tirsdag 9. november 2010

Bent Høie: Arbeiderpartiets køfellesskap


INNLEGG I DAGSAVISENS NYE MENINGER, AV BENT HØIE (H), LEDER AV HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN PÅ STORTINGET

Høyre vil gi flere mulighet for å benytte private velferdstilbud for statens regning.

Arbeiderpartiets Tore Hagebakken angriper Høyre, og kaller dette privatisering og markedsstyring i Dagsavisen den 27. oktober.

Deretter påpeker han at Arbeiderpartiet er enig med Høyre om å ville samarbeide med private aktører, både ideelle og private næringsdrivende. Dette illustrerer hvilket ideologisk uføre Regjeringen Stoltenberg har rotet seg opp i. De som taper på dette er syke, eldre, barnevernsbarn og andre som trenger gode velferdstjenester.

Hagebakken vet godt at Høyre mener at det offentlige skal ha ansvar for å finansiere gode velferdstjenester til alle. Uenigheten dreier seg om hvor mye vi skal samarbeide med private aktører for å løse oppgavene. I Høyres regjeringstid ga vi flere mulighet for behandling i private klinikker for statens regning, og helsekøene og ventetidene ble betydelig redusert.

Ifølge statsminister Stoltenberg har hans regjering begrenset muligheten for behandling i private klinikker for cirka 10.000 pasienter pr. år. Er det slik at regjeringen styrker fellesskapet fordi 10.000 færre får behandling i private klinikker for statens regning? Det må i så fall være køfellesskapet som styrkes, for 248.000 pasienter venter nå på helsehjelp. Mange av dem kunne fått hjelp i private klinikker på dagen, men de venter i stedet i uker og måneder på et offentlig tilbud.

Regjeringen Stoltenbergs politikk fører til mer markedsstyring, fordi flere må betale behandling selv for å komme ut av helsekøen. Aps politikk fører til at bare de som har god økonomi kan benytte de private tilbudene. Salget av private helseforsikringer eksploderer, fordi folk ikke stoler på at de får hjelp når de trenger det i den offentlige helsetjenesten. Høyre vil la flere få benytte de private tilbudene for statens regning, slik at de er tilgjengelige for alle.

Hagebakken mener Høyres skattelettelse truer velferden. Faktum er at vi både reduserte helsekøene og skattenivået i vår regjeringstid. Med Arbeiderpartiet i regjering har folk fått økt skatt og økte helsekøer. Det er dobbelt usosialt.

Les også Bent Høies innlegg "Framtidas velferd" publisert 19. oktober.

• Les Bent Høies innlegg (og kommentarene) i Dagsavisens Nye Meninger ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar