torsdag 11. november 2010

Kristiansund: Tillitsvalgte forlot møte i protest


ROMSDALS BUDSTIKKE De ansatte ved Kristiansund sykehus "hadde annet å gjøre enn å bruke tida på informasjonsmøter".

Ledelsen ved Helse Midt og Helse Nordmøre og Romsdal hadde kommet til Kristiansund for å fortelle om vedtaket i Helse Midt. Da møtet skulle starte torsdag morgen leste legen Ralph Herter opp en erklæring å vegne av de tillitsvalgte.

Ifølge Tidens Krav sa Herter blant annet:
– I stedet for å bruke arbeidstiden på «informasjonsmøter», som ansatte opplever som unyttige, provoserende og destruktive, ønsker vi å prioritere behandling av våre pasienter. Det er tross alt derfor vi er her.

Sjukehusledelsen skal ha forsøkt å stoppe opplesingen. Det førte bare til at de ansatte gikk ut i foajeen og fortsatte opplesingen før de gikk tilbake til arbeidsoppgavene sine.

Ifølge Helse Nordmøre og Romsdal kopierte ledelsen i foretaket opp erklæringen fra de tillitsvalgte og delte den ut til de som deltok på informasjonsmøtet.

Seinere i dag skal ledelsen videre til Molde for å møte de ansatte der. Møtene var planlagt før vedtaket i Stjørdal der Helse Midt vedtok å bygge nytt sjukehus i Molde - og starte en såkalt ROS-analyse av funksjonsfordeling mellom Kristiansund og Molde.

Her er erklæringen:
Dette ble lest opp før informasjonsmøtet skulle starte:

"Erklæring fra de tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus ved anledning informasjonsmete med ledelsen 11.11.2010

Vi registrerer at styret i HeIse Nordmøre og Romsdals vedtak i sak 2010-80 på Hustavika, samt direktør Bovims innstilling til vedtak i sak 91-2010 ble forkastet av et enstemmig styremøte i HeIse Midt-Norge 10. november 2010, og at man blant annet ønsker en nærmere konsekvensutredning av samling av akuttfunksjoner og fødeavdeling.

Dette sammenfaller med det ansatte og tillitsvalgte ved Kristiansund sykehus har etterlyst gjentatte ganger ved allmøter, tillitsvalgtsmøter, i høringssvar og drøftngsnotater, uten at det har vært gehør eller sett behov for dette. Det kan vanskelig sees på som noe annet enn krass kritikk til utredningsarbeidet som har vært gjort i HNR og HMN siden helseministerens besøk i Kristiansund 7. april 2010, hvor det ble anmodet om en bred utredning av aktuelle alternativer til ny sykehusstruktur.

Siden 2002 har det vært gjennomført tallrike drøftinger, allmøter, utredninger og "vurderinger" av sykehusstrukturen for Nordmøre og Romsdal. Mange ansatte i Kristiansund sitter igjen med en oppfatning av at konklusjonene har vært klare pa forhånd, og at prosessene har blitt tilpasset det ønskede utfall.

I særdeleshet har 2010 utpekt seg som et vondt år, med et stadig eskalerende konfliktnivå og dertil forverret arbeidsmiljø. Ansatte opplever den lokale foretaksledelsen som hovedårsaken til denne ødeleggende konflikten, som også forgreiner seg ut av sykehusmiljøet.

Ansatte har i hvert eneste av de allmøter som er arrangert om emnet i år, påpekt viktigheten av konsekvens-, risiko- og sårbarhetsanalyser i utredningsarbeidene. Svarene fra administrerende direktør og styreleder har vært unnvikende, og vedtak er gjort på mangelfullt beslutningsgrunnlag. Manglende og inkonsistente medisinskfaglige, økonomiske og samfunnspolitiske vurderinger synes å dominere prosessene. Dette bekreftes nå av styret i HeIse Midt-Norges vedtak.

Ansatte og tillitsvalgte har med bakgrunn i ovenfornevnte ingen tillit til at administrasjonen i HMN RHF viI fullføre en troverdig prosess.

I stedet for å bruke arbeidstiden på "informasjonsmøter", som ansatte opplever som unyttige, provoserende og destruktive, ønsker vi å prioritere behandling av våre pasienter - det er tross alt derfor vi er her.

Tillitsvalgte ved Sykehuset i Kristiansund
"

• Les saken i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar