torsdag 16. februar 2012

Narvik: Folkemøte onsdag 22. februar kl. 18 - Felles fremtid og felles løft for UNN og kommunen

Universitetssykehuset Nord- Norge og Narvik kommune inviterer til Folkemøte
onsdag 22. februar kl. 1800
i bystyresalen, Narvik rådhus

Felles framtid og felles løft for UNN og kommunen 
Møteleder: Hilde Pettersen
Varighet: kl. 1800-1930
Velkommen til folkemøte ved Hilde Pettersen

Tid
Onsdag 22. februar 2012

Program:
Kort om bakgrunnen for møtet og hvorfor kommunen og sykehuset arrangerer dette sammen.
Grunnpilarer for et godt lokalsykehus i Narvik ved administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen

Renovering av dagens sykehusbygg - status
Nytt sykehus i Narvik - status
Styrking av fødeavdelingen med nyrekruttering
Styrking av ledelsen i UNN Narvik
Helseekspressen mellom Narvik og Tromsø
Samhandling mellom Narvik kommune og UNN; hva gjør vi konkret nå?
Narvik kommune som vertskap for lokalsykehuset –
muligheter for samarbeid og felles utvikling
ved ordfører Tore Nyseter og kommunalsjef Wenche Folberg

Senter for rehabilitering, observasjon og etterbehandling (REO)
Andre tema fra Narvik kommune?

Spørsmål fra salen
Avslutning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar