torsdag 11. november 2010

Ekstraordinært styremøte i Helse Nord for å vedta fødeplan


Ekstraordinært styremøte i Helse Nord 12. november 2010

I dette styremøtet behandles sak om regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav.
Tidspunkt fra:12.11.2010 10:00 til:12.11.2010 12:00
Sted: Video- og telefonkonferanse
Sakspapirene kan du laste ned nedenfor.

Årsaken til at det holdes ekstraordinært styremøte om denne saken, er fordi Helse Nord har frist til 15. november med å sende rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. Saken ble ikke ferdig slik at den kunne blitt behandlet i styrets oktobermøte.

Helse Nord har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å lage en flerårlig, helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i Nord-Norge. Til grunn for arbeidet ligger forslag til nasjonale kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (rapporten ”Et trygt fødetilbud”. Den rapporten Helse Nord skal oversende til HOD kommer til å vise konsekvenser av å innføre de foreslåtte kvalitetskravene slik kravene er i sin nåværende form. Det er HOD som avgjør videre framdrift i denne saken.

Saksliste:
Sak 112-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav

Sakspapirer
Styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav (56KB)
Rapporten fra den regionale gruppen (2MB)
Brev fra Lofotrådet som reagerer på fødesaken (2MB)

• Les saken på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar