søndag 12. februar 2012

Mari siste førstefødende på Tynset


AVISA ØSTLENDINGEN 

Mari Øien fra Alvdal er den aller siste førstegangsfødende som får lov til å føde på fødestua ved sjukehuset på Tynset. Heretter vil hennes medsøstre bli sendt til Elverum eller Trondheim.
– Jeg er veldig glad for at jeg får føde på Tynset, og slipper å bli sendt langt vekk, sier Mari Øien i Alvdal.
Øien har termin 1. mars, og har fått beskjed om at hun er den siste førstegangsfødende som får føde ved fødestua på Tynset.
– Det er så godt å tenke på at jeg slipper å bli kjørt langt med rier til sjukehuset, og slipper hjemturen dagen etter fødselen, sier Øien, som er spent på om det kommer jente eller gutt.
Førstegangsfødende Mali Hagen Hogstad i Tylldalen har derimot fått klar beskjed om at hun skal sendes vekk når hun skal føde, enten 19 mil til Elverum eller 17 til Trondheim. Hun har termin 14. april.
– Hadde jeg fått lov, hadde jeg nok valgt å føde på Tynset. Men ettersom det ikke lenger er noe alternativ vil jeg nok dra til Trondheim, sier Hagen Hogstad.

– Bør føde lokalt

Hun synes det er dumt at førstegangsfødende nå nektes å føde lokalt.
– Så lenge alt ser normalt ut, burde også førstegangsfødende få føde på Tynset, mener Hagen Bolstad.
Etter de gjeldende retningslinjene skal ikke førstegangsfødende føde på fødestuer, men skal henvises til fødeavdelinger eller fødeklinikker.
Fødestua ved sjukehuset på Tynset har siden 2002 hatt dispensasjon, slik at førstegangsfødende likevel har fått lov til å føde.
Dette i påvente av en doktorgradsavhandling angående førstegangsfødende, som det til slutt ikke ble noe av.
Forrige uke ble det bestemt at det ikke lenger skulle søkes slik dispensasjon.

– Fulgt rådet

– Vi har fulgt rådet fra fødestuas faglige rådgiver, og heretter vil vi drive fødestua etter de statlige retningslinjer som er satt, sier konstituert divisjonsdirektør ved sjukehuset på Tynset, Astrid Skotte.
Hun påpeker at medisinske tilrådinger er det aller viktigste, ikke antall fødende på fødestua.
– Kan dette være starten på slutten for fødestua på Tynset?
– Nei. Vi vil jobbe aktivt med at jordmødrene får mer og bedre hospitering, sier Skotte.
Men hun påpeker at det er bekymringsfullt dersom de som kan føde på Tynset, velger bort den lokale fødestua.
Jordmor Marian Eggen påpeker at det årlig har vært mellom åtte til 18 førstegangsfødende som har fått lov til å føde på Tynset.
I fjor ble det født totalt 61 unger på fødestua i Tynset, mens 80 fødende ble sendt for å føde enten i Trondheim eller Elverum.

– Bør beholde fødetilbudet

Høyres Berit Nordseth Moen mener Tynset kommune bør kjempe for å beholde fødetilbudet. 
– Dette er en politisk sak som ordføreren bør ta tak i, sier Moen.
Hun frykter at kutt i det lokale fødetilbudet for førstegangsfødende bare er starten på enda flere kutt.
– Det er stor politisk enighet i Tynset om at sjukehuset på Tynset bør ha et fullverdig fødetilbud. Til slutt kan det ende med at fødestua legges ned og alle de fødende blir sendt vekk når de skal føde, sier Moen.

Ambulanse og rier

Hun har selv erfaring med å bli kjørt i ambulanse til Elverum med kraftige rier, noe hun endte opp med på fødsel nummer to.
– Dette er ikke noe jeg vil anbefale andre, selv om det er fint at tilbudet finnes når man må. Men har man en forventet ukomplisert fødsel, bør også førstegangsfødende få føde lokalt, sier hun.
På Tynset-ordfører Bersvend Salbu (SV) kom kuttet i fødetilbudet som en overraskelse.
– Det var beklagelig. Dette har vi ikke blitt informert om, sier han.
Ordføreren har forståelse for at nasjonale retningslinjer skal følges, men mener det likevel må være mulig å søke dispensasjon.
– Dette med bakgrunn i de lange avstandene vi har til nærmeste fødeavdeling, sier Salbu som lover å ta saken videre.

• Les saken i avisa Østlendingen ved å klikke HER
Koordinators kommentar: Vi som har forsvart små fødeavdelinger og forsterkede fødestuer er ofte blitt møtt med at fødestua på Tynset har så bred oppslutning - og at det går så bra der. 
Opplysningen om at det er flere fødekvinner som blir sendt til Trondheim og Elverum enn som føder på Tynset er helt nye for oss og direkte i strid med det vi er blitt fortalt tidligere. 
Hvis det nå vil bli ennå færre som føder på fødestua på Tynset, så vet vi jo av erfaring hvordan det vil gå i neste runde. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar