tirsdag 18. februar 2014

NORDLANDSSYKEHUSET HF/ERNST & YOUNG: Skryter av klinikkmodellen


VESTERÅLEN ONLINE, 18. FEBRUAR 2014


Skryter av klinikkmodellen


Nordlandssykehusets evaluering av klinikkmodellen er endelig klar.


Bodø-miljøet er nøytralt, og Lofoten er mer fornøyd enn Vesterålen. Det er noen av funnene som ble gjort da organiseringa av Nordlandssykehuset ble evaluert.


Felles struktur

Siden 2008 har Nordlandssykehuset hatt en felles klinikkstruktur for hele sykehuset, som omfatter både Bodø, Lofoten og Vesterålen. Målet var en mer gjennomgående faglig styrking av hver klinikk, og bedre samarbeid. Det var til dels stor motstand mot endringene, spesielt det faktum at stedlig ledelse forsvant, og mange har ventet spent på evalueringa.

Intervjuer

Nå er den altså klar, over fem år etter at strukturendringene ble vedtatt. Evalueringa står på sakskartet når styret i Nordlandssykehuset møtes den 20. februar. Det er konsulentfirmaet Ernst & Young som har gjort evalueringen, som i hovedsak har foregått ved at det gjøres intervjuer av respondenter fra sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Har lykkes

Ernst & Young konkluderer med at Nordlandssykehuset i all hovedsak har lykkes med sin organisasjonsmodell, og at den på mange måter er en suksess, selv om det er rom for forbedringer. Konsulentfirmaet bruker følgende formulering for å peke på at modellen bør leve videre:
- Det fremheves som en styrke, og muligens en suksessfaktor, at foretaket, til tross for endringer underveis, tilpasninger i strukturen og utenforliggende forhold som har påvirket Nordlandssykehuset, har holdt fast ved modellen og latt den leve og utvikles over tid, heter det blant annet.
Konsulentene anbefaler:
 - At modellen blir opprettholdt
- At gjennomgående faglig ledelse er på plass i alle klinikker
- At klinikklederne jevnlig besøker alle sykehusene

Historiske årsaker

At misnøyen med modellen er sterkest i Vesterålen mener konsulentene er knyttet til historiske forhold, nemlig den opprivende prosessen som pågikk da Stokmarknes, Narvik og Harstad skulle bli fusjonert til Hålogalandssykehuset.
Likevel har klinikkmodellen, med klinikker på tvers av geografi, ifølge Ernst & Young fungert over all forventning, og de tror det er sannsynlig at Lofoten og Vesterålen faktisk ville stått svakere uten et større fagmiljø i ryggen.

Går videre

Direktøren i Nordlandssykehuset, Paul Strand, sier seg fornøyd med evalueringa og innstiller til styret at sykehuset bør gå videre med modellen.


• LES SAKEN OG KOMMENTARENE PÅ VESTERÅLEN ONLINE VED Å KLIKKE HER

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar