onsdag 5. august 2015

GRASROTHØRING NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN (Husk frist for påmelding: 10. august)
VELKOMMEN TIL SPs GRASROTHØRING OM SYKEHUS
STORTINGET 12. AUGUST KL. 9-11

TEMA: NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN


Hvor står sykehus-Norge og hvor vil vi? 
Fremtidig sykehusstruktur og lokalsykehusenes innhold.


Regjeringen vil høsten 2015 fremme en nasjonal helse- og sykehusplan. Statsråd Høie sa i sin sykehustale 7. januar 2015:

«… Hvis vi beslutter at alle akuttmottakene skal ha hele bredden av indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet (retning 2), så vil det kreve at pasientgrunnlaget er stort nok til at ressursene brukes fornuftig, og at det drives aktiviteter som gjør at ferdigheter og kompetanse opprettholdes. For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag …»

09.00 VELKOMMEN, Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

09.05 – 09.25 HVA MÅ INNHOLDET VÆRE I NASJONAL HELSE- og SYKEHUSPLAN (NHSP)?
- Må kirurgien sentraliseres og hva skal være lokalsykehusenes ansvar?
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, 20 min.

09.25-09.35 HVA BØR INNEHOLDET I NHSP VÆRE SETT FRA DE PREHOSPITALE TJENESTENE?
- Hvordan bør de prehospitale tjenestene organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida?
Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/-sjef Akuttmedisinsk avdeling KSK

09.35 – 09.45 HVA BØR NSHP INNEHOLDE SETT FRA LUFTAMBULANSEN?
- Hvordan bør luftambulansen organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida? 
Hans Morten Lossius, Generalsekretær Norsk Luftambulanse

INNSPILL FRA:
• Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge: 5 min
  KIL- Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkeland: 5 min
  Helsetjenesteaksjonen, Rune Heggedal: 5 min

DEBATT: Lokalsykehusaksjoner og andre interesserte får taletid – så meld dere på.

Møt opp i Nedre Vollgate 20 senest klokka 08.45, så blir dere fulgt til møterom N- 202. 
Påmeldingsfrist 10. august til: ca@stortinget.no


Hjertelig velkommen! 
Hilsen Senterpartiets stortingsgruppe ved Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar