onsdag 5. august 2015

LANDSSAMLING I FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE TIRSDAG 11. AUGUST


.

LANDSSAMLING FOR SYKEHUSAKSJONER OG ANDRE INTERESSERTE

Tirsdag 11. august kl. 15–18 på Perminalen hotell, Øvre Slottsgate 2, Oslo

Vi har vært så heldige å få Roar Eilertsen fra De Facto til å presentere sin ferskeste rapport om lokalsykehus, retorikk og realiteter!


For Velferdsstaten presenterer denne rapporten slik: 
Kampen om lokalsjukehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten er nå inne i en avgjørende fase. Til høsten skal Stortinget behandle Nasjonal sykehus- og helseplan. Her står mye på spill. Framtida til mange av lokalsjukehusene vil være ett av hovedpunktene i denne helseplanen. Over det siste tiåret har styrene i de regionale helseforetakene (RHF) fremmet gjentatte forslag om å legge ned kirurgisk akuttberedskap på en rekke av lokalsjukehusene. Hovedpåstanden er at kvaliteten og kompetansen på lokalsjukehusene er for lav.

Roar Eilertsen fra Kunnskapssenteret De Facto slår i denne rapporten, Kvalitet og nærhet – lokalsykehusenes rolle, hull på mytene som preger debatten om lokalsjukehusene. Med utgangspunkt i situasjonen og utfordringene på lokalsjukehuset på Tynset belyser Eilertsen hva kampen om lokalsjukehusene handler om: At det ikke trenger å være noen sammenheng mellom størrelse og kvalitet, at man ikke kan plukke ut enkeltdeler av sjukehuset uten at det får store konsekvenser, og tilslutt at spørsmålet om sykehusstruktur først og fremst er et politisk spørsmål.”

Etter Eilertsens innledning blir det debatt om rapporten, og veien videre. 

Vi vil også presentere en ny nettside med bedre layout enn denne gamle bloggen.


PÅMELDING
Påmelding til lokalsykehus@hotmail.com snarest.
Skriv PÅMELDING i emnefeltet og opplys hvilken aksjon eller hvem du representerer samt navn og mobilnummer til alle du melder på.
Deltakeravgift kr 500 må betales kontant under samlingen.

Oppdatert informasjon legges ut her: https://www.facebook.com/events/401687520031145/

.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar