjørn Kaldhol.

Kvalitetsgevinst
«Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk», sier styret i sitt vedtak i går.

Styrerepresentant Inge Myrvoll var en av dem som stilte spørsmål ved konsekvensene av legge ned fødestuer for å bygge opp større fødeavdelinger.

- Føder vi ikke trygt nå? Jeg er ikke sikker på om Helsedirektoratet her legger opp til en stor ressursbruk for marginale resultater, sa Myrvoll under styrebehandlingen.

De ansattes styrerepresentanter krever medbestemmelse i prosessen som skal skje når de endelige kvalitetskravene er fastsatt.

Risikovurdering
De krever også at det gjøres risikovurderinger av tiltakene som nedlegging av fødestuer.

Kaldhol understreker også at styret nå bare har gitt Helse- og omsorgsdepartementet tilbakemelding på konsekvensene av foreslåtte kvalitetskrav.

- Når departementet fastsetter de endelige kravene, vil vi lage en plan for Helse Nord. Den skal sendes ut på høring til alle berørte, også kommuner, sier han.

- Vi forutsetter også at kvalitetskravene blir mer nyansert når departementet gjør sitt endelige vedtak, sier Kaldhol.

• Les saken i Helgeland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

søndag 14. november 2010

Mødre mot utkastelse


SUNNMØRSPOSTEN Nok er nok. Mødre skal ikke sparkes ut av føden etter to dager. Kravet kommer fra mødre på Sunnmøre.

– Vi blir kasta ut fra fødeavdelinga før melkeproduksjonen er igang. Nedtrappinga av fødsels- og barselsomsorgen, både på Sunnmøre og nasjonalt, går på helsa løs, ifølge Ina Blindheimsvik.

Sammen med fire andre mødre på Sunnmøre, alle politikere, krever småbarnsmødrene slutt på utkastinga fra fødeavdeling etter to dager.

Helse Sunnmøre innførte ordninga 1.januar i år.

– Vi rasler med sablane fra grasrota, sier Blindheimsvik.

Valg
I et brev ber de ledelsen ved Kvinneklinikken innføre valgfri liggetid, og legge til rette for at Føllings test og legekontroll blir gjennomført før barselkvinnene reiser ut fra sjukehuset.

Bak brevet står Ina Blindheimsvik (Giske FrP), Runa Godø Sæther (Giske Venstre), Unn Frøland (Ørsta Sp), Monika Barstad Rebbestad (Ørsta FrP) og Hjørdis Almelid Vikenes (Ørsta KrF). Føllings.

Mødre har snakka sammen. Det er ulike historier. Ulike erfaringer. Langt fra alle er hyggelige. Mor og barn må ut etter to dager, om begge er tilsynelatende friske.

Melkeproduksjonen kommer vanligvis først i gang dag tre eller fire. Først etter seksti timer kan en ta Føllings-test. Denne prøven skal alle barn ta, for å undersøke om de tåler protein i melka.

Nyfødte som ikke tåler det, må ha behandling, for ikke å utvikle hjerneskade.

Historier
Mødrene forteller historier fra egne erfaringer og andres. Om å bo avsides, komme hjem, slapp, sydd og uten melkeproduksjon. Om å måtte stavre seg hjem, og etter en natt med lite søvn, ta laus igjen i minus ti grader, med barnet ut i bil, og tilbake til sjukehuset for å ta Føllings test.

- Når mødre sitter der hjemme, uten å få til amminga, barsel- tårene kommer, og en er uten et nettverk, da er heller ikke vegen lang til fødselsdepresjon, mener Blindheimsvik.

Hun peker på at omleggingen på føden berører mange.

Protestaksjon
På internett har ei anna mor på Sunnmøre starta facebookgruppen: Det er VI som sørger for vekst på Sunnmøre, som har fått over 500 medlemmer.

Her oppfordres folk til å engasjere seg mot at føde-og barselkvinner blir salderingspost i budsjettet til Helse Sunnmøre.

Alternativ
Det er opprettet ammepoliklinikk, som tar imot mødre og barn de første to ukene etter fødselen.

– Men har du èn og en halv til to timer til poliklinikken, er ikke dette et alternativ, påpeker Blindheimsvik.

I henvendelsen til Kvinneklinikkens ledelse ber mødregruppa av politikere også om å få en god, faglig begrunnelse til at liggetida på fødeavdelinga reduseres. Er det rett at barselkvinner og spedbarn skal lide under økonomiske nedskjeringer? spør de.

– Det er godt mulig at vi en gang i framtida vil få et hjelpeapparat i hjemkommunene som kan ta i mot barselskvinnene.I dag er den hjelpa en får som barselskvinne svært varierende i kvalitet, og mange blir derfor overlatt til seg selv etter at de kommer hjem fra sjukehuset, påpeker de, og stiller seg tvilende til at betegnelsen “Et mor-barnvennlig sjukehus” lenger passer.

• Les saken i Sunnmørsposten på nett ved å klikke her eller på overskriften

lørdag 13. november 2010

Helse Nord om nye fødekrav: Vil ha garantier for økt kvalitet


RANA BLAD Helse Nord-styret vil være sikre på at eventuelle endringer innen fødselsomsorgen, vil føre til økt kvalitet.

I går gjennomførte Helse Nord et ekstraordinært styremøte. Sak om regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, var eneste sak på dagsorden. Og en av konsekvensene, dersom fødselstilbudet skal tilpasses Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) nye krav, kan bli nedleggelse av en eller flere fødestuer på Helgeland. Fødetilbudet ved sykehusene på?Mo og i Sandnessjøen vil imidlertid bestå, dersom HOD følger Helse Nords innspill.

Fødselstilbudet i Mosjøen eller Brønnøysund, eller begge steder, er imidlertid blant tilbudene som kan forsvinne som følge av omorganiseringene. I den faglige rapporten som Helse Nord nå oversender Helse- og omsorgsdepartementet, nevnes fødestuene disse stedene blant dem som kan bli lagt ned, som et ledd i å oppfylle de nye kvalitetskravene.

Redusert på Helgeland
I Helse Nord-styrets vedtak tas det ikke konkret stilling til hvilke deler av tilbudet som eventuelt skal legges ned, men man konstaterer at de foreslåtte kvalitetskravene fra Helsedirektoratet vil føre til at «deler av fødselstilbudet blir mindre desentralisert».

Helse Nords regionale arbeidsgruppe, som har utredet konsekvensene av forslagene til nye kvalitetskrav, har imidlertid påpekt en rekke mulige konsekvenser. For Helgelandssykehusets del skisseres det at dagens struktur, med to fødeavdelinger (Mo og Sandnessjøen) og to fødestuer (Mosjøen og Brønnøysund), kan bli endret til to fødeavdelinger og en fødestue, eller kun to fødeavdelinger. Dersom en eller begge fødestuene legges ned, vil de bli erstattet med en såkalt «enhet for svangerskap og barselomsorg». Dette er et sted der gravide får oppfølging i svangerskapet, samt kan tilbringe barseltiden like etter fødselen.

Helse Nord mener at deler av endringene vil gi en nødvendig kvalitetsheving og vil gi en mer robust tjeneste for framtiden. Samtidig erkjenner man at noe av den desentraliserte fødetilbudmodellen innen Helse Nord, vil stå for fall.

– De nye kvalitetskravene krever minimum fire gynekologer i en fødeavdeling. Med dette kravet blir det svært utfordrende å opprettholde alle de 16 fødeinstitusjonene, uttalte adm.dir. Lars Vorland tidligere denne uka.

Opprettholde
I sitt vedtak påpeker Helse Nord at det er et mål å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg.

– Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord, men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk, står det å lese i et seks punkters vedtak fra Helse Nord. I vedtaket stiller styret også spørsmål ved hvilken gevinst som oppnås ved den økte ressursbruken.

Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

– Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet, påpeker Helse Nord-styret.

• Les saken i Rana Blad ved å klikke her eller på overskriften

fredag 12. november 2010

Protokoll, Helse Nord-styrets vedtak om fødeplan


Helse Nord har hatt ekstraordinært styremøte i dag for å behandle Styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av
styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010


Styrets vedtak:
1. Styret understreker, slik rapporten også påpeker, at vi i dag har en kvalitetsmessig god og desentralisert fødselsomsorg og at det er et mål, med de avstander vi har, å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg.

2. Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord (følgetjeneste, svangerskapsomsorg, fødsels- og barselomsorg), men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk.

3. Styret vil poengtere at økning i bruk av resurser på dette felt må prioriteres opp mot øvrige behov i helsetjenesten. Styret i Helse Nord RHF stiller spørsmål ved hvilken gevinst som oppnås ved den økte ressursbruken.

4. Under ovennevnte forutsetninger viser styret for øvrig til det framlagte saksforelegg og til de faglige vurderinger i Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav.

5. Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

6. Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet.


Protokolltilførsel til styresak 113-2010:
Regjeringen har gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt de regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen. Helse Nord valgte å vente på den nasjonale rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” (april 2010) før arbeidet med planen ble startet. Prosessen kom ikke i gang før i august 2010, noe som har ført til at man har måttet jobbe hurtig med utredningen av konsekvensene av kvalitetskravene. Det har vært et stort tidspress, spesielt for de helseforetaksvise arbeidsgruppene. Tiltakene er ikke forankret i helseforetakene og det har ikke vært noen behandling etter lov- og avtaleverk. Det har ikke vært dialogmøter med kommunene og rapporten har heller ikke vært gjenstand for høring.
Dersom de nasjonale kvalitetskravene blir vedtatt, forutsetter vi en prosess i helseforetakene som sikrer medbestemmelse og forankring, samt at det gjøres risikovurderinger og konsekvensutredninger av tiltak som foreslås.
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/

Bodø, den 12. november 2010
godkjent av Bjørn Kaldhol, i etterkant av styremøtet, den 12NOV2010 – kl. 12.13
____________________
Bjørn Kaldhol

• Les protokollen på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften