torsdag 11. november 2010

Harstad: Mener 100 flere fødsler skal avgjøre nedleggelse


NRK TROMS OG FINNMARK En av to fødeavdelinger skal forsvinne. Nå maner Harstad til kamp for å beholde sin avdeling fremfor Narvik.

Rundt 400 barn kom til verden på Harstad sykehus i fjor. I Narvik rundt 260.

Nå skal en av de to fødeavdelingene bort. Bakgrunnen er nye og skjerpede kvalitetskrav fra helsedirektoratet.

I Harstad mener man antall fødsler taler til deres fordel.

– Harstad er det riktige
– Rett og slett fordi fødselstallet i Harstad er cirka 100 flere enn i Narvik. Da blir det nærliggende å føle at Harstad er det riktige når man stiller de opp mot hverandre, sier Jorunn Helene Sande Karlsen i støtteforeninga for Harstad sykehus.

– Harstad er mer enn bare Harstad. Det er et stort omland, og mange som sokner til dette distriktet, argumenterer hun.

Redaktør Bård Borch Michalsen i Harstad Tidende har engasjert seg sterkt i kampen for sitt lokalsykehus. Han er redd nedleggelse av fødeavdelinga vil gi unnskyldinger til ytterligere nedleggelser.

– Dette forslaget er et nytt forslag om sentralisering til Tromsø. Det er en selvforsterkende tendens. Når man bygger ned, gir man begrunnelse for å bygge ytterligere ned, mener Michalsen.

– Helse Nord har et ansvar
– Helse Nord har et ansvar for å bygge samfunnet både i Harstad og Narvik og alle steder man er tilstede.

Det samme mener Sande Karlsen i støtteforeninga for Harstad sykehus.
– Fordi vi ser at de stadig sanerer tilbud, fremfor å ruste opp eksisterende tilbud, er vi redde. Man blir fortalt at jo færre tilbud og jo mer som blir borte, jo bedre og tryggere tilbud skal vi få. Det rimer veldig dårlig.

• Les saken på NRK Troms og Finnmarks sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar