fredag 12. november 2010

Fødetilbud: Splitt og hersk


LESERBREV AV DAGNY PETTERSEN, AKSJONSKOMITEEN FOR NARVIK SYKEHUS, I FREMOVER 11. NOVEMBER 2010.

Det er i utgangspunktet Helsedirektoratet (på oppdrag fra Helseminister) som har laget kriteriene om 4 gynekologer på alle fødeavdelinger (tenk på et tall).

Ved å godta splitt og hersk mellom lokalsykehusene og kommunene enten det gjelder fødeavdelinger eller akuttbehandling av alvorlig skadde (traume), vil alle tape i neste omgang. Til slutt blir det kun fødeavdelinger (kvinneklinikker) og akuttbehandling i Tromsø og Bodø, og ellers bare fødestuer og distriktsmedisinske og lokalmedisinske senter igjen over hele Nord-Norge og i landet forøvrig. Dette forstår ikke ordføreren i Harstad. Kravet må være at både Harstad og Narvik må kunne ta i mot alvorlig skadde og ha fødeavdeling. Dette bør begge kommuner (ordførere) kjempe for.

Jeg forventer at både ordfører i Narvik i tillegg til varaordfører kommer på banen. Her må det komme klare krav med vedtak i Formannskap/Bystyret. Det samme med næringslivet, LO og alle mulige organisasjoner. Send krav til Helseminister, Statsminister, Helse Nord (før 12. nov). Ta saken opp i alle partier lokalt, regionalt og sentralt.
Kravet må være at fødeavdelinger og akuttberedsskap ikke skal reduseres i landet vårt, men styrkes. Det gjelder velferdsstaten vår.

Vennlig hilsen
Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Narvik 7. nov. 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar