mandag 8. november 2010

Eldrebølgen vil sprenge sykehusene


TV2 NYHETENE I 2030 vil det være 335.000 flere eldre over 70 år. Eldrebølgen vil sprenge sykehusene om ikke noe blir gjort, sier Tromsø-legen Sigurd Sparr.

Sigurd Sparr regnes som en av landets fremste spesialister på geriatri, sykdommer hos eldre. Dette er en gruppe med store pleie og omsorgsbehov når de blir akutt syke. Han frykter et totalt sammenbrudd innenfor helsesektoren når eldrebølgen kommer, og flere hundre tusen flere eldre skal gis et sykehustilbud.

– De greier seg ikke hjemme, og klarer seg ikke uten et sykehus. De må har pleie og hjelp. De blir forvirret. De blir hjelpeløse, forklarer Tromsø-legen som til daglig er avdelingsoverlege på Universitetessykehuset i Tromsø.

Eldrebølgen kommer snart
Det blir stadig flere eldre, en utfordring som blant annet har ført til at over 3000 sterkt pleietrengende nå står i sykehjemskø.

Nå er det ti år før eldrebølgen for alvor vil skylle inn over landet. Mens det i dag er en halv million nordmenn over 70 år, vil bølgen toppe seg og nå 845 000 om 20 år.

Mangelfulle planer
– Jeg tror ikke man greier å møte bølgen med det som er planlagt. Samhandlingsreformen har jo på en måte tatt utgangspunkt i dette problemet, og ment at man skulle kunne gjøre noe med det. Planene for håndteringen av eldrebølgen er svært vage, og jeg er overbevist om at det ikke løser problemet, hevder Sparr.

Behov for 5000 nye sykehussenger
Med 335 000 flere eldre vil vi i 2030 med dagens forbruk ha behov for 5000 nye sykehus-senger. Det tilsvarer 8 sykehus på størrelse med UNN i Tromsø, og vil kreve en investering på 50 milliarder kroner. Sparr mener lite er gjort for å ruste opp helsesektoren til å møte disse utfordringene, og utelukker ikke at det kan ha med synet på eldre å gjøre.

Trist syn på eldre
– Gamle skal snart dø. Det er ikke så viktig med gamle som det er med andre ting i helsevesenet, og kanskje er det slik at det er mindre attraktivt å stelle med et menneske som har problemer med urinlekkasje, er rynket og kanskje forvirret, sier overlegen på geriatrisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Sparr jobbe no med en ny strategiplan for geriatri ved UNN, og han e ambisiøs på vegne av pasientgruppen. Det betyr ikke at han ikke er realistisk, og lar seg skremme over det som foreslås i samhandlingsreformen med kommunal medfinansiering for sykehusbehandling av eldre over 80 år.

– Den er et eksempel på alderisme som vi kaller det. En negativ og etisk uakseptabel behandling av gamle mennesker.

• Les saken på TV2-nyhetene ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar