onsdag 5. august 2015

BUSS FRA KONGSBERG TIL DEMONSTRASJONEN 12. AUGUST

.

SE NEDERST I INNLEGGET FOR PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM BUSSEN

Kongsberg sjukestue?
Her på Kongsberg sykehus(KS) ble akuttberedskap i kirurgi fjernet 1/6-12. Før dette sendte KS færre enn 50 pasienter per år videre inn til Drammen og Oslo. Etter at akuttberedskapen forsvant, så sender KS ca. 1500 pasienter per år til Drammen og Oslo hvorav de fleste til Drammen selvfølgelig. 
Anestesilelege Petter Berg ved KS har varslet fagdirektør i Vestre Viken(VV), Halfdan Aas, og fylkeslegen i Buskerud om flere nesten dødsfall. 
I Lp, 26/4-14, skriver Petter Berg om flere pasienter fra Numedal som var på vei til Drammen sykehus i ambulanse, men som måtte stoppe på KS fordi ambulansepersonellet var redd for at pasientene skulle dø før de fikk hjelp. Disse pasientene ble reddet i siste liten ved KS, men det er bare et tidsspørsmål om når den første pasienten dør fordi akuttberedskap i kirurgi er fjernet på KS!


Samtidig er kapasiteten på Drammen sykehus svekket når et fullverdig lokalsykehus som KS nedskalereres i stor stil. 
NRK Buskerud, kunne melde 9/8-12 at gjennomsnittelig ventetid i mottak ved Drammen sykehus, er 6 timer før en lege har tid til å tilse pasienten. Dette er uforsvarlig! 
I DT, 1/4-15, står det om en dame på over 80 år, som måtte vente 7 timer på en røntgenvurdering på Drammen sykehus. Etter 7 timers venting blir så denne dama sendt hjem i ambulanse! Hvis pasienten er så syk at vedkommende trenger ambulanse for å komme seg hjem, så trodde vi faktisk det var indikasjon for å legge inn pasienten. Men mye tyder på at sykehuset i Drammen er hardt presset etter nedskaleringa ved KS. 
Rasering av gode, fullverdige lokalsykehus rammer også de store sykehusene. Hvor lang tid tar det før raseringsivrige politikere forstår det?

I følge ett av forslagene til helseminister Høie så må et sykehus i Norge ha ca. 60-80.000 innbyggere i sitt nedslagsfelt for å få lov til å ha akuttberedskap i kirurgi. I oktober skal Stortinget avgjøre om dette forslaget fra Høie skal vedtas i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan. 
KS har per i dag ca. 55.000 innbyggere som sokner til KS. Fordi KS mangler ca. 5000 mennesker i sitt nedslagsfelt slik Høie ser det, så skal vi altså avspises med kun ei lita sjukestue om noen år? 
For det er det som kan bli realiteten hvis Høies nye sykehusplan går igjennom. Får Høie flertall for sin plan, så vil VV fortsette nedskaleringen av KS med Stortingets velsignelse. 
Kristin Ø. Johnsen røpet hva Buskerud Høyre mener om framtida for KS i DT, 12/1-15:» Buskerud Høyre har aldri sagt at akuttkirurgien (ved KS, vår merknad) skal gjeninnføres. Styrking innebærer spesiaisering på det sykehuset er god på, for eksempel ortopedisk dagkirurgi.»


Vi merker at politikerne stirrer seg blinde på at det bare er 4 mil fra KS til sykehuset i Drammen. De tar ikke hensyn til at det er 12-13 mil fra Nore og Uvdal kommune til Kongsberg. De tar heller ikke hensyn til at det i helger og ferier er ca. 20.000 ekstra med hytteturister i Kongsberg/Numedalregionen. 
Hvert år bidrar industrien på Kongsberg med ca. 2 milliarder kroner i skatt inn til statskassa, men et godt lokalsykehus på Kongsberg med akuttberedskap i kirurgi har ikke staten råd til. Blir det et terrorangrep mot Kongsberg Næringspark , så vil det ta lang tid å frakte f.eks. 20-30 personer til Drammen og Oslo. 
Ingen kommer inn til stabilisering på KS. KS har jo ingen kirurger i døgnkontinuerlig vakt lenger! Beredskapen har blitt mye dårligere i vårt distrikt etter den grusomme hendelsen i 2011.


Det blir nå en stor demonstrasjon i Oslo onsdag 12/8-15 som arrangeres av «Folkeaksjonen for lokalsykehusene» som er en landsdekkende organisasjon. Hovedparolen er: 
«Ja til fullverdige akuttsykehus!» Akuttmedisiner og professor Mads Gilbert og barnelege Anna Owczarz er blant appellantene. 

Hvis du som oss vil være med å kjempe mot sentraliseringshysteriet, så sett av dagen og bli med på demonstrasjonen. Det blir satt opp buss fra Rødberg kl. 08.30, og bussen går fra Kongsberg stasjon kl. 10. «Først til mølla» - prinsippet gjelder!


For «Aksjonsgruppa for et fullverdig Kongsberg sykehus»
Gro Sevle og Liv Engebretsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar