Saksliste styremøte 20. februar 2014
Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14
Sak 8-2014 Driftsrapport januar 2014 (ettersendes)
Sak 13-2014 Forslag til avtale om kjøp av fjernvarme
Unntatt offentlighet Off.l. §13 jf forv.l. §13
Eventuelt