onsdag 24. november 2010

Narvik: Leserbrev om demonstrasjonen i Oslo 6. desember


LESERBREV I AVISA FREMOVER, 20. NOVEMBER 2010

MANDAG 6. DESEMBER kl 16-17 i OSLO

Nasjonal lokalsykehus demonstrasjon foran Stortinget 6.desember kl 16 -17.


Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjennomfører en felles demonstrasjon for alle sykehusaksjoner.
Hovedkravet vårt er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling stopper til Nasjonal Helseplan er ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget.

Vi er flere som deltar fra regionen, bl.a. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, og også Fagforbundet i Narvik. I tillegg ønsker vi at politikere, næringsliv, representanter fra interesseorganisasjoner og enkeltpersoner også støtter opp om demonstrasjonen i Oslo denne dagen. Torgeir Trældal har allerede svart positivt.
Anna Ljungren har vara på Stortinget denne dagen og denne vil delta på markeringen sier hun.

I tillegg må vi oppfordre familie, slekt, venner, stortingspolitikere og andre som bor sørpå om å delta/støtte demonstrasjonen.
Leder i Narvik Næringsforum sier at den største utfordringen nå er å få hentet hjem våre utflyttede ungdommer. ”Ungdommen skal hjem, og det blir en av våre aller viktigste ting å fokusere på i tiden framover,” sier hun til Fremover. Det er veldig bra, men da må vi også kunne tilby et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling.

Se også www.lokalsykehus.blogspot.com

Vennlig hilsen
Anita Fjellfoss, Dagny Pettersen
Aksjonskomiteeen for Narvik sykehus
Narvik 17. nov 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar