onsdag 24. november 2010

Informasjonsskriv til dere som skal reise til Oslo for å delta på demonstrasjonen foran Stortinget mandag 6. desember kl. 16


Er dere godt i gang med forberedelsene til demonstrasjonen i Oslo mandag 6. desember? Får dere mobilisert folk? Her er litt innspill og informasjon fra koordinator:

• FELLES TRANSPORT GJØR DET LETTERE FOR FOLK Å BLI MED
Busser: Husk bestilling, finansiering (tilskudd fra kommune, næringslivssponsing, egenbetaling?). Påmelding med navn og mobil så dere kan sjekke at alle er med ved avreise hjem igjen, én ansvarlig i hver buss.
(Tips: Et mat- og tissestopp på veien, en times tid før ankomst Oslo, kan være bedre enn at folk skal gå rundt i byen og lete etter et sted å spise.)

• GI ALLE DELTAKERE BESKJED OM Å TA MED LOMMELYKTER
Vi fikk ikke tillatelse til fakler, men oppfordrer alle til å ta med lommelykter! Det vil være et flott skue på Eidsvolls plass at publikum lyser opp på den måten!

• MINN DELTAKERNE PÅ VARME KLÆR
Det er vanskelig å spå om været, men gi folk en påminnelse om varme klær. Det er f.eks. ikke flaut å gå i termodress på Eidsvolls plass!

• STORTINGET BER OM AT:
• park- og grøntanlegget ikke benyttes. Det vil si at markeringen skal foregå på den delen av plassen der det er fast dekke
• det ikke henges opp plakater eller bannere i trær eller lyktestolper
• det ikke foregår salgsvirksomhet i forbindelse med markeringen
• arrangøren rydder opp etter seg så snart markeringen er avsluttet

• EN PERSON FRA HVER AKSJON MED PLAKAT MED AKSJONENS NAVN FORAN SCENEN FOR Å PROFILERE ENKELTAKSJONENE
Kan dere forberede en person på å bære en plakat med deres aksjons navn, veldig tydelig skrevet? Helst på 50x70 cm-plakat.
Disse personene skal stå i en lang rekke foran scenen under hele arrangementet, synliggjøre at vi kommer fra hele landet og profilere hver aksjon.
Fint om vedkommende kan være på plass et kvarter før! Vennligst send meg navn og mobilnummer til deres representant, så vi får sjekket at alle er på plass før vi begynner.

• 1/2 SIDE MED AKTUELLE, LOKALE KRAV FRA HVER AKSJON
Jeg vil på forhånd trykke opp en politiker- og pressemappe. Da trenger jeg noen få setninger fra hver aksjon om hva som trykker akkurat nå!
Hva frykter dere? Hvilke vedtak protesterer dere på? Og hvorfor?
Dere får inntil en halv side hver. For å rekke å lage det til, må jeg ha denne teksten fra alle én uke før, dvs. senest mandag 29. november!

• MOBILISERING AV SLEKT, VENNER OG ANDRE I OSLO
De fleste av oss kjenner vel noen som er flyttet fra hjemstedet til Oslo.
En viktig grunn til at vi holder denne demonstrasjonen så sent på dagen er at "våre folk" som bor og studerer eller jobber i Oslo da kan stille opp på vegne av de som ikke får reist innover.
Bruk epost, telefon, Facebook, Twitter og alt dere kan komme på. Hvis DU og alle andre som leser dette mobiliserer tre-fire personer, er vi kommet langt!

• MOBILISERING AV KOMMUNENE OG LOKALPOLITIKERE
Jeg vet mange kommuner er engasjert, og det vil komme både ordførere og andre lokalpolitikere med bussene til Oslo. Se f.eks. her i Fjordenes Tidende: http://www.fjt.no/nyheter/article283407.ece

• VARSLING OM HVOR MANGE SOM KOMMER
Av praktiske hensyn trenger jeg å vite omtrent hvor mange som kommer, i alle fall antall busser og navn på kontaktperson. Bussene kan ikke kjøre til Eidsvolls plass, men må parkere og slippe av folk noen kvartaler unna. Ta kontakt med meg om dette, så får vi koordinert det.

I forhold til medias interesse for saken vår, betyr det mye at det er et høyt antall deltakere. Det er det første spørsmålet de stiller nå for tiden: "– Hvor mange venter dere?" Jeg må jo dessverre si som sant er: "– Har ikke peiling!"

• ØKONOMISK BIDRAG TIL DEKKING AV FELLESUTGIFTER
Scene, lyd, lys og andre utgifter til demonstrasjonen ser ut til å bli rundt kr 50 000,-.
Vi har ikke så mye i felleskassa og vi trenger bidrag fra alle aksjoner som kan avse noen kroner til Folkebevegelsens felleskonto, som har nr 3838 13 57497! (Mens kronerullingen pågår, vil navn på giver og sum stå øverst i venstre kolonne på denne bloggsiden.)
Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen var først ute med å bevilge kr. 2 000,-. Jeg håper at flere aksjoner (særlig dere på Østlandet som ikke har så store reiseutgifter som de har nordfra har) vil bidra. Et lite hjertesukk: Det vil bedre nattesøvnen min om dere gir litt rask beskjed om økonomiske bidrag. :-)

• MOBILISERING GJENNOM MEDIA
F.eks.: Reportasje, intervju og omtale i lokalavis, lokalradio o.l., som f.eks. Helgelands Arbeiderblad 13. november
F.eks.: Leserbrev, se eksempel fra Narvik-aksjonen annet sted på bloggen
F.eks.: Annonse, se eksempel helsides annonse fra Lærdalsaksjonen annet sted på bloggen

Jeg får en del henvendelser fra folk som ikke er tilknyttet aksjonsgruppene lokalt. Så dette er tydeligvis en mulighet til å få dratt flere fra lokalsamfunnene inn i kampen for sykehuset deres.

• ENDELIG PROGRAM OG PRESSEMELDING
Det jobbes med programmet; vi skal ha både kulturinnslag, appeller og overlevering av opprop til stortingspolitikerne. Vi får kjente navn med oss på kultursida. Dette vil bli bra! Programmet får nettverket på epostlisten vår så snart alt er avklart, sammen med pressemelding.

• BRUK AV PLAKATEN VÅR
Kontakt meg, så får dere den tilsendt som pdf-fil. Den har et hvitt felt nederst som dere kan bruke til egne, lokale opplysninger. (Hvis lokalt trykkeri ønsker det, kan dere få den som InDesign-fil, da er den redigerbar. Dersom plakaten endres, er det viktig at bildekreditering beholdes.)

Kontakt meg gjerne med spørsmål, innspill og kommentarer til opplegget. For å ikke fylle opp min private epostkasse, bruk helst adressen: lokalsykehus@hotmail.com

Med vennlig hilsen
Bente Øien Hauge
koordinator


Telefon 57 66 63 85
Mobil 90 75 96 24
Epost lokalsykehus@hotmail.com

Folkebevegelsen for lokalsykehusene
www.lokalsykehus.blogspot.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar