tirsdag 2. november 2010

Ringerike kan miste akuttfunksjoner ved sykehuset


RINGERIKES BLAD - Jeg forstår om noen reagerer, sier Vestre Viken-direktør Nils Fr. Wisløff.

Han har ingen problemer med å forstå at ringerikinger reagerer på forslag om å flytte akuttfunksjoner til Drammen og Bærum. Men avgjørelsen er langt fra tatt.
- Vi skal starte en planprosess, og har ikke laget oss selv noe mandat for det, sier Nils Fr. Wisløff til Ringerikes Blad.

- Det er mye å være uenige om her, og det er et krevende oppdrag. Vi regner med mange sterke meninger, sier Nils Fr. Wisløff.

Planlegger omorganisering
Styresak 108 hos Helse Sør-Øst ble vedtatt for to år siden. Der legges det fram mulige tiltak for omorganisering av de fire sykehusene i Vestre Viken. Går det som det foreslås der, blir Drammen og Bærum såkalte områdesykehus, som tar over akuttfunksjoner for områder som kirurgi og ortopedi.

Nå setter Vestre Viken i gang sitt planarbeid for å komme fram til den fremtidige organiseringen av sykehusene.

- Om styresak 108 skulle gjennomføres til punkt og prikke, har jeg stor forståelse for at man reagerer på Ringerike. Men vi er i ferd med å starte vår prosess nå. Her skal det være medvirkning, og vi venter mange synspunkter, sier han.

- Styresak 108 gir et utfordrende mandat. Vi ønsker å ha en god dialog, og vil også understreke at vi må ta vare på de gode kvalitetene ved sykehusene vi har i dag. Ringerike sykehus er et sykehus vi er stolte av, og som fungerer godt, sier Wisløff.

Utredningsfase
Men viderutvikling av de fire sykehusene forutsetter ifølge Wisløff at man ser på både sentralisering og desentralisering.
- Det er avgjørende for at vi skal komme oss videre, påpeker han.

- Nå er vi inne i en utredningsfase, hvor vi skal ha bred medvirkning. Vi håper den åpenheten fører til at fakkelselgerne ikke går altfor gode tider i møte, sier han.

- Målet er å ha et plandokument klart til høring høsten 2011. Etter høringsrunden ligger det an til et styrevedtak vinteren 2012, sier Nils Fr. Wisløff.

- Vi må se på alternative strategier og alternative løsninger i løpet av en slik prosess. Nå begynner vi å gå gjennom hvilke muligheter vi har. Hvis vi ikke kombinerer hva vi kan sentralisere og hva vi kan desentralisere, kommer vi ikke i mål, understreker han.

• Les denne og relaterte saker i Ringerikes blad (www.ringblad.no) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar