tirsdag 2. november 2010

Redaktørens mening: Bråk i vente


REDAKTØRENS MENING, RINGERIKES BLAD, 2. NOVEMBER

Når noen rører ved lokalsykehuset på Ringerike, blir det bråk. Det vet alle vi som bor her, og det vet Vestre Viken-direktør Nils Fredrik Wisløff utmerket godt.

I et intervju i Ringerikes Blad lørdag gir han derfor tilkjenne en viss frykt for det arbeidet som nå starter; en planprosess med utgangspunkt i forslaget om å flytte sykehusets akuttfunksjoner til Drammen og Bærum. Wisløff utelukker faktisk ikke at fakkelselgerne kan gå gode tider i møte.

Med det tenker han selvfølgelig på det store engasjementet rundt forslaget om å legge ned fødeavdelingen for noen år siden. Et fakkeltog ble dannet som en ring rundt sykehuset. Noe lignende kan utmerket godt skje igjen, for lokalsykehuset står sterkt i befolkningen – naturlig nok.

Den såkalte styresak 108 hos Helse Sør-Øst ble vedtatt for to år siden. Der legges det fram mulige tiltak for omorganisering av de fire sykehusene i Vestre Viken. Går det som det foreslås der, blir Drammen og Bærum såkalte områdesykehus, som tar over akuttfunksjoner for områder som kirurgi og ortopedi. Målet er å ha et plandokument klart neste høst, og etter høringsrunden ligger det an til et styrevedtak vinteren 2012

I månedene fremover skal det meisles ut en modell for fremtidig sykehusdrift, og Wisløff understreker at det i fremtiden blir noe sentralisering og noe desentralisering. I denne diskusjonen er det å håpe at Vestre Viken tar innover seg det faktum at Ringerike sykehus har et stort nedslagsfelt, og at akuttfunksjonene naturlig nok har stor betydning for mange mennesker. Sykehusets tjenester gir økt trygghet for alle oss som bor her.

Sykehusdirektøren har med dette innledet til en debatt som mange bør engasjere seg i. Norsk Legeforening har allerede advart sterkt mot å fjerne akuttfunksjonene, og sykehusets venneforening har gjentatte ganger advard mot nedbygging. Nå gjelder det å finpusse alle gode argumenter for å bevare lokalsykehuset slik det er i dag.

• Les Redaktørens mening og lesernes kommentarer på Ringerikes Blads Origo-sone ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar