fredag 7. august 2015

OSLO 12. AUGUST: NASJONAL DEMONSTRASJON FOR SYKEHUS MED AKUTTBEREDSKAP OG FØDETILBUD..

AUGUST ER SYKEHUSDEBATTENS MÅNED!

.

Det blir mye sykehusdebatt ved starten av valgkampen i år:

Tirsdag 11. august kl. 15–18
LANDSSAMLING FOR SYKEHUSAKSJONER OG ANDRE INTERESSERTE
Perminalen hotell, Øvre Slottsgate 2.  (Arr. Folkebevegelsen for lokalsykehusene)

Roar Eilertsen presenterer rapporten “Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle”
DEBATT: Veien videre. Ny nettside for den nasjonale sykehuskampen.

Deltakeravgift kr 500. Forhåndspåmelding og spørsmål til koordinator Bente Øien Hauge
Epost lokalsykehus@hotmail.com   Mobiltelefon 90759624


Onsdag 12. august kl. 9-11
GRASROTHØRING OM SYKEHUS PÅ STORTINGET
Møterom N-202, Stortinget (Arr. Senterpartiet ved Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen)

Innlegg fra Kjersti Toppe, Mads Gilbert, Helsetjenesteaksjonen m.fl.
DEBATT: Lokalsykehusaksjoner og andre interesserte får taletid – så meld dere på!

Ingen deltakeravgift. Forhåndspåmelding og spørsmål til politisk rådgiver Cathrine S. Amundsen
Epost ca@stortinget.no  Mobiltelefon 40486032


Onsdag 12. august kl. 12–13
NASJONAL DEMONSTRASJON FOR LOKALSYKEHUSENE
Eidsvolls plass, foran Stortinget  (Arr. Folkebevegelsen for lokalsykehusene)

Se plakaten. Her må vi mobilisere både fra distriktene og alle støttespillere i Oslo-området for å vise helseministeren at vi ikke godtar mer sentralisering! La dette bli tidenes markering av motstanden! Forsvar våre gode lokalsykehus!

Spørsmål til koordinator Bente Øien Hauge
Epost lokalsykehus@hotmail.com   Mobiltelefon 90759624


Tirsdag 18. august kl. 13
DEBATT: “Helse i og for hver krone”
Arendal kultur- og rådhus (Arr. Arendalsuke og tidsskriftet Dagens medisin)

onsdag 5. august 2015

KRISTIANSUND: Har tro på sterk oppslutning fra Nordmøre 12. august

TIDENS KRAV 4. AUGUST 2015

Gjør seg klar for ny sykehusprotest utenfor Stortinget.
Onsdag 12. august blir det arrangert sykehusprotest foran Stortinget i Oslo, et nasjonalt arrangement der også Nordmøre deltar. I anledningen blir det gratis busstransport fra Kristiansund til hovedstaden for å få demonstrantene fram. Bussen har avreise fra Kristiansund tirsdag 11. august, kvelden før demonstrasjonen.
Så langt er det over 50 personer påmeldt. Arrangørene håper på at mellom 60 til 90 nordmøringer stiller opp foran Stortinget.
- Vi har god tro på flere påmeldinger, og vi vet at flere kristiansundere som bor i hovedstaden også skal delta, så det blir absolutt sterk oppslutning fra Nordmøre, sier Stein Kristiansen, som er med på å arrangere protesten.
På demonstrasjonen blir det flere appeller, også folk fra Nordmøre. Barnelege Anna Owczarz og professor Mads Gilbert er blant de som skal holde appellene. Demonstrasjonen blir arrangert av Folkebevegelsen for lokalsykehusene, et nasjonalt nettverk.
- Med de appellene har vi et meget bredt grunnlag. Den forrige demonstrasjonen var litt mer avgrensa i forhold til oppslutning. At vi får med oss såpass mange til Oslo på en virkedag er absolutt formidabelt, sier Kristiansen.

• LES SAKEN I TIDENS KRAV VED Å KLIKKE HER

NARVIK: Får støtte fra akuttmottaket i Tromsø

LES SAKEN I FREMOVER VED Å KLIKKE HER.

BUSS FRA KONGSBERG TIL DEMONSTRASJONEN 12. AUGUST

.

SE NEDERST I INNLEGGET FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM BUSSEN

Kongsberg sjukestue?
Her på Kongsberg sykehus(KS) ble akuttberedskap i kirurgi fjernet 1/6-12. Før dette sendte KS færre enn 50 pasienter per år videre inn til Drammen og Oslo. Etter at akuttberedskapen forsvant, så sender KS ca. 1500 pasienter per år til Drammen og Oslo hvorav de fleste til Drammen selvfølgelig. 
Anestesilelege Petter Berg ved KS har varslet fagdirektør i Vestre Viken(VV), Halfdan Aas, og fylkeslegen i Buskerud om flere nesten dødsfall. 
I Lp, 26/4-14, skriver Petter Berg om flere pasienter fra Numedal som var på vei til Drammen sykehus i ambulanse, men som måtte stoppe på KS fordi ambulansepersonellet var redd for at pasientene skulle dø før de fikk hjelp. Disse pasientene ble reddet i siste liten ved KS, men det er bare et tidsspørsmål om når den første pasienten dør fordi akuttberedskap i kirurgi er fjernet på KS!


Samtidig er kapasiteten på Drammen sykehus svekket når et fullverdig lokalsykehus som KS nedskalereres i stor stil. 
NRK Buskerud, kunne melde 9/8-12 at gjennomsnittelig ventetid i mottak ved Drammen sykehus, er 6 timer før en lege har tid til å tilse pasienten. Dette er uforsvarlig! 
I DT, 1/4-15, står det om en dame på over 80 år, som måtte vente 7 timer på en røntgenvurdering på Drammen sykehus. Etter 7 timers venting blir så denne dama sendt hjem i ambulanse! Hvis pasienten er så syk at vedkommende trenger ambulanse for å komme seg hjem, så trodde vi faktisk det var indikasjon for å legge inn pasienten. Men mye tyder på at sykehuset i Drammen er hardt presset etter nedskaleringa ved KS. 
Rasering av gode, fullverdige lokalsykehus rammer også de store sykehusene. Hvor lang tid tar det før raseringsivrige politikere forstår det?

I følge ett av forslagene til helseminister Høie så må et sykehus i Norge ha ca. 60-80.000 innbyggere i sitt nedslagsfelt for å få lov til å ha akuttberedskap i kirurgi. I oktober skal Stortinget avgjøre om dette forslaget fra Høie skal vedtas i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan. 
KS har per i dag ca. 55.000 innbyggere som sokner til KS. Fordi KS mangler ca. 5000 mennesker i sitt nedslagsfelt slik Høie ser det, så skal vi altså avspises med kun ei lita sjukestue om noen år? 
For det er det som kan bli realiteten hvis Høies nye sykehusplan går igjennom. Får Høie flertall for sin plan, så vil VV fortsette nedskaleringen av KS med Stortingets velsignelse. 
Kristin Ø. Johnsen røpet hva Buskerud Høyre mener om framtida for KS i DT, 12/1-15:» Buskerud Høyre har aldri sagt at akuttkirurgien (ved KS, vår merknad) skal gjeninnføres. Styrking innebærer spesiaisering på det sykehuset er god på, for eksempel ortopedisk dagkirurgi.»


Vi merker at politikerne stirrer seg blinde på at det bare er 4 mil fra KS til sykehuset i Drammen. De tar ikke hensyn til at det er 12-13 mil fra Nore og Uvdal kommune til Kongsberg. De tar heller ikke hensyn til at det i helger og ferier er ca. 20.000 ekstra med hytteturister i Kongsberg/Numedalregionen. 
Hvert år bidrar industrien på Kongsberg med ca. 2 milliarder kroner i skatt inn til statskassa, men et godt lokalsykehus på Kongsberg med akuttberedskap i kirurgi har ikke staten råd til. Blir det et terrorangrep mot Kongsberg Næringspark , så vil det ta lang tid å frakte f.eks. 20-30 personer til Drammen og Oslo. 
Ingen kommer inn til stabilisering på KS. KS har jo ingen kirurger i døgnkontinuerlig vakt lenger! Beredskapen har blitt mye dårligere i vårt distrikt etter den grusomme hendelsen i 2011.


Det blir nå en stor demonstrasjon i Oslo onsdag 12/8-15 som arrangeres av «Folkeaksjonen for lokalsykehusene» som er en landsdekkende organisasjon. Hovedparolen er: 
«Ja til fullverdige akuttsykehus!» Akuttmedisiner og professor Mads Gilbert og barnelege Anna Owczarz er blant appellantene. 

Hvis du som oss vil være med å kjempe mot sentraliseringshysteriet, så sett av dagen og bli med på demonstrasjonen. Det blir satt opp buss fra Rødberg kl. 08.30, og bussen går fra Kongsberg stasjon kl. 10. «Først til mølla» - prinsippet gjelder!


For «Aksjonsgruppa for et fullverdig Kongsberg sykehus»
Gro Sevle og Liv Engebretsen.

DEMONSTRASJON 12. AUGUST Oppslag i Helgelendingen

.

HELGELENDINGEN 3. AUGUST 2015
Onsdag 12. august er det massemobililsering i Oslo for å beholde kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved sykehusene.
Sentral i planleggingen er Gunnvald Lindset, leder for sykehusaksjonen i Mosjøen og regionkontakt i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

– Vi vil sette søkelyset på sykehusene i forkant av den nasjonale helse – og sykehusplanen som helseministeren kommer med i høst. Bent Høie har gitt signaler om at bare halvparten av sykehusene skal ha kirurgisk akuttberedskap. Det vil ramme fødeavdelingene også, sier Lindset.

Senterpartiet arrangerer en grasrothøring samme dag med tittelen «Hvor står sykehus- Norge og hvor vil vi? Framtidig sykehusstruktur og lokalsykehusenes innhold».

Demonstrasjonen er utenfor Stortinget klokka tolv.

– Det er en bred mobilisering med appeller blant annet fra Mette Nord, leder i Fagforbundet. Lise Askvik skal være konferansier.

– Tror du spørsmålet om akuttkirurgi vil prege valgkampen?

– Ja, og demonstrasjonen utenfor Stortinget i neste uke skal bidra til å sette saken på dagsorden. Det bygger seg opp et press mot planene om å kutte kirurgisk akuttberedskap, sier Gunnvald Lindset.• Les saken i Helgelendingen ved å klikke HER

.

LANDSSAMLING I FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE TIRSDAG 11. AUGUST


.

LANDSSAMLING FOR SYKEHUSAKSJONER OG ANDRE INTERESSERTE

Tirsdag 11. august kl. 15–18 på Perminalen hotell, Øvre Slottsgate 2, Oslo

Vi har vært så heldige å få Roar Eilertsen fra De Facto til å presentere sin ferskeste rapport om lokalsykehus, retorikk og realiteter!


For Velferdsstaten presenterer denne rapporten slik: 
Kampen om lokalsjukehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten er nå inne i en avgjørende fase. Til høsten skal Stortinget behandle Nasjonal sykehus- og helseplan. Her står mye på spill. Framtida til mange av lokalsjukehusene vil være ett av hovedpunktene i denne helseplanen. Over det siste tiåret har styrene i de regionale helseforetakene (RHF) fremmet gjentatte forslag om å legge ned kirurgisk akuttberedskap på en rekke av lokalsjukehusene. Hovedpåstanden er at kvaliteten og kompetansen på lokalsjukehusene er for lav.

Roar Eilertsen fra Kunnskapssenteret De Facto slår i denne rapporten, Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle, hull på mytene som preger debatten om lokalsjukehusene. Med utgangspunkt i situasjonen og utfordringene på lokalsjukehuset på Tynset belyser Eilertsen hva kampen om lokalsjukehusene handler om: At det ikke trenger å være noen sammenheng mellom størrelse og kvalitet, at man ikke kan plukke ut enkeltdeler av sjukehuset uten at det får store konsekvenser, og tilslutt at spørsmålet om sykehusstruktur først og fremst er et politisk spørsmål.”

Etter Eilertsens innledning blir det debatt om rapporten, og veien videre. 

Vi vil også presentere en ny nettside med bedre layout enn denne gamle bloggen.


PÅMELDING
Påmelding til lokalsykehus@hotmail.com snarest.
Skriv PÅMELDING i emnefeltet og opplys hvilken aksjon eller hvem du representerer samt navn og mobilnummer til alle du melder på.
Deltakeravgift kr 500 må betales kontant under samlingen.

Oppdatert informasjon legges ut her: https://www.facebook.com/events/401687520031145/

.


OSLO: Nasjonal demonstrasjon foran Stortinget onsdag 12. august kl. 12


Helseministeren vil fjerne akuttberedskapen på halvparten av landets lokalsykehus! 

Vi trapper opp kampen og oppfordrer alle til å møte opp med egne paroler foran Stortinget onsdag 12. august kl. 12.

Hovedparolene er:
- Ja til fullverdige akuttsykehus!
- Fjern helseforetaksmodellen, sykehusene tilbake til folkevalgt styring!
- Nærhet er også kvalitet!
- Forsvar fødetilbudene!

Demonstrasjonen arrangeres av lokale sykehusaksjoner, fagfolk og andre interesserte gjennom nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Blant appellantene er Mads Gilbert, Kjersti Toppe og barnelegen fra Kristiansund, Anna Owczarz. Lise Askvik er konferansier.

Spørsmål? Kontakt lokalsykehus@hotmail.com eller Bente på mobil 90759624.

GRASROTHØRING NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN (Husk frist for påmelding: 10. august)
VELKOMMEN TIL SPs GRASROTHØRING OM SYKEHUS
STORTINGET 12. AUGUST KL. 9-11

TEMA: NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN


Hvor står sykehus-Norge og hvor vil vi? 
Fremtidig sykehusstruktur og lokalsykehusenes innhold.


Regjeringen vil høsten 2015 fremme en nasjonal helse- og sykehusplan. Statsråd Høie sa i sin sykehustale 7. januar 2015:

«… Hvis vi beslutter at alle akuttmottakene skal ha hele bredden av indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet (retning 2), så vil det kreve at pasientgrunnlaget er stort nok til at ressursene brukes fornuftig, og at det drives aktiviteter som gjør at ferdigheter og kompetanse opprettholdes. For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag …»

09.00 VELKOMMEN, Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

09.05 – 09.25 HVA MÅ INNHOLDET VÆRE I NASJONAL HELSE- og SYKEHUSPLAN (NHSP)?
- Må kirurgien sentraliseres og hva skal være lokalsykehusenes ansvar?
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, 20 min.

09.25-09.35 HVA BØR INNEHOLDET I NHSP VÆRE SETT FRA DE PREHOSPITALE TJENESTENE?
- Hvordan bør de prehospitale tjenestene organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida?
Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/-sjef Akuttmedisinsk avdeling KSK

09.35 – 09.45 HVA BØR NSHP INNEHOLDE SETT FRA LUFTAMBULANSEN?
- Hvordan bør luftambulansen organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida? 
Hans Morten Lossius, Generalsekretær Norsk Luftambulanse

INNSPILL FRA:
• Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge: 5 min
  KIL- Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkeland: 5 min
  Helsetjenesteaksjonen, Rune Heggedal: 5 min

DEBATT: Lokalsykehusaksjoner og andre interesserte får taletid – så meld dere på.

Møt opp i Nedre Vollgate 20 senest klokka 08.45, så blir dere fulgt til møterom N- 202. 
Påmeldingsfrist 10. august til: ca@stortinget.no


Hjertelig velkommen! 
Hilsen Senterpartiets stortingsgruppe ved Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen