mandag 22. november 2010

Setter opp busser til demonstrasjon i Oslo


FJORDENES TIDENDE Mobiliserer for sjukehusaksjon

Folkebevegelsen for lokalsykehusene skal organisere en felles demonstrasjon foran Stortinget om ettermiddagen mandag 6. desember. Hovedkravet er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling må stoppes, i alle fall inntil Nasjonal Helseplan er ferdig behandla og vedtatt av Stortinget.

Sjukehusaksjonen i Nordfjord samarbeider med kommunene om å få sendt avgårde en så stor delegasjon fra Nordfjord som mulig.

- Alle er velkommen til å være med og demonstrere i Oslo. Vi setter opp busser fra Selje, Vågsøy, Eid og Stryn og vil sørge for at de som vil reise får reise. Jeg håper at politikerne i Nordfjord vil markere seg sterkt, og at også mange andre vil bli med på denne viktige demonstrasjonen, sier leder for sjukehusaksjonen, Svein Hansen.

Hansen understreker at det er et samla Nordfjord som nå setter ned foten og krever å få det helsetilbudet de har rett på.

Det blir avreise fra Nordfjord tidlig om morgenen den 6., og bussene kjører i retur straks demonstrasjonen er ferdig om ettermiddagen.

Ordfører Roger B. Silden (Ap) i Vågsøy er en av dem som har bestemt seg for å reise og være med på det han håper blir ei stor markering til støtte for lokalsjukehusene.

- Her blir det folk fra heile landet. Det blir første gang jeg er med på en slik demonstrasjon, men dette er ei så viktig sak at jeg kan ikke la være. Jeg håper mange politikere og mange andre vil bli med. Det hadde vært spesielt flott om også en del yngre folk stiller opp på denne demonstrasjonen, sier Silden.

Nordfjordinger bosatt i Oslo er sjølsagt også hjertelig velkomne til å slutte seg til nordfjordgruppa foran Stortinget denne mandagsettermiddagen.

Silden spurte onsdag formannskapet om de syntes det var greit at han sendte ut en oppfordring til alle kommunestyrerepresentantene om å bli med på osloturen på egen rekning, og det mente de det var.

- Alle må sjøl dekke kostnadene, men med egen buss regner jeg ikke med at det blir så dyrt, sa ordføreren.

Marit Nore Sørhaug (Sp) informerte om at en ikke hadde fått tilllatelse til å bruke fakler under demonstrasjonen, og sa at alle blei oppfordra om isteden å ta med seg hver sin lommelykt.

- Sjukehusaksjonen ordner med busser, og vi i kommunene må prøve å ta oss av påmeldingene. De som vil være med kan henvende seg til vårt servicetorg, snarest, sier Silden til Fjordenes Tidende.

Den samme oppfordringa kommer seljeordfører Gunn R.V. Helgesen (KrF) med:
- Folk fra Selje som kan være med til Oslo kan ta kontakt med servicetorget i Selje, sier Helgesen.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar