Styret i Nordlandssykehuset vedtok tirsdag kveld å innføre et sparetiltak i ambulansetjenesten. Det totale beløpet som skal spares i de sju sonene som strekker seg fra Andøy i nord til Engavågen i sør er 6,4 millioner kroner.
Strakstiltaket går ut på at det blant annet ikke skal settes inn vikarer ved sykdom, dersom dette innebærer overtid. Ifølge Nordlandssykehuset innebærer dette en reduksjon på 1–2 prosent i ambulanseberedskapen.

– Liv kan gå tapt

Nordland legeforening reagerer på at det fra Nordlandssykehuset påstås en 1–2 prosents reduksjon i beredskap.
– Det er teknisk sett sikker rett, men det er ikke slik befolkningen vil oppleve det, mener leder Stian Holmvik i Nordland legeforening.

LEGEVAKT
RISIKERER LIV: – Det er stor sjanse for at liv vil gå tapt ved å innføre ambulansekutt, sier Holmvik i legeforeningen. 
FOTO: JUNGE, HEIKO / SCANPIX
Han mener ambulansepersonell vil føle seg presset til å gå på jobb selv om de er syke.
– Vi ønsker ikke å ha halvsyke ambulansepersonell i utrykning i Nordland.
Holmvik mener opptatte ambulanser og lange kjøreavstander vil mangedoble responstiden i distriktene.
– Vi ser at pasientene våre blir liggende hjemme altfor lenge. Det skal spares i en tjeneste som allerede er tynnslitt og presset. Det kan gi mange kritiske situasjoner og det er stor sjanse for at liv vil gå tapt på grunn av det.

Avviser kritikk

Nordlandssykehuset avviser i en pressemelding at ambulansekuttene vil gå ut over akuttberedskapen.

Nordlandssykehuset i Bodø
MÅ SPARE: Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015, og har vedtatt å kutte i ambulanseberedskapen.
FOTO: HÅKON JACOBSEN / NRK
– Vi registrerer at dette vedtaket har skapt bekymring i deler av befolkningen. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre at ambulanser ikke vil bli tatt ut av drift dersom dette ikke anses forsvarlig ut fra beredskapssituasjonen på det aktuelle tidspunkt, heter det i pressemeldingen.
– Dette er en bagatellisering av noe vi opplever som svært alvorlig. Ambulansetjenesten er kuttet nok til beinet allerede. Man bør heller finne andre sparetiltak, sier Holmvik.

– Ikke grunn til engstelse

Flertallet i Nordlandssykehusets styre mener på sin side at det ikke er grunn til engstelse. Styreleder Svein Blix i Nordlandssykehuset har sagt til NRK at han har forståelse for folks reaksjoner på vedtaket.
– Jeg forstår godt at mange vil ha det som de har hatt det. For de fleste områdene har vi en god dekning av ambulanse, sammenlignet med andre.

• LES SAKEN PÅ NRK NORDLANDS NETTSIDER VED Å KLIKKE HER


.