torsdag 6. februar 2014

Folkebevegelsen for lokalsykehusene møter helse- og omsorgsminister Bent Høie fredag 7. februar

.

Representanter for Folkebevegelsen for lokalsykehusene møter helse- og omsorgsminister Bent Høie fredag 7. februar kl. 14.30.

Folkebevegelsen er bekymret for pågående prosesser med stadig nedbygging av lokalsykehus rundt om i landet. Vi ser alt for ofte at det er økonomiske og ikke faglige grunner som driver frem sentralisering.

Både i Telemark, Buskerud, Oppland, Hordaland og flere andre steder står en foran vedtak som vil fjerne gode lokale sykehustilbud og gi befolkningen lengre reisevei - også når det haster. Det ser ut til at en gjentar flere av feilene som ble gjort i prosessen rundt Oslo Universitetssykehus.

Den forrige regjeringens sentralisering av fødeenheter både i nord og vest har ført til sterk vekst i antallet transportfødsler.

Vi ser også at tilbud innen psykiatri og rusbehandling blir bygget ned, til tross for uttalte politiske målsettinger om det motsatte.

Resultatet fra det nasjonale pilotprosjektet Fremtidens lokalsykehus i Nordfjord gir ikke grunn til å glede seg. I Folkebevegelsen er vi svært bekymret om denne modellen skal bli mal for omstillinger ved andre sykehus. Et sykehus som i stor grad skal driftes som poliklinikker betjent av pendlende leger utenfra - og uten kirurgisk akuttberedskap - er ikke en helhetlig og bærekraftig løsning for fremtiden. Lokalsykehusene skal være trygghetsbaser for befolkningen og må ha god breddekompetanse.

I helseministerens sykehustale den 7. januar lover han å legge frem en nasjonal sykehusplan for Stortinget i løpet av 2015. Statsråden sier "Første fase er å finne ut hvordan det står til i sykehus-Norge". Folkebevegelsen for lokalsykehusene ser frem til å bidra til å belyse dette.

I regjeringsplattformen loves det: "Sykehusplanen må også omfatte lokalsykehus og den viktige rollen de har for å sikre beredskap for liv og helse i hele landet" - en rolle som ble tydelig demonstrert i Lærdal i januar. Vi har derfor forventninger til at statsråden nå stopper alle nedbyggingsvedtak inntil en nasjonal sykehusplan er vedtatt av Stortinget.-------------------------
De som møter fra Folkebevegelsen er Nils Johan Ystanes (Odda), Turid Opedal (Tinn), Frode Bygdnes (Harstad), Svein Sandberg (Oslo) og Bente Øien Hauge (Lærdal).

  

   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar