onsdag 5. august 2015

OSLO: Nasjonal demonstrasjon foran Stortinget onsdag 12. august kl. 12


Helseministeren vil fjerne akuttberedskapen på halvparten av landets lokalsykehus! 

Vi trapper opp kampen og oppfordrer alle til å møte opp med egne paroler foran Stortinget onsdag 12. august kl. 12.

Hovedparolene er:
- Ja til fullverdige akuttsykehus!
- Fjern helseforetaksmodellen, sykehusene tilbake til folkevalgt styring!
- Nærhet er også kvalitet!
- Forsvar fødetilbudene!

Demonstrasjonen arrangeres av lokale sykehusaksjoner, fagfolk og andre interesserte gjennom nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Blant appellantene er Mads Gilbert, Kjersti Toppe og barnelegen fra Kristiansund, Anna Owczarz. Lise Askvik er konferansier.

Spørsmål? Kontakt lokalsykehus@hotmail.com eller Bente på mobil 90759624.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar