lørdag 6. november 2010

Fødekutt: Narvik eller Harstad?


FREMOVER Kun en av fødeavdelingene overlever, sier ny rapport

Det er NRK som melder at det brygger opp til ny kamp om fødeavdelinger i distriktet.

Helse Nord har bedt helseforetakene om å utrede hvilke konsekvenser de nye kvalitetskravene får for fødetilbudet.Leder for gruppen, overlege Martin Grønberg ved UNN, forteller at det ikke er mulig å beholde begge avdelingene.
– Ja, det som kommer klart fram hvis vi skal følge de angitte, foreslåtte kvalitetskravene er at det ikke går an å drive to fødeavdeligner som Harstad og Narvik, sier han til NRK.

I følge NRK Nordland sliter fødeavdelinga i Narvik med å få tak i nye gynekologer. Med de nye kravene skal det være minst fire gynekologer på ei fødeavdeling.
– Det vil samlet sett medføre at det i Harstad og Narvik blir 8 gynekologer på et relativt lite antall fødsler. Det er det samme antall spesialister som dekker 1500 fødsler i Tromsø, sier Martin Grønberg.

Grønberg mener i følge NRK at en nedleggelse i Narvik vil øke kvaliteten - også for innbyggerne i malmbyen.
– Ja, det mener jeg. De vil også fortsatt kunne føde ved en fødeavdeling dersom de ønsker det, men det blir en litt lenger reisevei.

• Les saken og kommentarene i Fremover ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar