tirsdag 9. november 2010

– Vi gir ikke opp


BERGENSAVISEN Tre Blå Kors-virksomheter kan bli lagt ned etter at Helse Vest har valgt andre tilbydere i en anbudskonkurranse.

Før helgen ble det klart at Helse Vest ikke forlenger sin avtale om tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige med blant andre Askøy Blå Kors Klinikk.

Helse Vest har tilbudt institusjonen en overgangsordning på inntil fire måneder. I denne perioden må de ferdigbehandle de pasientene de har og eventuelt overføre dem til en annen institusjon med avtale.

Helge Taranrød, styreleder i Blå Kors Vest, er bekymret for situasjonen.

– Dette er en svært alvorlig situasjon som kan ramme 60 ansatte og et viktig kompetansemiljø innen rusbehandling. Men vi gir ikke opp ennå, vi vil derfor gå grundig inn i saken, blant annet ved bruk av ekstern juridisk ekspertise og i politisk dialog, sier han i en pressemelding.

– VIL KJEMPE
Han vil likevel forberede de ansatte på at virksomheten kan bli nedlagt.

– Vi vil kjempe for at både vi og de ansatte får god tid på å forberede en eventuell avvikling. Vi vil holde våre ansatte løpende orientert om utviklingen, sier han.

Også Blå Kors-virksomhetene i Sandnes og i Stavanger står i fare for å bli lagt ned.

– Juridisk vil vi vurdere et eventuelt ankegrunnlag. Vi er dessuten svært kritiske til den korte oppsigelsestiden som her kan ramme tre veletablerte og viktige virksomheter, og et betydelig antall ansatte, sier Taranrød.

Styrelederen reagerer også på at det er innført et kortsiktig konkurranseregime på et felt som han mener krever langsiktig oppbygging av fagmiljøer og investeringer, og dessuten et behandlingsopplegg som også krever langsiktig relasjon.

– Vi minner om at det her også bare finnes en eneste oppdragsgiver, nemlig staten, og at konsekvensene av å tape anbud er nedleggelse. Over tid vil en slik tilnærming rasere forutsetningene for ideelle og frivillige organisasjoners rolle i rusomsorgen og innen helse- og omsorgssektoren ellers, sier Taranrød.

Helse Vest mener de nye avtalene som er gjort derimot vil gi et bedre tilbud til rusavhengige.

– De nye avtalene gir et mer fleksibelt tjenestetilbud til pasientene og bedre muligheter for samarbeid om gode pasientforløp med kommuner, fastlege og annen spesialisthelsetjeneste sammenlignet med de avtalene Helse Vest har i dag, sier administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen.

• Les saken i Bergensavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar