søndag 28. november 2010

Kristiansund: Til Oslo for sykehuset


TIDENS KRAV Mandag 6. desember er det demonstrasjon foran Stortinget til støtte for lokalsykehusene. Fra Kristiansund jobbes det med subsidiert transport.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene står bak demonstrasjonen foran Stortinget om en drøy uke. Hovedkravet er at landets helseforetak må stoppe prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling. I hvert fall til Nasjonal helseplan er behandlet og vedtatt i Stortinget.

Folkebevegelsen koordinerer aksjonister fra hele Norge, og det blir satt opp busser fra flere steder hvor lokalsykehuset er truet med nedleggelse, deriblant Odda, Nordfjordeid og Lærdal.

Aksjonistene får ikke lov til å bruke fakler, så derfor oppfordres det til å ta med lommelykter. Også slekt og venner bosatt i og rundt Oslo mobiliseres til å delta.

Busser
Daglig leder Ellen Engdahl i Kom vekst har fått i oppdrag å koordinere kontakten mellom aktivister og sponsorer fra næringslivet.

– Vi jobber nå for harde livet med å få sponsorer på plass slik at vi kan sette opp busser eller eventuelt andre transportmåter til Oslo. Busstransporten får avgang tidlig mandag morgen med retur rett etter demonstrasjonen på ettermiddagen.

Underskrifter
Ordfører Per Kristian Øyen jobber også for å få til en markering i Oslo 6. desember.

– Vi har planer om å få overlevert underskriftene fra kampanjen vi kjørte nå i høst til Helsedepartementet.

Han forteller at de jobber sammen med Kom vekst og andre sykehusaktivister for å få på plass de siste praktiske detaljene til demonstrasjonen.

De som er interessert i å delta bør følge med på kommunens nettsider for informasjon om påmelding og andre praktiske detaljer.

• Les saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften
• Følg med på Kristiansund kommunes nettsider ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar