søndag 28. november 2010

Ringerike: Kjemper for sykehusets framtid


RINGERIKES BLAD Man skal ikke kimse av folks behov for trygghet, slo ringeriksordføreren fast.
Med et smil truet Kjell B. Hansen med fakkeltog dersom Helseforetaket Vestre Viken skulle gjøre tilbudet på Ringerke sykehuset dårligere.

Hansen, fire andre ordførere og to rådmenn fortalte fredag ledelsen ved Helseforetaket Vestre Viken hvorfor det er så viktig at Ringerike sykehus ikke mister noen av funksjonene sykehuset har i dag.

Uten akuttfunksjoner?
Helseforetaket Vestre Viken skal innen mars 2012 gjennom et omfattende strategiarbeid for sykehusene i sitt område.

Konsekvensene for Ringerike sykehus kan bli at akuttfunksjonene og mor-og/barnavdelingen flyttes til Drammen. At det blir endringer som en konsekvens av strategiarbeidet er absolutt sikkert, men hvilke endringer det vil bli, er langt fra avklart før den endelige styrebehandlingen skjer om ett år og fire måneder.

Under møtet på sykehuset fredag, var forventningene til de folkevalgte entydige: Beholde så mye som mulig av funksjonene ved Ringerike sykehus også i fremtiden til det beste for kommunene Ringerike, Jevnaker, Hole, Hemsedal og Krødsherad, som alle var representert med hver sin ordfører.

- Nærhet
- I Hole føler vi at vi har både nærhet og trygghet i forholdet til tilbudet på Ringerike sykehus, som legevakt og psykiatri. Det er kjempeviktig å ta vare på den tilliten som er bygget over lang tid mellom befolkningen og sykehuset. Jeg håper at befolkningen her på Ringerike får et minst like godt tilbud som det er i dag. I helgene øker folketallet i den øvre delen av nedslagsfeltet til sykehuset med 30-40.000 mennesker. Og disse er ikke nær sykehusene som ligger sentralt, men nær Hallingdal sjukustugu. Det er sier noe om at det er viktig å opprettholde beredskapen, sa Holes ordfører, Per R. Berger.

- Handler også om følelser
- Jevnakers befolkning har et ønske om å føle nærhet til sykehuset her i Hønefoss. Fra Jevnakers side ligger det et ønske om å beholde akuttberedskap og fødeavdelingen på Ringerike sykehus. Det har ikke bare med medisinske ting å gjøre, men handler også om følelser. I Jevnaker føler man ikke noen nærheten til Asker og Bærum - og langt ifra Kongsberg. Men vi har en veldig følelse av nærhet til Hønefoss, sa stedfortredende ordfører Odd Gunnar Heitun i Jevnaker, som ønsker at kommunen skal bli samlet med allmennmedisinsk og spesialisttjenester på samme sted i stedet for spredt som i dag.

- Når det gjelder penger, er Jevnaker innenfor Vestre Viken. Det er mulig å få avstemt tilbudet fra 2012, svarte administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken.

- Trygghet
- Vi er stolt av sykehuset vårt og særlig stolt over at dette er en pilot. Så vi forventer oss i omstillingsprosessen at dette vektlegges slik at vi ikke får en situasjon hvor man har et godt utgangspunkt, men hvor man ser at det rakner litt etter litt. Dette handler om tryggheten til befolkningen - og den skal man ikke kimse av i et så stort nedslagsfelt. Vi må beholde akuttfunksjonen og fødeavdelingen, sa Ringerikes ordfører Kjell B. Hansen.

- Hvis dere svikter på å gi oss noe som er mindre godt enn vi har i dag, vil dere få en klar opposisjon her på Ringerike. Da får dere et fakkeltog, sa Hansen og smilte til Vestre Viken-sjefen, som var der sammen med den temmelig nyslåtte styrelederen i Vestre Viken, Helge Bryne.

- Vi i Krødsherad ligger fem mil unna sykehuset, men har aldri opplevd dette som for langt fordi vi bestandig har hatt god dialog og samhandling med sykehuset. Vi er en turistkommune, og får femdoblet befolkningen i helger og ferier. Det handler om et stort geografisk område og derfor er det veldig viktig at Ringerike sykehus blir beholdt som i dag, sa ordfører i Krødsherad, Olav Skinnes.

• Les saken i Ringerikes Blad (ringblad.no) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar