tirsdag 2. november 2010

Kristiansund: Frykter krise for Ap


NRK MØRE OG ROMSDAL Ap-ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund, tror sykehusstriden vil føre til politisk krise i partiet hans.

I går kom innstillinga fra ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal som mener at det fortsatt bør være to sjukehus, og at akuttkirurgien og fødetilbudet i Kristiansund bør flyttes til Molde.


Mister stemmer
Øyen er sikker på at Arbeidarpartiet i Kristiansund vil miste stemmer på grunn av denne saken.

- Dette vil helt klart gå ut over de kommende valgene, både kommunevalg, fylkestingsval og stortingsvalg, sier Øyen.

Både lokalpolitikere, næringslivet og ansatte i Kristiansund går inn for å bygge et nytt felles sykehus på Nordmøre. De tror et vedtak om å flytte akuttkirurgi og fødetilbud fra Kristiansund til Molde vil bety at det blir ett sykehus, men at dette vil ligge på Eikrem i Molde.


Helseministeren
Dersom styrene i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge følger innstillingen fra ledelsen i helseforetakene må Øyen og de ansatte ved sykehuset i Kristiansund feste sin lit til at helseministeren griper inn.

Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen besøkte sykehuset i Kristiansund i april og ble da møtt av mer en ti tusen mennesker. Strøm-Erichsen har krevd at ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal blir utredet.

Utredningen viste at de to hovedalternativene st likt når det gjaldt driftsøkonomisk effekt. Men ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal ønsker fortsatt to sykehus, men akuttkirurgi og fødetilbud blir flyttet fra Kristiansund til Molde.

Kristiansund-ordføreren trekker en parallell til de problemene som Arbeiderpartiet har fått i Nordfjord etter at sykehuset i Nordfjordeid har mistet viktige funksjoner til Sykehuset i Førde.


Sterke reaksjoner
Vedtaket har skapt en kritisk situasjon for Arbeiderpartiet i området, og Øyen tror det samme vil skje i Kristiansund.

- Ja, helt klart. Dette betyr krise for Arbeiderpartiet i Kristiansund. Reaksjonene og følelesene er veldig sterke i forhold til det som er i ferd med å skje, også internt i partiet, sier Øyen.

- Det viktigste nå er å ta vare på de ansatte ved sykehuset og kjempe for et best mulig tilbud for befolkninga, sier Kristiansund-ordføreren.

Fredag skal styret i Helse Nordmøre og Romsdal behandle innstillingen fra ledelsen i helseforetaket. Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken i neste uke.

• Les saken på NRK Møre og Romsdals sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar