fredag 14. februar 2014

KONGSBERG: Frykter snik-nedleggelser bak Stortingets rygg


LAAGENDALSPOSTEN, 14. FEBRUAR 2014

Frykter snik-nedleggelser bak Stortingets ryggSenterpartiet krever full stans i nedleggelse og større endringer ved norske sykehus

- Vi frykter snik-nedleggelser bak Stortingets rygg, sier Per Olaf Lundteigen som er en av forslagsstillerne og Senterpartiets medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Torsdag fremmet Per Olaf Lundteigen og flere av Senterpartiets stortingsrepresentanter et forslag i Stortinget om at nasjonal sykehusplan må vedtas i Stortinget før en endrer akutt- og fødetilbudet ved sykehusene rundt om i landet. Dette betyr full stopp i nedleggelsene som nå er planlagt ute i foretakene, inkludert det som skjer i forhold til Kongsberg Sykehus.

- Det er en bred politisk enighet om at vi ønsker en bedre folkevalgt styring av sykehusene. En politisk behandling av en Nasjonal sykehusplan må ligge til grunn for fremtidens sykehusstruktur og hvilke tilbud folk skal ha på sitt sykehus, sier Per Olaf Lundteigen

Forslagsstillerne mener det er svært uheldig om slike store struktur- og oppgaveendringer skjer samtidig som departementet utarbeider en styrende nasjonal helse- og sjukehusplan som i følgje Regjeringsplattformen skal inneholde: «en definisjon av innholdet i ulike typer sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner». Forslagsstillerne mener derfor at pågående og planlagte omstillinger av vesentlig karakter, må behandles av Stortinget i den varslede helse- og sjukehusplanen.

- En nasjonal plan for sykehusene er null verdt om det allerede er gjort vesentlige endringer ute i helseregionene, nå må Høie ta ansvar for at sykehusplanen hans skal bli reell og stoppe de pågående prosessene, sier Per Olaf Lundteigen.

Det er flere eksempler på prosesser som nå pågår, hvor det er foreslått nedleggelse av tilbud ved flere sykehus, samtidig som det arbeides med en nasjonal sykehusplan. Blant eksemplene er nedleggelser av tilbud ved Kongsberg Sykehus.

- Senterpartiet er helt klare på at vesentlige endringer i sykehusene eventuelt må vedtas av Stortinget gjennom en nasjonal sykehusplan, sier Lundteigen.

Dokument 8-forslaget fremmes i Stortinget i dag av representantene Kjersti Toppe (SP), Per Olaf Lundteigen (SP), Geir Pollestad (SP) og Ivar Ordnes (SP).


• LES SAKEN OG KOMMENTARENE I LAAGENDALSPOSTEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar