mandag 22. november 2010

Mosjøen: Tar tak for å beholde fødestua


HELGELAND ARBEIDERBLAD Vefsn Arbeiderparti legger seg i selene for å beholde fødestua i Mosjøen.

- Vi må jobbe direkte mot dem som skal ta den endelige beslutningen, nemlig departementet, sier Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Sammen med varaordfører Mildrid Søbstad danner han gruppa Vefsn Ap har satt ned for å jobbe for å bevare fødestua i Mosjøen.

Partiet planlegger å arrangere et folkemøte om saken i Mosjøen over nyttår.

- Det er frustrerende for lokalsamfunnet at det nå igjen skapes usikkerhet omkring helsetilbudet i distriktet. Vi hadde slått oss til ro med at fødeavdelingen ved sykehuset i Mosjøen ble omgjort til fødestue. Den fungerer godt og folk er fornøyd. Så blir plutselig også dette tilbudet truet, sier Løvdahl.

- Det er ikke ro i noe. Skal folk føle trygghet, trengs det ro. Kvaliteten på fødetilbudet er noe mer enn bare sentralisering. Det betyr mye for de fødende at de kan føde nært der de bor, sier han.

Statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet er også leder i Nordland Ap. Leder i Vefsn Ap, Frank Stuvland, skal «ha en prat med henne» når hun kommer til Mosjøen tirsdag i neste uke.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til Mo onsdag i neste uke på et høringsmøte om samhandlingsreformen. Da skal Løvdahl forsøke å formidle hva han mener om fødetilbud-saken.

- Vi prøver å bruke på de mulighetene vi ser. Det blir også viktig å spille på lag med folkeaksjonen for lokalsykehusene, sier Stuvland.

- Vi kommer til å gjøre hva vi kan, fødestua skal bestå, sier Løvdahl.

• Les saken i Helgelands Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar