lørdag 8. februar 2014

TELEMARK: Politisk opprør mot sykehusplanen

.

VARDEN 8. FEBRUAR 2014

Politisk opprør mot sykehusplanen

Både Ap og SV ber helseminister Bent Høie (H) stanse utviklingsplanen til Sykehuset Telemark.

SV-leder Audun Lysbakken gikk kraftig ut mot omorganiseringen i Sykehuset Telemark da han gjestet årsmøtet i Telemark SV i Porsgrunn lørdag.


– Stor bekymring

Den såkalte utviklingsplanen til Sykehuset Telemark tar til orde for å samle akutt- og døgntilbudene til Skien og Notodden. Dette betyr at sykehusene på Rjukan og i Kragerø blir rene dagsykehus uten akuttfunksjoner.

– Det er med stor bekymring vi nå ser på det som skjer i Telemark. Utviklingsplanen som har kommet for Sykehuset Telemark forstår jeg godt at det reageres på. Det er en utvikling vi ser over hele landet, sa Lysbakken, og viste til lignende planer på Kongsvinger, Tynset og Odda.

– Det vi ser i Telemark, er det de facto forsøk på å gjøre sykehuset på Rjukan om til et lokalmedisinsk senter. Vi kan si mye bra om lokalmedisinske sentra, men det er noe annet enn et sykehus, sa han.
Ap-motstand

Samtidig som Lysbakken tordnet mot sentraliseringsplanene, gikk representantskapsmøtet i Telemark Ap inn for at helseminister Bent Høie (H) må sette bremsene på i Telemark.

– Helseministeren må ta ansvar. Det er altfor mange ting som har vært uavklart i altfor lang tid. Dette må avklares i den nasjonale helse- og sykehusplanen, sier leder i Telemark Ap, Terje Aasland, til Varden.

Telemark Ap går for å samlokalisere sykehusets avdelinger i Porsgrunn og Skien, samtidig som partiet tar til orde for å styrke ambulanseberedskapen med en luftambulanse og at "lokalsykehusavdelingene i Tinn, Notodden og Kragerø er blant de viktigste velferdsoppgavene vi har i Telemark og hvordan disse skal ivareta den viktige beredskapen for liv og helse".

Aasland er, i likhet med SV-leder Lysbakken, tydelig på at utviklingsplanen må settes på vent.

– Prosessen må stoppes. Vi har noen mål i helsepolitikken som ikke er i takt med utviklingen som nå skjer.

– Regjeringen har erkjent lokalsykehusenes viktige funksjon. Vi har, gjennom mange herrens år, forsøkt å avklare en rekke investeringer for Sykehuset Telemark. Det viktigste nå er å avklare investeringene i Skien, sier Aasland.
– Stans alle planer

Audun Lysbakken mener helseminister Bent Høie må stanse utviklingsplanen, i påvente av den varslede helse- og sykehusplanen.

– Vårt krav til helseministeren er at han må sette foten ned for alle planer i helseforetakene om å gjøre endringer i sykehusstruktur og endringer i akutt- og fødetilbud før den nasjonale helseplanen behandles i stortinget, sa Lysbakken.

Lysbakken viste til storbrannen i Lærdal og brannen i Gudvangatunellen, og hvilken rolle lokalsykehus hadde under disse hendelsene. Han argumenterte sterkt for at «jo mer som ligger nær der folk bor, jo bedre».

– Det hjelper så lite hvis du ikke lever når du kommer fram eller barnet er født i ambulansen, sa Lysbakken til applaus fra SV-årsmøtet.

• LES SAKEN OG KOMMENTARENE I VARDEN VED Å KLIKKE HER

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar