- Vi kan ha et langt perspektiv på vår måte å arbeide med folks helse på. Vi satser tungt på å forebygge helseproblemer for medlemmene våre både fordi det er det beste for menneskene og fordi det er økonomisk lønnsomt.
Det sa viseadministrerende direktør Sharon Levine til sykehusledere fra 16 forskjellige land da hun snakket om hvordan KP løste side oppgaver.

Den amerikanske måten

Det amerikanske helsesystemet er bygget opp både gjennom forsikringsordninger delvis betalt av arbeidsgiver, en offentlig finansiert helsetjeneste bl.a. for alle over 65 år, privatpersoner med egne forskringsordninger og  nærmere 50 millioner amerikanere som er uten helseforsikring.
Det forsikringsbaserte systemet og organiseringen av helsetjenesten gjør det ikke umiddelbart lett å sammenlikne de ulike delene. Amerikanerne bruker over 15% av brutto nasjonalprodukt til helsetjenesten. Det er 50% mer enn Norge.
- Kaiser Permanente har ansvar både for primær- og spesialisthelsefunksjoner for sin befolkning. Dette gjør at vi kan planlegge helsetjenesten på en helt annen måte enn dere, understreket Levine.
Kaiser Permanente ble etablert i 1945 har over år hatt en kultur for kvalitet og satser tungt på dette. De har gjennomført en omfattende satsing på utvikling av et nytt IKT verktøy som fremmer kvalitet.
- Helsepersonellet har både ansvar for økonomien og det kvalitetsmessige. Vi sammenstiller kvalitetsdata og måler hvor godt resultat som oppnås. Dette påvirker også fastsettingen av lønningene. Det skal lønne seg for aller parter å gjøre ting riktig understreket Sharon Levine til en meget lydhør forsamling av helseledere.

En mer helhetlig helsetjeneste

Lars H. Vorland- Vi ser at det ligger svært godt til rette for samarbeid om pasientene ved en slik organisering. Det skulle vært svært interessant å få prøvd et opplegg hvor et helseforetak også hadde ansvar for primærhelsetjenesten, sier adm. direktør Lars H.  Vorland i Helse Nord om de viktigste inntrykk fra første dags besøk på Kaiser Permanente i San Fransisco.
På møtet  ble også nødvendigheten av å ta i bruk pasientenes ressurser, deres erfaringer og opplevelser, for å utvikle helsetjenesten og mestre egen helse.
- Ikke minst innen behandling av kroniske sykdommer ser vi bare starten på hvordan vi må utvikle samarbeidet med pasientene for at de på en bedre måte skal mestre egne liv. Tradisjonell medisin mangler gode verktøy for å hjelpe folk. Her er ikke minst påvirkning av hvordan folk tenker og greier å takle egen sykdom av avgjørende betydning, understreker Vorland.
Andre sentrale tema som skal følges opp med bakgrunn i inntrykkene fra første dags møter er finansieringssystemet  og mer aktiv og målrettet bruk av all den informasjon som foreligger for å forbedre kvaliteten på tjenestene.    
Tirsdag fortsetter studieoppholdet med besøk ved  flere sykehus i Sa Fransisco området som drives av Kaiser Permanente.    

• Les saken på Helse Nords nettsider ved å klikke HER