mandag 29. november 2010

Reagerer på direktørlønninger


HEGNAR.NO Helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Laila Dåvøy (KrF) reagerer på mange direktører med millionlønninger i Helse Vest.

Det er for mange som tjener for mye, sier Toppe til Bergens Tidende. Dåvøy vil fjerne de regionale helseforetakene, og sier at direktører som ikke jobber ved sykehusene bør vekk.

Bergens Tidende har kartlagt direktørlønningene ved Helse Vest og skriver at 46 direktører tjener til sammen 45 millioner kroner.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, som har laget en forskningsrapport om økonomi og styring av helseforetakene, sier at lønnsnivået var halvparten den gang det var en direktør ved hvert sykehus. I dag er både direktørlønninger og styrehonorarer tilpasset store forretningskonserner. Han mener politikerne igjen må ta kontroll med helsesektoren.

Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest ligger på topp lønnsmessig med 1,8 million kroner. Han er helt uenig i at direktørsjiktet i helseforetakene er for stort. Han mener det er rimelig at direktørene lønnes i forhold til ansvar og organisasjon.

• Les saka på Hegnar.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar