fredag 20. mars 2015

NARVIK: Harstad og Narvik står sammen i kampen

.
FREMOVER.NO 20. MARS 2015"Helsemyndighetene driver for tiden en prosess med å tømme lokalsykehusene for innhold"

Støtteforeninga for Harstad Sykehus stiller seg bak Aksjonsgruppa for Narvik Sykehus sin kamp for sommeråpen fødeavdeling.

Det skriver gruppa i en pressemelding.

- I fjor sommer ble fødeavdelinga ved Harstad sykehus stengt. Den gang ble renovering brukt som begrunnelse for stenginga, noe vi betvilte var den reelle årsaken. I år ser vi at UNN-ledelsen planlegger vekselvis stenging av fødeavdelingene for fremtidige sommerferieavviklinger, skriver støtteforeninga.

De mener at en sommeråpen fødeavdeling er viktig for å gi et forsvarlig tilbud:

- Støtteforeninga for Harstad Sykehus krever et godt og nært føde- og barseltilbud for våre innbyggere. Vi krever en bemanning ved sykehusene som kan gi et forsvarlig tilbud gjennom hele året både for Narvik og Harstad Sykehus. Den løsninga UNN-ledelsen har valgt, skaper et unødig stress hos kommende mødre, skriver gruppa.

Også i Harstad ser man en tendens hvor helesmyndighetene bygger ned lokalsykehus.

- Det er nødvendig å stanse den pågående praksis med å bygge ned livsviktige funksjoner. Helsemyndighetene driver for tiden en prosess med å tømme lokalsykehusene for innhold. Til slutt vil lokalsykehusene ikke være mer enn medisinske senter. Derfor må det mobiliseres for å beholde de tilbudene vi i det minste har hatt.

• KLIKK HER FOR Å LESE SAKEN PÅ FREMOVER.NO


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar