tirsdag 9. november 2010

Folkebevegelsen støtter Saastad

Det er sjelden Folkebevegelsen for lokalsykehusene engasjerer seg i saker som gjelder enkeltpersoner, men denne saken er så spesiell at vi valgte å lage en uttalelse:

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er et landsdekkende nettverk av lokale sykehusaksjoner. Vi er en tverrpolitisk bevegelse som gjerne samarbeider med andre organisasjoner fra sak til sak.

Vi har ved flere anledninger hatt gleden av å samarbeide med Fagforbundet Aker sykehus og dets leder Are Saastad. Saastad er med sin iherdighet, saklighet og store arbeidskapasitet en betydelig ressurs og sentral person i arbeidet med å få belyst ulike sider ved omstillingene innenfor det som kalles Oslo Universitetssykehus. Han har på en ryddig måte frontet de ansattes kamp for Aker sykehus med faktabasert argumentasjon.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene registrerer med vantro at Helse Sør-Øst nå vil virksomhetsoverføre Are Saastad fra Aker til Ahus. Begrunnelsen fra ledelsen er at den avdeling som Saastad tidligere arbeidet på, skal overflyttes fra nyttår. Dette skjer til tross for han beviselig de siste 10 år har vært tilknyttet klinikksjefens stab og ikke vært noen del av bemanningsplanen på nevnte avdeling.

For Folkebevegelsen for lokalsykehusene fremstår overføringen av hovedtillitsvalgt Are Saastad som enda et eksempel på særdeles kritikkverdig personalbehandling og forvaltningspraksis i helseforetakene. Flyttingen av Saastad, om den gjennomføres, kan ikke forståes på annen måte enn som et verktøy for å undertrykke kritikk og begrense hans innflytelse i debatten om Aker sykehus.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil protestere på at Helse Sør-Øst på denne måten hindrer tillitsvalgtes ytringsfrihet og den offentlige debatt om sentrale helsepolitiske problemstillinger. Helse Sør-Øst har ambisjoner om "ryddige endringsprosesser og en korrekt personalbehandling". Virksomhetsoverføringen av Are Saastad fremstår som et eksempel på det motsatte og et primitivt forsøk på å kneble samfunnsmessig viktig kritikk.

4. november 2010
Folkebevegelsen for lokalsykehusene ved Svein Sandberg, Elsie Ørstavik, Nils Johan Ystanes, Gunnvald Lindset, Bente Øien Hauge m.fl.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar