mandag 29. november 2010

Kongsberg: Kjemper for lokalsykehusene


LAAGENDALSPOSTEN Mandag 6. desember blir det en nasjonal demonstrasjon for lokalsykehusene foran Stortinget.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene gjennomfører da en felles demonstrasjon for alle lokalsykehus i landet.

Hovedkravet er at helseforetakenes prosesser med endringer i akuttberedskap, fødetilbud og funksjonsfordeling stopper til Nasjonal Helseplan er ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget.

– Siden 2002 når staten overtok sykehusene ble de utsatt for et forvaltningseksperiment – med fatale konsekvenser. Bruk av forretningsregnskap samt avskrivningsregler i et område som tidligere ble styrt etter forvaltningsregnskap utløste et underskudd av 25 milliarder kroner 2002–2009. Med en offentlig regnskapsmodell ville sykehusene hatt et overskudd av 13 milliarder kroner, skriver Gernot Ernst, talsmann for sykehusaksjon Kongsberg, i en pressemelding.

– Dette kunstige underskuddet ble brukt og brukes fortsatt, som argument for å redusere tilbudet, bygge ned sykehusene og sentralisere sykehustilbudet over hele landet, fortsetter han.

Innføring av New Public Management som styringsform, kritikeres også.
– Det utløste at administrative stillinger ble økt betydelig, bl.a. langt mer mellomleder og lederstillinger. Rapporteringskrav utløste at helsearbeidere jobber tydelig oftere med PC-en enn med pasienter. Innsatsstyrt finansiering utløste prioritering av «lønnsomme» friskere pasienter i motsetning til mindre «lønnsomme» kronisk syke, heter det i pressemeldingen.

– Det som i liten grad ble gjort var en virkelig forbedring av lokalsykehusene. Sykehusstyrene og ledere er opptatt av økonomi, ikke av behandling og forebygging til det beste av pasienter og befolkningen, skriver han.

Sykehusaksjon Kongsberg og Attac Buskerud setter opp en buss som kjører fra Knutepunktet. De håper at flest mulig enkeltpersoner deltar på denne viktige demonstrasjonen. I tillegg ønsker de at politikere, næringsliv, og representanter fra interesseorganisasjoner også støtter opp om demonstrasjonen i Oslo denne dagen.

Se også www.lokalsykehus.blogspot.com og www.sykehusaksjonkongsberg.net

• Les saken i Laagendalsposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar