6. juni i fjor gikk Siri Hatlen på dagen etter to år som administrerende direktør ved det nyfusjonerte Oslo universitetssykehus (OUS). Hun sluttet fordi hun var uenig i Helse Sør-Øst, som eier helseforetaket, sin økonomiske langtidsplan for gigantsykehuset.
Nå forteller hun om den vanskelige dialogen med Helse Sør-Øst og de kronglete rapporteringsveiene fra sykehus til helseminister.
Omstillingsprosessen
Sammenslåingen av sykehusene Ullevål, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Aker har pågått i tre år, og problemene står i kø: Tillitsvalgte frykter for pasientsikkerheten, over halvparten av bygningsmassen er uakseptabel for sykehusdrift og sykehuset går 50 millioner kroner i underskudd månedlig.
Hvorfor er det så krevende å fusjonere Oslo-sykehusene? Siri Hatlen peker på et urealistisk politisk forventningspress og overføringen av et pasientgrunnlag på 160.000 fra OUS til Akershus universitetssykehus (Ahus) i starten av prosessen.
- For den nyetablerte ledelsen ved Oslo universitetssykehus kom dette på toppen av daglig drift, fusjon, integrasjon, nye IKT-systemer, krav til nedbemanning og kostnadskutt.
- Sov du noen gang dårlig om natta fordi du var bekymret for pasientsikkerheten ved sykehuset?
- Nei, på kort sikt var jeg ikke så veldig bekymret, for de ansatte strekker seg lenger enn langt for å sikre at fusjonen ikke går ut over pasientene. Jeg tenkte mye på hvor stor belastning kunne vi påføre organisasjonen før vi ville miste oversikten, og hvor gikk smertegrensen?
- Kunne du gjort noe annerledes som administrerende direktør ved OUS?
- Etterpåklokskap er ikke så fruktbart. Situasjonen som oppsto våren 2011 var et resultat av flere omstendigheter. Alle aktører kan spørre seg selv hva de kunne gjort annerledes.
Lederrollen
Siri Hatlen bemerket seg som en leder som satte ord på det vanskelige. Nå ber hun makthavere følge sitt eksempel.
- Som leder av en krevende omstillingsprosess blir du lett en budbringer av dårlige nyheter. Politikere og andre beslutningstakere bør være åpne om risiko og konsekvenser på forhånd, ikke bare om mål og gevinster.
- Hvordan var det å sitte som administrerende direktør ved et så stort sykehus og ha tett samarbeid med ansatte samtidig som du skulle tilfredsstille eier?
- Det er en del av jobben å skulle balansere krav fra eier og styre mot hensynet til egen organisasjon. Den politiske interessen knyttet til helsesektoren gjør den selvsagt enda mer utfordrende. Ingen leder av en offentlig virksomhet ønsker å skape politisk støy for sin statsråd - støy som igjen skaper bekymring hos pasienter og i befolkningen.
- Var du best til å lede oppover eller nedover?
- Avgangen min kan tyde på at jeg var best til å lede nedover, men det kan aldri være enten/eller.
Fredag 2. mars møter helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til høring om sykehusfusjonen i Stortinget. Hit kommer også Hatlen og den sittende sykehussjefen Bjørn Erikstein.
Helseforetaksmodellen
Hatlen forteller at da hun satt som OUS-direktør hadde hun ingen direkte kommunikasjon med statsråd og departement overhodet. De fulgte de formelle styringslinjene gjennom Helse Sør-Øst.
- Det ble lang vei og mange aktører mellom sykehuset og ansvarlig statsråd. Man burde ha vurdert å legge fusjonen direkte under departementet i omstillingsperioden. I Helse Sør-Øst ble Oslo universitetssykehus av mange sett på som en stor gjøkunge som truet de mindre helseforetakene.
I går gikk Høyre ut i Aftenposten og krevde at de regionale helseforetakene bør legges ned. Det er elleve år siden helseforetaksmodellen ble iverksatt og staten tok over ansvaret for spesialhelsetjenesten fra fylkeskommunene. Hatlen mener det er på tide å vurdere modellens verdi.
- Med fusjonen av Helse Sør og Helse Øst i 2007 har vi nå én kjempestor og tre små regioner. Det er naturlig å spørre hvilken rolle de regionale helseforetakene eventuelt skal ha i framtida. Hvilke behov er det dette nivået skal dekke, eller kommer man til et punkt hvor disse blir overflødige?
- Hva mener du?
- Jeg har gitt mine innspill til de som har spurt. Dagens modell er blitt tung og byråkratisk, der mye ressurser brukes til å rapportere via flere nivåer opp og ned. Det er bra med en diskusjon nå. Men jeg advarer mot å sette dagens system på oppsigelse uten et godt alternativ.
Nylig vedtok styret ved OUS budsjett for 2012. Det skal spares 600 millioner kroner, og 800 årsverk må kuttes. De ansattes representanter stemte imot.
Veien videre
- Hva tenker du om framtida til OUS?
- Jeg håper inderlig at sykehuset lykkes, og at ledelsen får all den støtte den trenger fra Helse Sør-Øst og departementet. Det er ingen enkel vei tilbake. Alle er helt avhengige av at dette lykkes og at det driftes godt i hele perioden. Man kan ikke stenge sykehuset mens man omstiller, pasientene kommer hver eneste dag.
- Opplever du dette som en ønsket fusjon fra regjeringens og Helse Sør-Øst sin side?
- Jeg var styreleder i Helse Øst i seks år, under fire statsråder fra tre partier - Tønne (Ap), Høybråten (KrF), Gabrielsen (H) og Brustad (Ap). Jeg tror alle som har hatt posisjoner i systemet er enige i at å samordne Oslo-sykehusene er riktig og viktig, men jeg tror ikke det var lurt å ta med Aker i fusjonen.
- Og når står hovedstadens nye, store sykehus klart?
- Da jeg startet i jobben trodde jeg det var mulig å ferdigstille hovedprosessen fram mot 2017-18, men jeg vil tippe man nå snakker om 2020-2025.
- Kunne du tenke deg å bli direktør ved OUS igjen?
- Jeg svarer aldri på hypotetiske spørsmål. Sykehuset har nettopp ansatt ny administrerende direktør, og jeg håper de går en mer stabil tid i møte. Dette er den tredje direktøren og den tredje styrelederen siden 2009.